Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Faktury źródłowe w OC

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 17.11.2014


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Likwidując szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji drogowej, ubezpieczyciel nie ma prawa żądać, aby poszkodowany przedłożył mu tzw. faktury źródłowe. Jeżeli z tego powodu nasze odszkodowanie zostanie umniejszone, możemy skutecznie dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Bardzo często poszkodowani uzgadniają z ubezpieczycielem zakres i przewidywany koszt naprawy uszkodzonego pojazdu, zlecają jej wykonanie w wybranym warsztacie, po czym przedkładają ubezpieczycielowi rachunki za naprawę. Następnie, ubezpieczyciel akceptuje wysokość poniesionych kosztów, jednak odmawia dokonania ich zwrotu w pełnej wysokości, gdyż uzależnia wypłatę pozostałej części odszkodowania od przedłożenia tzw. faktur źródłowych, czyli dokumentów potwierdzających zakup części zamiennych przez warsztat naprawczy od ich dostawcy.

Tymczasem nie ma żadnych podstaw prawnych do formułowania takiego żądania wobec poszkodowanego. Takie działanie ubezpieczyciela narusza wyrażoną w art. 361 § 2 k.c. zasadę pełnej kompensaty szkody. Zgodnie z nią, odszkodowanie za szkodę w pojeździe przysługuje w pełnej wysokości nawet wtedy, gdy poszkodowany rezygnuje z jego naprawy. Wówczas nie ponosi on żadnych związanych z tym kosztów, a zatem nie posiada rachunków za naprawę pojazdu. Takie same reguły obowiązują w sytuacji, w której ubezpieczyciel otrzymał od poszkodowanego faktury potwierdzające wykonanie naprawy. Wówczas tym bardziej zasadne jest dokonanie pełnego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Ubezpieczyciel zaś nie ma prawa stawiać poszkodowanemu dodatkowych wymagań i żądać, aby przedłożono mu faktury źródłowe. Rachunki za naprawę stanowią bowiem wystarczający dowód faktycznie poniesionych przez poszkodowanego kosztów zakupu części i usług związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu.

Również warsztaty naprawcze nie mają żadnego prawnego obowiązku przedkładania ubezpieczycielom faktur źródłowych. Udzielanie takich informacji byłoby wręcz sprzeczne z prawem, albowiem stanowią one tajemnicę handlową oraz tajemnicę przedsiębiorstwa. Z tego powodu, także poszkodowani nie mają wglądu w dokumentację dotyczącą transakcji pomiędzy warsztatem, a dostawcą części i tym samym nie znają ustalanych przez te podmioty cen. Żądanie przedłożenia faktur źródłowych jest więc niemożliwe do spełnienia.

Warto również zwrócić uwagę, że faktury źródłowe nie mają żadnego znaczenia dla ustalenia wysokości należnego odszkodowania. Skoro faktury źródłowe to dokumenty dotyczące zakupu części przez warsztat od ich dostawcy, to są one dowodem wydatków poniesionych przez zakład naprawczy, a nie wydatków obciążających poszkodowanego. Faktury źródłowe nie zawierają zatem żadnych informacji dotyczących wysokości szkody poniesionej przez poszkodowanego.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...