Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Odsetki od zadośćuczynienia – przed czy po wyroku sądu?

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 7.07.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Terminem, od którego liczy się odsetki za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia, może być zarówno dzień poprzedzający wyrok sądu, jak i dzień tego wyrokowania. Wszystko zależy od tego, jak zmieniał się stan zdrowia poszkodowanego po wypadku.

Zakład ubezpieczeń ma co do zasady 30 dni na rozpatrzenie roszczeń zgłoszonych z tytułu wypadku komunikacyjnego. Jeżeli w tym terminie nie spełni świadczenia, dopuszcza się opóźnienia, co uzasadnia przyznanie na rzecz poszkodowanego odsetek ustawowych. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia nawet wówczas, gdy nie poniósł żadnej szkody. Odsetki za opóźnienie mają bowiem przede wszystkim charakter stymulujący i służą wywarciu na dłużnika presji, by bezwzględnie spełnił świadczenie.

Szkoda wynikająca z obrażeń ciała i rozstroju zdrowia może zmieniać się w czasie. Kluczowe znaczenie przy ustaleniu daty wymagalności zadośćuczynienia ma moment ustabilizowania się stanu zdrowia poszkodowanego po wypadku. Ubezpieczyciele twierdzą, że poszkodowany powinien otrzymać odsetki dopiero od daty wydania wyroku przez sąd rozpatrujący sprawę, gdyż dopiero wówczas ustalona jest wysokość krzywdy. Czy na pewno mają rację?

Zasądzenie odsetek od daty wyrokowania

W orzecznictwie sądów wskazuje się, że zasądzenie odsetek od daty wyrokowania uzasadnione jest tylko wtedy, gdy w dacie wcześniejszego wezwania proces leczenia poszkodowanego nie został zakończony. Chodzi tu o przypadki, gdy przed wytoczeniem powództwa nie było wiadomo czy poszkodowany wyzdrowieje, a stan jego zdrowia ustabilizował się dopiero w toku procesu. W takim przypadku podstawą ustalania przez sąd zadośćuczynienia jest stan zdrowia uprawnionego z daty wydania wyroku, odmienny od stanu z daty wezwania do zapłaty.

Zasądzenie odsetek sprzed daty wyrokowania

Inaczej wygląda sprawa, gdy przed wytoczeniem powództwa proces leczenia został zakończony i w toku postępowania sądowego rozmiar trwałego uszczerbku na zdrowiu nie uległ zmianie. Wówczas odsetki należą się już od 31. dnia po zawiadomieniu ubezpieczyciela o wypadku. Ustabilizowanie się stanu zdrowia oznacza bowiem, że zakład ubezpieczeń mógł poznać w całości zakres obrażeń ciała i rozstroju zdrowia poszkodowanego na etapie likwidacji szkody, a tym samym miał pełny obraz krzywdy, którą zobowiązany był zrekompensować (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. akt I PK 145/10).

Zasądzenie odsetek częściowo sprzed i częściowo od daty wyrokowania

Niekiedy może również dojść do sytuacji, że w dochodzonej przez poszkodowanego sumie część może odpowiadać zadośćuczynieniu należnemu w terminie poprzedzających dzień wyrokowania, a część – zadośćuczynieniu należnemu dopiero od dnia wyrokowania. Chodzi tu o przypadki, gdy na etapie przedprocesowym dało się ustalić tzw. bezsporną część trwałego uszczerbku na zdrowiu, natomiast w toku procesu wychodzą na jaw nowe okoliczności zwiększające rozmiar krzywdy. W takim przypadku odsetki za opóźnienie w zapłacie co do jednej części należnego zadośćuczynienia mogą być zasądzone od terminu poprzedzającego dzień wydania wyroku, a co do nowo ujawnionej krzywdy – od dnia wyrokowania.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...