Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Filip Stefanowicz

Odszkodowanie przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie

Filip Stefanowicz

AUTOR: Filip Stefanowicz


DATA: 16.08.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Z przewłaszczeniem na zabezpieczenie zazwyczaj można spotkać się w sytuacji zawierania umowy kredytu. Biorąc kredyt, mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje wywołuje zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia takiego pojazdu np. w następstwie wypadku komunikacyjnego. Jak dochodzić w takiej sytuacji roszczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku? Komu przysługuje roszczenie o odszkodowanie?

Kredyt zabezpieczony przewłaszczeniem

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą zabezpieczenia wierzytelności, poprzez którą dłużnik przenosi czasowo na rzecz wierzyciela własność swojej rzeczy.

Zawierając umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, przewłaszczający (dotychczasowy właściciel) nie musi wyzbywać się na rzecz banku władztwa nad pojazdem, dzięki czemu przewłaszczający będzie mógł nadal korzystać z przewłaszczonego pojazdu. Użytkowanie pojazdu wiąże się jednak z możliwością uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, na skutek którego pojazd ulega uszkodzeniu.

Co więc się stanie w sytuacji, gdy samochód będący przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie ulegnie uszkodzeniu wskutek stłuczki?

Fakt ustanowienia na uszkodzonym pojeździe zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie powoduje szereg konsekwencji w przypadku wystąpienia szkody w pojeździe. Jeżeli w wyniku stłuczki doszło do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń sprawcy z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, to rodzi to potrzebę ustalenia komu należy wypłacić odszkodowanie z tego tytułu. Czy uprawnionym będzie właściciel pojazdu, czy może bank, na rzecz którego dokonano przewłaszczenia?

W takiej sytuacji to bank jest formalnie uprawnionym do odebrania odszkodowania w całości (lub w należnej mu części przypadającej stosownie do swojego udziału w własności pojazdu).

 

odszkodowania, Xaltum

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że to przewłaszczający używający uszkodzonego pojazdu jest de facto „poszkodowanym” w sprawie, niezbędne jest, podobnie jak w przypadku odszkodowania za pojazd w leasingu, pozyskanie od banku uprawnienia do dochodzenia tego roszczenia. Oznacza to konieczność zawarcia z bankiem umowy przelewu wierzytelności przeciwko zakładowi ubezpieczeń z tytułu odszkodowania za szkodę w pojeździe.

Warto podkreślić, że powyżej opisana sytuacja nie będzie miała miejsca, kiedy przed wystąpieniem szkody dojdzie do powrotnego przejścia wierzytelności na rzecz dłużnika poprzez umowę zwrotnego przeniesienia własności pojazdy, np.: wskutek spłaty kredytu. W takim stanie rzeczy, to poszkodowany jako właściciel będzie jedyną uprawnioną osobą do odbioru odszkodowania.

Pamiętaj o  przelewie wierzytelności

Występując na drogę sądową przeciwko zakładowi ubezpieczeń sprawcy kolizji, pamiętaj o uprzednim pozyskaniu od banku umowy przelewu wierzytelności do dochodzenia roszczenia. W razie wniesienia pozwu, zaniedbanie w tym zakresie spowoduje oddalenie twojego powództwa, ze względu na brak legitymacji procesowej czynnej. Taki stan rzeczy skutkować będzie, oprócz oczywistej niemożności dochodzenia twojego roszczenia także konsekwencjami w postaci obarczenia cię jako strony przegrywającej, bo nie mającej legitymacji w sprawie, kosztami procesowymi.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...