Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Jak wyliczyć odszkodowanie za szkodę częściową?

DATA: 26.05.2015


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Przy dochodzeniu odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkodę w pojeździe, obowiązują odmienne reguły wyliczania wysokości odszkodowania od wyliczania wysokości świadczeń należnych na podstawie umowy ubezpieczenia autocasco (AC).

Zapoznanie się z artykułem Co to jest szkoda częściowa? pozwoliło poznać przesłanki kwalifikowania szkód do „kategorii” częściowych. Zarówno przy ubezpieczeniach z OC, jak i z AC, ubezpieczyciele dla wyliczania należnych odszkodowań posługują się programami eksperckimi. Dla prawidłowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym i ubezpieczonym należy przy tym uwzględnić także i poniższe uwagi.

Jak wyliczyć odszkodowanie za szkodę częściową z OC?

Jedynym dopuszczalnym ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela przy szkodach z OC może być suma gwarancyjna. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel za szkodę częściową w pojeździe powinien zapłacić odszkodowanie, które pozwoliłoby przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody. Takie przywrócenie gwarantuje, co do zasady, jedynie użycie do naprawy nowych, oryginalnych części i materiałów oraz zastosowanie technologii producenta pojazdu. Z uwzględnieniem takich założeń powinna być więc ustalana wysokość odszkodowania. Niestety, ale w większości przypadków, ubezpieczyciele bezpodstawnie obniżają swój obowiązek odszkodowawczy. Dzieje się tak w szczególności poprzez nieuzasadnioną amortyzację części (w praktyce – obniżenie ich wartości nawet 50-70%), czy też przyjmowanie bardzo niskiej stawki roboczogodziny za naprawę (np.: zamiast 100-120 złotych, ubezpieczyciele przyjmują 50 złotych) albo też stosowanie do naprawy tanich, kiepskich części – tzw. „zamienników”. Z analizy kosztorysu naprawy sporządzanego przez ubezpieczyciela wynika, jakie nieuprawnione zabiegi zostały dokonane, aby umniejszyć obowiązek odszkodowawczy. Należy także pamiętać, że odszkodowanie z ubezpieczenia OC nie może być uwarunkowane od tego, czy pojazd został w ogóle naprawiony (więcej w artykule: Faktury źródłowe w OC).

Jak wyliczyć odszkodowanie za szkodę częściową z AC?

Przy ubezpieczeniach AC odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona sumą ubezpieczenia określoną w umowie, ale podstawą dochodzenia odszkodowania są jej wszystkie zapisy. Należy więc zwrócić uwagę na to, że w zależności od zawartego „wariantu” ubezpieczenia, wysokość odszkodowania może być ustalana w oparciu o np.: części oryginalne serwisowe, inne części oryginalne lub części porównywalnej jakości. Niektóre „warianty” przewidują też, że ceny stosowanych do naprawy części są obniżane w zależności od tego, jak długo eksploatowany jest pojazd. Przy dokumentowaniu naprawy fakturami VAT, bardzo często zapisy umowy ubezpieczenia AC umożliwiają ubezpieczycielowi weryfikację (umniejszenie) wynikających z nich kwot. Co oczywiste, im wyższa składka, tym „wariant” ubezpieczenia jest korzystniejszy. Nie należy również zapominać o tzw. „udziale własnym”, o którym mowa w artykule: Szkoda jest, a odszkodowania brak – czyli jak działa franszyza?. Ubezpieczyciele bardzo często tak interpretują zapisy umowy ubezpieczenia, aby wypłacić jak najmniejsze odszkodowanie (np.: żądając w związku z naprawą tzw. „źródłowych” faktur VAT – więcej w artykule: Faktury źródłowe w autocasco). Aby wyliczyć prawidłową wysokość odszkodowania z AC, decyzja ubezpieczyciela musi zostać dokładnie przeanalizowana ze szczególnym uwzględnieniem zapisów umowy ubezpieczenia.

Newsy

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...