Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Urszula Frąckowiak

Czy zmiany zwyrodnieniowe zmniejszają wysokość zadośćuczynienia za uraz kręgosłupa?

Urszula Frąckowiak

AUTOR: Urszula Frąckowiak


DATA: 28.08.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W przypadku urazów kręgosłupa jedną z okoliczności, którą ubezpieczyciele biorą pod uwagę przy ustalaniu wysokości należnego zadośćuczynienia są przedwypadkowe zmiany chorobowe. Truizmem jest twierdzenie, że z upływem lat u większości z nas mogą wystąpić zwyrodnienia kręgosłupa. Istnienie zmian zwyrodnieniowych nie musi jednak wiązać się z występowaniem dolegliwości czy koniecznością leczenia. Nie oznacza też, że w takiej sytuacji poszkodowanemu w wypadku samochodowym przysługuje niższe zadośćuczynienie. Niestety ubezpieczyciele w wielu przypadkach z powodu zdiagnozowania zmian zwyrodnieniowych automatycznie dokonują wypłaty zaniżonego zadośćuczynienia.

Czym jest zadośćuczynienie i kiedy ubezpieczyciel ma obowiązek jego wypłaty?

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu rekompensatę krzywdy doznanej przez poszkodowanego w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Ustalając wysokość tego świadczenia niezbędne jest uwzględnienie wielu czynników, takich jak m.in. rozmiar oraz intensywność cierpień psychicznych i fizycznych, wystąpienie zaburzeń adaptacyjnych i podjęcie leczenia psychologicznego, wiek poszkodowanego, nieodwracalność następstw wypadku, niezdolność do pracy, długotrwałość i intensywność leczenia, poczucie bezradności, konieczność rezygnacji z dotychczasowych aktywności.

Uwzględnienie wszystkich okoliczności danej sprawy powinno prowadzić do ustalenia wysokości zadośćuczynienia w kwocie, która jest odczuwalna dla poszkodowanego. Nie może to być suma symboliczna, ponieważ zaniżenie należnego świadczenia prowadzi do umniejszenia tak istotnych wartości, jakimi są życie i zdrowie.

 

Wysokość zadośćuczynienia, a zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa

Potrzeba uwzględnienia całokształtu stanu faktycznego danej sprawy nie oznacza jednak, że w przypadku wystąpienia zmian zwyrodnieniowych zadośćuczynienie musi ulec stosownemu zmniejszeniu. Często zdarza się, że poszkodowani dowiadują się o przedwypadkowych zmianach chorobowych dopiero w związku z badaniami przeprowadzonymi po wypadku i wcześniej nie tylko nie podejmowali żadnego leczenia, ale także nie cierpieli z powodu jakichkolwiek dolegliwości ze strony kręgosłupa.

W wielu takich przypadkach, mimo braku jakichkolwiek objawów przed wypadkiem, w wyniku doznanego urazu kręgosłupa życie poszkodowanych ulega diametralnej zmianie. Zdarza się, że osoby aktywne, które nie odczuwały żadnych bólów oraz ograniczeń ruchomości, po kolizji nie tylko muszą zażywać silne leki przeciwbólowe i poddać się intensywnemu leczeniu, ale wymagają także leczenia operacyjnego. Niestety ubezpieczyciele często bagatelizują ww. okoliczności i bezpodstawnie umniejszają kwotę wypłacanych świadczeń z uwagi na przedwypadkowy stan kręgosłupa.

 

Zagadnienie wpływu przedwypadkowego stanu kręgosłupa na wysokość zadośćuczynienia w orzecznictwie

Problem wpływu zmian zwyrodnieniowych na wysokość zadośćuczynienia rozważył m.in. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 14.12.2018 r., sygn. akt I ACa 352/18.  W stanie faktycznym ww. sprawy poszkodowana doznała urazu kręgosłupa w wypadku samochodowym. U poszkodowanej pojawiły się silne dolegliwości bólowe, zawroty głowy oraz ograniczenia ruchomości. W trakcie leczenia okazało się, że niezbędne jest przeprowadzenie operacji neurochirurgicznej kręgosłupa.

W celu ustalenia okoliczności istotnych dla rozpoznania ww. sprawy, w toku postępowania sądowego został przeprowadzony dowód z opinii biegłych m.in. z zakresu rehabilitacji, ortopedii i traumatologii oraz neurochirurgii. Biegli sądowi stwierdzili u poszkodowanej przedwypadkowe zmiany chorobowe kręgosłupa.

Podkreślenia wymaga jednak, że przed kolizją poszkodowana nie cierpiała z powodu żadnych dolegliwości bólowych kręgosłupa, a zmiany zwyrodnieniowe ujawniły się dopiero po wypadku. W tej sytuacji biegli wskazali, że w przypadku poszkodowanej „choć uraz więzadłowo – mięśniowy kręgosłupa szyjnego został wygojony, to tego typu urazy często nasilają istniejące zmiany zwyrodnieniowe i w efekcie powodują konieczność leczenia operacyjnego”.

odszkodowania, Xaltum

W wyroku z dnia 14.12.2018 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, sygn. akt I ACa 352/18, potwierdził zasadność zasądzenia na rzecz poszkodowanej zadośćuczynienia w kwocie 60.000 zł mimo wystąpienia zmian zwyrodnieniowych. Przedwypadkowy stan poszkodowanej nie stanowił tym samym podstawy do umniejszenia zadośćuczynienia. To uraz powstały w wyniku wypadku spowodował bowiem ujawnienie i nasilenie się zmian zwyrodnieniowych.

Jak wynika z powyższego zmiany chorobowe, które nie dawały jakichkolwiek objawów przed wypadkiem nie stanowią podstawy do umniejszenia zadośćuczynienia. Dlatego też automatyczne zaniżanie kwoty należnego zadośćuczynienia przez ubezpieczycieli tylko z uwagi na przedwypadkowy stan  kręgosłupa jest bezpodstawne.

Newsy

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...