Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Jak wyliczyć odszkodowanie za szkodę częściową?

DATA: 26.05.2015


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Przy dochodzeniu odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkodę w pojeździe, obowiązują odmienne reguły wyliczania wysokości odszkodowania od wyliczania wysokości świadczeń należnych na podstawie umowy ubezpieczenia autocasco (AC).

Zapoznanie się z artykułem Co to jest szkoda częściowa? pozwoliło poznać przesłanki kwalifikowania szkód do „kategorii” częściowych. Zarówno przy ubezpieczeniach z OC, jak i z AC, ubezpieczyciele dla wyliczania należnych odszkodowań posługują się programami eksperckimi. Dla prawidłowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym i ubezpieczonym należy przy tym uwzględnić także i poniższe uwagi.

Jak wyliczyć odszkodowanie za szkodę częściową z OC?

Jedynym dopuszczalnym ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela przy szkodach z OC może być suma gwarancyjna. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel za szkodę częściową w pojeździe powinien zapłacić odszkodowanie, które pozwoliłoby przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody. Takie przywrócenie gwarantuje, co do zasady, jedynie użycie do naprawy nowych, oryginalnych części i materiałów oraz zastosowanie technologii producenta pojazdu. Z uwzględnieniem takich założeń powinna być więc ustalana wysokość odszkodowania. Niestety, ale w większości przypadków, ubezpieczyciele bezpodstawnie obniżają swój obowiązek odszkodowawczy. Dzieje się tak w szczególności poprzez nieuzasadnioną amortyzację części (w praktyce – obniżenie ich wartości nawet 50-70%), czy też przyjmowanie bardzo niskiej stawki roboczogodziny za naprawę (np.: zamiast 100-120 złotych, ubezpieczyciele przyjmują 50 złotych) albo też stosowanie do naprawy tanich, kiepskich części – tzw. „zamienników”. Z analizy kosztorysu naprawy sporządzanego przez ubezpieczyciela wynika, jakie nieuprawnione zabiegi zostały dokonane, aby umniejszyć obowiązek odszkodowawczy. Należy także pamiętać, że odszkodowanie z ubezpieczenia OC nie może być uwarunkowane od tego, czy pojazd został w ogóle naprawiony (więcej w artykule: Faktury źródłowe w OC).

Jak wyliczyć odszkodowanie za szkodę częściową z AC?

Przy ubezpieczeniach AC odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona sumą ubezpieczenia określoną w umowie, ale podstawą dochodzenia odszkodowania są jej wszystkie zapisy. Należy więc zwrócić uwagę na to, że w zależności od zawartego „wariantu” ubezpieczenia, wysokość odszkodowania może być ustalana w oparciu o np.: części oryginalne serwisowe, inne części oryginalne lub części porównywalnej jakości. Niektóre „warianty” przewidują też, że ceny stosowanych do naprawy części są obniżane w zależności od tego, jak długo eksploatowany jest pojazd. Przy dokumentowaniu naprawy fakturami VAT, bardzo często zapisy umowy ubezpieczenia AC umożliwiają ubezpieczycielowi weryfikację (umniejszenie) wynikających z nich kwot. Co oczywiste, im wyższa składka, tym „wariant” ubezpieczenia jest korzystniejszy. Nie należy również zapominać o tzw. „udziale własnym”, o którym mowa w artykule: Szkoda jest, a odszkodowania brak – czyli jak działa franszyza?. Ubezpieczyciele bardzo często tak interpretują zapisy umowy ubezpieczenia, aby wypłacić jak najmniejsze odszkodowanie (np.: żądając w związku z naprawą tzw. „źródłowych” faktur VAT – więcej w artykule: Faktury źródłowe w autocasco). Aby wyliczyć prawidłową wysokość odszkodowania z AC, decyzja ubezpieczyciela musi zostać dokładnie przeanalizowana ze szczególnym uwzględnieniem zapisów umowy ubezpieczenia.

Newsy

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...