Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Krzysztof Kasprzak

Odszkodowanie za opóźnienie w przewozie autokarowym w Unii Europejskiej

Krzysztof Kasprzak

AUTOR: Krzysztof Kasprzak


DATA: 5.03.2020


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W odróżnieniu od odszkodowania za opóźniony autobus w komunikacji miejskiej, zasady postepowania przewoźnika autokarowego oraz kolejowego w przypadku opóźnień w transporcie są w sposób szczegółowy uregulowane przez prawo Unii Europejskiej. Co ważne, znajdą one zastosowanie tylko wówczas, gdy transport zaczyna się i kończy w kraju Unii Europejskiej, na trasie o długości co najmniej 250 km.

Pomoc w przypadku odwołania lub opóźnienia odjazdu    

W pierwszej kolejność należy wskazać, że w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogę spowodować odwołanie przewozu bądź jego opóźnienie powyżej 90 minut, przewoźnik powinien zaoferować nieodpłatnie:

  1. przekąski, posiłki lub napoje odpowiednio do czasu oczekiwania lub opóźnienia – przy założeniu, są dostępne w terminalu lub autobusie bądź mogą zostać dostać dostarczone;
  2. pokój w hotelu albo inne zakwaterowanie, jak również pomoc w transporcie pomiędzy terminalem a miejscem zakwaterowanie – jeżeli sytuacja wymaga pobytu przez jedną lub więcej nocy. Maksymalny okres zakwaterowania to dwie noce, a przewoźnik może ograniczyć swoją odpowiedzialność do kwoty 80 EUR za noc.

Jednocześnie przewoźnik powinienem mieć na uwadze szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej przy organizowaniu zakwaterowania. Wskazane powyżej uprawnienia pozwalają uniknąć konieczności opłacenia posiłku czy noclegu z własnych środków.

O odwołaniu lub opóźnieniu, jak również o przypuszczalnym terminie rozpoczęcia podróży,  przewoźnik powinien poinformować niezwłocznie, ale nie później niż 30 minut po planowanym czasie rozpoczęcia przejazdu.

 

Zwrot kosztów, zmiana trasy albo kontynuacja podróży   

Natomiast jeżeli z okoliczności wynika, że  istnieje ryzyko odwołania lub opóźnienia o co najmniej 120 minut przejazdu regularnie realizowanego na danej trasie, a także w przypadku gdyby ilość sprzedanych biletów przekraczała dostępne miejsca, pasażer ma prawo do wyboru pomiędzy:

  1. kontynuacją podróży lub zmianą trasy do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie – bez dodatkowych kosztów  i na warunkach porównywalnych do wcześniej ustalonych, albo
  2. zwrotem ceny biletu, a w uzasadnionych przypadkach nieodpłatną powrotną usługą przewozu do miejsca rozpoczęcia podróży, w najwcześniejszym możliwym terminie.

Jeżeli mimo opóźnienia bądź odwołania przejazdu przewoźnik nie zaproponuje pasażerowi, wyboru pomiędzy wskazanymi wyżej uprawnieniami, wówczas pasażer jest uprawniony do dochodzenia – oprócz ceny biletu z wyżej wskazanego pkt 2 – dodatkowo 50 % wartości zakupionego biletu, płatanych w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania. Te same uprawnienia przysługują pasażerowi w przypadku, gdy przejazd zostanie odwołany lub opóźniony o ponad 120 minut.

Co ważne zwrot ceny biletu obejmuje cenę za niewykonaną część podróży, a także za tą już odbytą, jeżeli wskutek jej przerwania nie będzie już możliwa realizacje celu, dla którego pasażer zdecydował się na podróż.

Newsy

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...