Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Kolizja z psem a odszkodowanie

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 15.02.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Wyobraźmy sobie taką sytuację, często spotykaną na naszych drogach: prowadzisz auto, wokół cisza przerywana tylko muzyką biegnącą z Twojego radia, aż tu nagle ten piękny obrazek przerywa wtargnięcie psa na jezdnie. Zwierzę w zderzeniu z rozpędzonym autem nie ma właściwe szans, chyba że jakimś cudem udało Ci się uniknąć kolizji, ale w wyniku tego manewru uderzyłeś w przydrożne drzewo. Do takich stresujących sytuacji może dojść zarówno w mieście jak i na wsi. Co w tym przypadku robić? Kto pokryje koszty naprawy Twojego auta?

Znajdź właściciela

W pierwszej kolejności, w takich sytuacjach najpierw trzeba odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia, tak by nie stwarzać zagrożenia dla innych. Dlatego przestaw auto w bezpieczne miejsce, ustaw trójkąt ostrzegawczy. Ważne jest także, by w miarę możliwości pomóc samemu zwierzęciu (za brak pomocy grozi kara grzywny lub nawet aresztu!), w tym celu wezwij odpowiednie służby.

W drugiej kolejności należy ustalić właściciela psa. Jest to istotna sprawa, gdyż zgodnie
z polskim prawem, a konkretnie art. 431 §1 kodeksu cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”.

Ustalenie właściciela psa nie stanowi trudności, gdy pies zerwał się prowadzony na smyczy. Sytuacja komplikuje się, gdy właściciela nie ma w pobliżu lub wypiera się, że pies nie należy do niego. W tym momencie pomocna okaże się policja lub straż miejska. Większość psów jest zaczipowanych, gminy lub miasta prowadzą coroczne akcje bezpłatnego czipowania psów. Pomocne mogą okazać się także zeznania świadków zdarzenia. Warto również udać się do pobliskich domów, może mieszkańcy będą wiedzieć do kogo należy pies.

Właściciel ustalony – odszkodowanie

Gdy już ustaliłeś właściciela psa, można zlikwidować swoją szkodę z jego polisy OC w życiu prywatnym. Często właściciele psów zakupują takie ubezpieczenie wraz z ubezpieczeniem mieszkania i domu.

Sytuacja nieco inaczej wygląda w przypadku psa należącego do rolnika. Rolnicy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, który stanowi ,,z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik (ale i osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie) są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną – w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego – szkodę, będącą następstwem właśnie zniszczenia lub uszkodzenia mienia” w związku z tym możesz powołać się na ten przepis celem zlikwidowania szkody.

odszkodowania, Xaltum

Interpretacja tego przepisu była  podstawą odmowy wypłaty odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń, które podnosiły, że powstała w wyniku zderzenia z psem szkoda nie miała związku funkcjonalnego z posiadaniem gospodarstwa, gdyż pies nie jest zwierzęciem gospodarskim. Stanowiska tego nie podzielił Rzecznik Finansowy, który stwierdził iż ,, (..) obecnie obowiązująca ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych znacznie rozszerzyła zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, obejmując szkody związane już z samym posiadaniem gospodarstwa, a nie tylko  z jego prowadzeniem”. Tym samym w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta – nie ograniczyła odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłącznie do zwierząt gospodarskich. W tym znaczeniu każda szkoda wyrządzona przez zwierzę chowane w gospodarstwie (psa) winna być objęta odpowiedzialnością gwarancyjną ubezpieczyciela.

Brak właściciela- odszkodowanie

Jeżeli nie ustaliłeś właściciela psa, szkodę możesz zlikwidować ze swojego AC. Zgłoś szkodę do swojego ubezpieczyciela , możesz to zrobić na kilka sposobów: telefonicznie, mailowo lub pisemnie. Przygotuj odpowiednią dokumentację, m.in. dowód osobisty, rejestracyjny, opisz dokładnie zdarzenie, załącz notatkę policyjną. Czas oczekiwania na decyzję ubezpieczyciela reguluje art. 817 kodeksu cywilnego, który wskazuje, że ubezpieczyciel ma do 30 dni na wypłacenie odszkodowania lub udzielenie informacji o decyzji odmownej. Zazwyczaj ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie już po kilkunastu dniach.

 

kredyt frankowy

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...