Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Dariusz Rozpara

Sprawca kolizji odwołał oświadczenie

Dariusz Rozpara

AUTOR: Dariusz Rozpara


DATA: 8.03.2016


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Gdy dochodzi do stłuczki, poszkodowany ma dwa wyjścia – może wezwać na miejsce zdarzenia policję lub spisać ze sprawcą oświadczenie. Jednak w tym drugim przypadku ubezpieczyciel na etapie postępowania likwidacyjnego zwróci się do sprawcy z prośbą o potwierdzenie opisanych w oświadczeniu okoliczności zdarzenia. Nieraz zdarza się, że sprawca nie odpowiada na pisma ubezpieczyciela lub też odwołuje wcześniej złożone oświadczenie. Czy to oznacza, że poszkodowany nie otrzyma należnego odszkodowania ?

Uczestnicy wypadku drogowego często decydują się nie wzywać Policji na miejsce zdarzenia, gdyż okoliczności wypadku nie są sporne pomiędzy nimi, a sprawca przyznaje się do odpowiedzialności za wypadek i chętnie godzi się na spisanie oświadczenia, unikając w ten sposób otrzymania mandatu.

Nieraz zdarza się jednak, że proces likwidacji szkody i wypłata odszkodowania nie jest szybka i bezproblemowa dla poszkodowanego. Gdyż ubezpieczyciel uzyskując od niego jako dowód zajścia zdarzenia i jego przyczyn jedynie oświadczenie sprawcy szkody, dokonuje jego weryfikacji poprzez wystąpienie do sprawcy o potwierdzenie okoliczności i przebiegu wypadku wskazanych w oświadczeniu.

Zdarza się, iż sprawca w takiej sytuacji z różnych powodów, nie potwierdza okoliczności zdarzenia podając zupełnie inny przebieg wypadku niż ten w oświadczeniu lub w ogóle nie odpowiada na pisma ubezpieczyciela.

Co prawda jak podnosi się w szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów powszechnych prowadzone przez ubezpieczyciela postępowanie likwidacyjne z założenia nie jest postępowaniem spornym, a zasadniczy ciężar prowadzenia tego postępowania spoczywa na zakładzie ubezpieczeń bowiem ma on obowiązek po zgłoszeniu zawiadomienia o wypadku przez poszkodowanego samodzielnie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne tj. samodzielnie ustalić okoliczności wypadku, przesłanki odpowiedzialności i wysokość szkody a obowiązku tego nie może przerzucić na inne podmioty to jednak poszkodowany musi podjąć minimum obowiązków proceduralnych, które miałby umożliwić ustalenie tych okoliczności i wysokości szkody.

odszkodowania, Xaltum

Do tego minimum obowiązków zaliczyć należy przede wszystkim zadbanie o zgromadzenie materiału który pozwoli ubezpieczycielowi ustalić przebieg i okoliczności wypadku a także osobę sprawcy. W tej sytuacji oświadczenie sprawcy i inne dowody potwierdzające zdarzenie są obok notatki urzędowej Policji najważniejszym dowodem, bez których ustalenie tych okoliczności pomimo możliwości powołania przez ubezpieczycieli biegłych, może okazać się niemożliwe i przynieść poszkodowanemu odmowę wypłaty odszkodowania.

Co jeśli zakład nie ustali sprawcy ?

Jeżeli działania ubezpieczyciela nie doprowadzą do ustalenia sprawcy zdarzenia, należy się liczyć, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. W takim przypadku poszkodowany powinien w pierwszej kolejności odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. A gdy i to nie przyniesie pozytywnego rozstrzygnięcia winien wystąpić do sądu cywilnego z powództwem.

Pamiętać jednak należy, że proces cywilny w odróżnieniu od postępowania likwidacyjnego ma charakter sporny, a ciężar udowodnienia okoliczności wypadku, osoby odpowiedzialnej za spowodowanie wypadku, winy sprawcy oraz wysokości poniesionej szkody spoczywa zgodnie z ogólną zasadą ciężaru dowodu art. 6 k.c. na poszkodowanym.

Wobec tego w sytuacji gdy sprawca nie potwierdza okoliczności wypadku i nie przyznaje się do winy, a my nie posiadamy innych dowodów niż samo oświadczenie sprawcy zdarzenia uzyskanie odszkodowanie może okazać się nie takie łatwe. I w konsekwencji może nam pozostać bądź zlikwidowanie szkody z własnego ubezpieczenia autocasco albo w najgorszym wypadku zapłacenie za naprawę samochodu z własnych pieniędzy.

Jak uniknąć takiej sytuacji ?

W takich sytuacjach naturalnym jest pytanie co ma zrobić poszkodowany, aby uniknąć sytuacji w której, sprawca wypadku który wcześniej złożył oświadczenie w którym potwierdził okoliczności wypadku i przyznał się do winy nie mógł skutecznie go odwołać.

W takiej sytuacji należy przede wszystkim zadbać o to aby:

  • oświadczenie było sporządzone prawidłowo – wówczas trudno będzie je podważyć. O tym jak to zrobić więcej w artykule: Jak prawidłowo sporządzić oświadczenie sprawcy szkody ?

  • znaleźć świadków zdarzenia, wziąć od nich podstawowe dane takie jak imię i nazwisko, adres, nr telefonu,

  • samodzielnie dokładnie sfotografować miejsce zdarzenia, wzajemne ustawienie pojazdów, uszkodzenia na obu samochodach – to może pozwolić ewentualnie biegłemu na ustalenie przebiegu zdarzenia, ich wzajemnych relacji oraz prędkości z jakimi poruszały się samochody.

  • nagranie miejsca zdarzenia, oraz przebiegu rozmowy po wypadku pomiędzy poszkodowanym a sprawcą,

  • ustalenie czy w okolicy miejsca zdarzenia znajdują się kamery monitoringu i wystąpienie do odpowiednich podmiotów o zabezpieczenie nagrania z chwili wypadku.

Na koniec jednak warto zastanowić się, czy najlepszym wyjściem z takiej sytuacji nie będzie wezwanie Policji. Z pewnością warto to zrobić gdy sprawca zdradza oznaki świadczące o tym, że w przyszłości będzie chciał zmienić złożone na miejscu oświadczenie.

Dariusz Rozpara

Dariusz Rozpara

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii Barczak Rozpara

  Więcej artykułów tego autora
Więcej artykułów z tej kategorii

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...