Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Nawiązka w postępowaniu odszkodowawczym. Czy warto jej dochodzić ?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 8.07.2020


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Wypadek drogowy rodzi skutki natury cywilnej jaki i karnej. Osoby które odniosły szkodę mogą uzyskać zadośćuczynienie bądź odszkodowanie na gruncie kodeksu cywilnego natomiast już w toku postępowania karnego poszkodowany może otrzymać nawiązkę. Nawiązka jest instrumentem prawnym o którym dość rzadko się mówi. Czym jest więc nawiązka ? Jaki wpływ ma na odszkodowanie? Czy warto się o nią starać ?

Nawiązka funkcja i charakter 

Skorzystanie z nawiązki jest niewątpliwie pomocne w procesach w których określenie wysokości doznanej szkody jest utrudnione bądź  niemożliwe, dlatego też świadczenie pienieżne zasądzane tytułem nawiązki jest formą pomocy dla poszkodowanego. Nawiązka została uregulowana w art. 46§2 k.k. który stanowi, że ,, (…) sąd może orzec (…) nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu ”. W razie gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich.

Nawiązka w postępowaniu karnym 

Z powyższego wynika, że nawiązkę orzeka się tylko w procesie karnym. Najczęściej postepowanie karne jest prowadzone wcześniej niż cywilne. Dla poszkodowanego istotne jest żeby sprawa karna rozstrzygnęła się przed sprawa cywilną.  Jest to ważne, gdyż wyrok karny w zakresie ustalenia sprawcy, odpowiedzialności i winy wiąże sąd cywilny. Najprościej mówiąc w postępowaniu cywilnym nie będziemy musieli tracić czasu na udowodnienie winy. Należy jednak pamiętać iż postępowanie cywilne będzie toczy się w kierunku wykazania krzywdy i szkody oraz ewentualnie przyczynienia się poszkodowanego. Powyższe powoduje, że wypłata odszkodowania może ulec opóźnieniu. Stąd tez  w  takich sytuacjach pomocna może być nawiązka. 

Nawiązka a odszkodowanie 

Bardzo ważne jest mieć świadomość, że nawiązka orzekana jest zamiast a nie obok odszkodowania (te przyznawane jest w procesie cywilnym). Innymi słowy nie można dochodzić konkretnej kwoty na drodze postępowania karnego, a następnie tej samej kwoty w postępowaniu cywilnym. Dalej warto podkreślić, że maksymalna kwota którą może przyznać sąd to 200.000 zł. Jest to kwota przewidziana łącznie dla odszkodowania i zadośćuczynienia na jedną osobę poszkodowaną. Ponadto nawiązka obniża nam kwotę jaką powinien wypłacić nam ubezpieczyciel, dla przykładu: sąd zasądza nam w  postępowaniu karnym 50.000 zł, my szacujemy szkodę na 110.000 zł, więc ubezpieczyciel pokryje nam tylko brakujące 60.000 zł.  

,,Wady” dochodzenia nawiązki 

Najważniejsze z punktów widzenia dochodzenia nawiązki jest okoliczność, iż jest ona zasądzana od sprawcy szkody, to on jest zobowiązany do zapłaty. To może być istotny problem, gdyż  w przypadku gdy sprawca nie będzie miał środków do zapłaty nawiązki lub nie będzie chciał spełnić tego obowiązku pozostaniemy z niewyegzekwowanym roszczeniem. Wyrok karny  z orzeczeniem nawiązki wobec sprawcy  nie daje podstaw do zwrócenia się do ubezpieczyciela o zapłatę  zasądzonej kwoty, co więcej jeżeli ubezpieczyciel zostanie zobowiązany do zapłaty jakiekolwiek  świadczenia będzie mógł  jej pomniejszyć o zasądzona nawiązkę i to nawet w sytuacji gdy sprawca nic nam nie wypłacił.  W tej sytuacji oznacza to, że pomimo winy sprawcy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, więc poszkodowany pozostanie z brakiem środków pieniężnych. 

Podsumowanie

Mając  na uwadze powyższe wydaje się, że nawiązka jest narzędziem prawnym, z którego należy korzystać  bardzo ostrożnie, bowiem stan niewypłacalności sprawcy szkody spowoduje, że nie uzyskamy świadczenia lub uzyskamy w niższym wymiarze niż w procesie cywilnym.  W tej sytuacji nie rekomendowałbym korzystania z nawiązki w sprawach znacznych kwot odszkodowania, gdyż będzie to dla nas zwyczajnie nieopłacalne.

Newsy

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...