Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Co to jest szkoda całkowita?

DATA: 28.11.2014


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Ubezpieczyciel może na podstawie przeprowadzonych przez siebie ekspertyz i wyliczeń uznać, że naprawa pojazdu po szkodzie jest nieopłacalna lub niemożliwa. Wtedy odmawia pokrycia kosztów naprawy uznając, że zaistniała „szkoda całkowita”. Określenie to powstało w praktyce ubezpieczeniowej i dotyczy zarówno szkód likwidowanych przez ubezpieczycieli w ramach ubezpieczeń OC, jak i AC.

W zależności od rodzaju ubezpieczenia na podstawie którego żąda się wypłaty odszkodowania, reguły rządzące kwalifikowaniem szkody jako „całkowitej” są różne. Otóż, jeżeli podstawę żądania odszkodowania stanowi umowa ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel tylko wtedy powinien kwalifikować szkodę jako „całkowitą”, gdy auto nie nadaje się do naprawy lub wysokość jej kosztów znacznie przewyższa wartość pojazdu w stanie sprzed szkody. Warto zapoznać się ze swego rodzaju definicją szkody całkowitej z OC sformułowaną w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 20.02.2002 r. (V CKN 903/00). Sąd w dość obszerny i jasny sposób wyjaśnił w tym orzeczeniu zasady, jakie powinny być stosowane przy ocenie, czy w danej sprawie miała miejsce „szkoda całkowita” w zakresie ubezpieczeń OC. W wypadku umów ubezpieczenia autocasco „szkoda całkowita” jest zawsze zdefiniowana w treści umowy ubezpieczenia – w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). W praktyce, w przypadku ubezpieczeń autocasco, najczęściej próg opłacalności naprawy jest określony na poziomie 70% (spotyka się poziomy od 60% do 80%). Jeżeli więc koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości w stanie nieuszkodzonym, to szkoda ustalana jest jako „całkowita”.

Jak wyliczyć odszkodowanie ?

Zarówno przy ubezpieczeniu OC, jak i AC, w razie zaistnienia „szkody całkowitej” zakład ubezpieczeń wylicza wartość odszkodowania jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą a jego wartością po szkodzie („wraku”) i – przy ubezpieczeniu autocasco – z uwzględnieniem OWU. Ustalenia dokonane przez zakład ubezpieczeń i to zarówno w zakresie przyjęcia „szkody całkowitej” w ogóle, jak i wysokości przyznanego odszkodowania w ramach OC lub AC, nie mają ostatecznego charakteru i mogą zostać podważone przez poszkodowanego. O prawidłowej decyzji w tym zakresie decyduje szereg czynników, których występowanie jest uzależnione od konkretnego przypadku. Przykładowo chodzi o sposób wyliczenia kosztów potencjalnej „nieopłacalnej” naprawy przez ubezpieczyciela, czy też sposób wyceny auta przed i po szkodzie. Każdy z tych czynników został szczegółowo omówiony w odrębnych artykułach na łamach niniejszego portalu.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...