Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Czy Twoje roszczenie do ubezpieczyciela na pewno się przedawniło?

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 27.07.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Nawet gdy od Twojego wypadku upłynęło bardzo dużo czasu, to niekoniecznie jest za późno na uzyskanie odszkodowania w pełnej wysokości. Sprawdź, czy Twoje roszczenie do ubezpieczyciela na pewno się przedawniło.

Poszkodowany może więcej

Roszczenie do ubezpieczyciela ulega przedawnieniu z upływem ustawowego terminu. W zależności od specyfiki danej sytuacji długość tego terminu jest zróżnicowana, o czym więcej pisaliśmy tutaj. Wierzyciel może przeciwdziałać przedawnieniu doprowadzając do tzw. przerwania jego biegu. Liczba środków pozwalających osiągnąć ten cel jest ograniczona, lecz poszkodowany występujący przeciwko ubezpieczycielowi ma tych możliwości więcej. Zapewnia mu to regulacja art 819 § 4 kodeksu cywilnego.

Dwa łatwe sposoby.

Po pierwsze, bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia. Po drugie, samo zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem (zgłoszenie wypadku, kolizji) również przerywa bieg przedawnienia. Sąd Najwyższy w dwóch niemal identycznych wyrokach, pierwszym z dnia 21.05.2009 r., sygn. akt. V CSK 444/08 oraz drugim z dnia 09.08.2005 r., sygn. akt: IV CK 157/05, rozstrzygnął jednoznacznie, że obie przewidziane w art. 819 § 4 k.c. czynności przerywają bieg przedawnienia. Nawet jeśli poszkodowany  nie sprecyzował swoich żądań, to mógł osiągnąć ten cel. Wystarczy, że  zawiadomił ubezpieczyciela o wypadku – np. listownie, telefonicznie, czy też za pomocą internetowego formularza.

Kiedy kończy się przerwa?

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo dopiero od dnia otrzymania pisemnej decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie wypłaty świadczenia. Od tego dnia ponownie mamy co najmniej 3 lata na dochodzenie odszkodowania. Trzeba więc sprawdzić, czy – a jeśli tak – to kiedy zakończyła się ta przerwa. W tym celu poszkodowany powinien zwrócić uwagę na trzy kluczowe kwestie:

1. Czy została zachowana forma pisemna decyzji?

Często ubezpieczyciel kontaktuje się z poszkodowanym drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej. Zdarza się również, iż decyzje nie są obarczone własnoręcznym podpisem. Niezachowanie zaś formy pisemnej powoduje, iż termin przedawnienia nie rozpoczyna na nowo swojego biegu.

2. Czy ubezpieczyciel jest w stanie udowodnić, kiedy i czy w ogóle decyzja została nam doręczona?

To na ubezpieczycieli spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie. Pomimo tego wiele decyzji nie jest wysyłanych przesyłką poleconą, ani tym bardziej za potwierdzeniem odbioru.

3. Czy ubezpieczyciel ustosunkował się do wszystkich roszczeń?

Przykładowo, jeżeli na skutek zawiadomienia o wypadku ubezpieczyciel doręczył nam decyzję o przyznaniu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, a jednocześnie nie wypowiedział się na temat roszczeń o zwrot kosztów leczenia, czy też zwrot utraconego dochodu, to termin przedawnienia tych nieobjętych decyzją roszczeń w ogóle nie rozpoczął swojego biegu.

Poszkodowany powinien dokładnie zbadać swoją sytuację według powyższego klucza. Być może nie jest jeszcze za późno na walkę o należne mu od ubezpieczyciela świadczenia.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...