Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Czym się różni wypadek drogowy od kolizji i jaki to ma wpływ na odszkodowanie ?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 13.05.2020


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wypadków i kolizji. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że między tymi pojęciami nie ma istotnych różnic i dlatego często są używane zamiennie. Jednak faktycznie oznaczają zupełnie co innego i nie należy ich mylić. Różnice między nim są znaczne i wpływają na sposób postępowania ubezpieczycieli, a także na przysługujący na wachlarz roszczeń odszkodowawczych. Jakie to są różnice i jaki wachlarz roszczeń nam przysługuje o tym poniżej.

Co to jest wypadek drogowy ?

Przede wszystkim tym co odróżnia kolizję od wypadku drogowego to konsekwencje jakie za sobą niosą. Następstwa wypadku drogowego są znacznie poważniejsze. 

Istotny z  punktu widzenia określania pojęcia  wypadku drogowego jest art. 177 kk. W oparciu o ten przepis możemy stwierdzić, że wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni. Innymi słowy o wypadku będziemy mówić, gdy obrażenia poszkodowanego wymagają leczenia powyżej 7 dni. 

Co ważne  spowodowanie wypadku jest traktowane jako przestępstwo, sprawca podlega surowszej odpowiedzialności. Ponadto, warto pamiętać że w sprawach karnych czy cywilnych prowadzonych w celu uzyskania odszkodowania konieczne może być skorzystanie z  opinii biegłego lekarza sądowego. Dlatego we własnym interesie powinniśmy gromadzić dokumentację medyczną, która pozwali  biegłemu określić zakres naszych obrażeń.  

Co to jest kolizja drogowa ? 

Za kolizję można uznać zdarzenie w ruchu lądowym, wynikłe z nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu – skutkiem, którego są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni albo nie doznał obrażeń.

Czyli wszystko co niej wypadkiem tj. rozstrój zdrowia jest poniżej 7 dni jest kolizją drogową. Pojęcie kolizji drogowej  nie jest unormowane przez ustawodawcę ani  w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ani w kodeksie wykroczeń, więc jest określenie potocznie stosowane. Należy mieć też na uwadze, że spowodowanie wypadku nie stanowi przestępstwa, a jest wykroczeniem drogowym i podlega grzywnie.

Jak roszczenia odszkodowawcze nam przysługują ? 

Poniżej  kategorie roszczeń, które przysługują poszkodowanym z OC, a więc ubiegać się można o:

  • zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw itp., na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia;
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne;
  • zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia
    (w przypadku długotrwałej niesprawności po zdarzeniu może mieć formę renty wyrównawczej);
  • renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką,
  • jednorazowe świadczenie, które umożliwi przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego.

 

Zasadniczo o dwa pierwsze roszczenia  mogą się starać właściwie wszyscy poszkodowani, czyli zarówno ofiary wypadków jak i kolizji. Kolejne dotyczą osób, które  odniosły cięższe obrażenia skutkujące dłuższą przerwą w pracy zawodowej lub inwalidztwem, więc te roszczenia dotyczyć będą głównie poszkodowanych  w wypadkach. 

Podsumowanie 

Likwidacja szkody jaką stanowi kolizja drogowa, realizowana jest najczęściej w oparciu o spisanie oświadczeń  przez uczestników kolizji, natomiast procedura likwidacji w przypadku wypadku bardzo często jest zdecydowanie dłuższa, gdyż najczęściej przeprowadza się długie postępowanie likwidacyjne, które zmierza do ustalenia sprawcy przypisania mu winy oraz określenia rozmiaru szkody. Zwykle konieczne jest prowadzenie w tych przypadkach postepowań cywilnych czy karnych. Dlatego też, poszkodowani nawet jeśli mają świadomość, że mogą ubiegać się o odszkodowanie nie wiedzą często jak to zrobić.  Zresztą trudno wymagać by każdy miał wiedzę w tym zakresie, warto więc poradzić się specjalisty. 

Newsy

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...