Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Odszkodowanie dopiero po zakończeniu postępowania karnego?

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 25.06.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W ostatnim czasie ponownie otrzymałam od ubezpieczyciela decyzję o „zawieszeniu postępowania i odmowie wypłaty odszkodowania” z uwagi na fakt, że postępowanie w sprawie okoliczności i przyczyn wypadku prowadzone przed sądem karnym nie zostało jeszcze zakończone. Jest to częsta praktyka ubezpieczycieli, stąd rodzi się pytanie, czy ubezpieczyciele postępują zgodnie z prawem?

Termin na wypłatę odszkodowania

Jak już wskazywaliśmy w artykule pt. Kiedy należy spodziewać się wypłaty odszkodowania, przepisy powszechnie obowiązującego prawa wyznaczają ubezpieczycielowi 30-dniowy termin na przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i wypłacenie na rzecz poszkodowanego odszkodowania. Termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 90 dni, ale z uwagi na fakt, że jest to wyjątek od zasady, wydłużenie to można stosować jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

Czy postępowanie karne uzasadnia „zawieszenie” ubezpieczeniowego postępowania likwidacyjnego?

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do prowadzenia postępowania likwidacyjnego z należytą starannością. Jako profesjonalista dysponujący wyspecjalizowaną kadrą, w tym posiadający możliwość skorzystania z pomocy rzeczoznawców posiadających wiedzę specjalną, co do zasady ma możliwość wyjaśnienia wszystkich okoliczności, w tym przede wszystkim ustalenia osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody. Żaden z przepisów prawa nie uzależnia możliwości wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności sprawcy wypadku i ubezpieczyciela od zakończenia postępowania karnego. Ubezpieczyciel nie może zatem biernie oczekiwać na wynik prowadzonego postępowania karnego, lecz powinien dokonać ustalenia wszelkich okoliczności, zgodnie z jego możliwościami. Powyższe znajduje uzasadnienie w jednolitym stanowisku prezentowanym przez sądy powszechne oraz przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy wprost wskazał, że przepisy prawa nie upoważniają ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca mający ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.01.2000 r., sygn. akt: III CKN 1105/99; tak też Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19.03.2014 r., sygn. akt: I ACa 1227/13).

Konsekwencje wydłużania postępowania

Bezzasadna odmowa wypłacenia na rzecz poszkodowanego odszkodowania w terminie, wiąże się z tym, że ubezpieczyciel popada w opóźnienie z wypłatą odszkodowania. W związku z tym zobowiązany jest do wypłaty nie tylko odszkodowania, ale również odsetek za opóźnienie. Jeżeli bowiem ubezpieczyciel dysponował lub przy zachowaniu należytej staranności mógł dysponować danymi umożliwiającymi mu ustalenie osoby odpowiedzialnej za szkodę, wstrzymywanie się z zajęciem stanowiska należy uznać za nieuzasadnione.

Praktyka ubezpieczycieli

Niestety pomimo wyżej przedstawionego stanowiska sądów, które można uznać za ugruntowane i jednolite, ubezpieczyciele bezzasadnie przedłużają postępowanie i zwlekają z wydaniem decyzji do dnia zakończenia postępowania karnego.

Newsy

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...