Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Zalanie nieruchomości. Jak uzyskać odszkodowanie ?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 10.09.2020


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Kończące się wakacje to okres niespokojnych zjawisk pogodowych. Burze i ulewne deszcze w połączeniu z gradem powodują szkody materialne najczęściej w postaci zalań. Poza tym sezon letni to też okres remontowy, a co za tym idzie świetna okazja by zalać mieszkanie sąsiadowi. Problem związany z zalanymi pomieszczeń może być na tyle poważy, że niezbędny będzie kosztowny remont. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach możemy odchodzić swoich praw i ubiegać się o odszkodowanie. Jak to zrobić o tym poniżej.

Co należy zrobić najpierw ? 

W pierwszej kolejności musimy znaleźć przyczynę zalania. Za większość zalań odpowiadają prozaiczne powody np. nieszczelny wężyk pralki. Dalej należy ustalić kto jest sprawcą zalania. Odpowiedzialność za zalanie mieszkania kształtuje się w oparciu o zasadę winy. Tym samym oznacza to, że jako poszkodowany będziesz zmuszony udowodnić nie tylko fakt zalania, ale przede wszystkim to, że zdarzenie powstało na skutek działania lub zaniedbania ze strony osoby trzeciej. 

Winny zalania może być zarówno sąsiad mieszkający wyżej, albo za szkody będzie odpowiadał zarządca nieruchomości lub spółdzielnia mieszkaniowa (w sytuacji gdy zalanie było wynikiem uszkodzenia rury biegnącej w ścianie budynku, czyli tzw. pionu). Najlepiej, gdy sprawca ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wtedy szkodę zlikwidujemy z jego polisy. W  przypadku, gdy nie da się określić kto jest winny, lub przyczyną jest działanie warunków atmosferycznych szkodę pokryjemy z własnego ubezpieczenia.

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Najczęściej po zdiagnozowaniu źródła przecieku oraz osoby odpowiedzialnej za zalanie mieszkania, osoba poszkodowana nie czeka z naprawą uszkodzeń, tylko sama przystępuje do działania. W tym miejscu warto pamiętać o tym, aby uwiecznić szkody powstałe w wyniku zalania chociażby na zdjęciach. 

Kluczowe przy procesie likwidacji szkody jest ustalenie, czy właściciel mieszkania, które zalało nasz lokal, posiada wykupione ubezpieczenie od tego rodzaju ryzyka. Jeżeli tak, wtedy proces likwidacji szkody przeprowadza towarzystwo ubezpieczeń. Obywa się to poprzez oględziny miejsca zalania przez rzeczoznawcę od szacowania szkód. Po ocenie szkód przez przedstawiciela zakładu ubezpieczeń w ciągu 30 dni powinna zostać wydana decyzja o przyjęciu bądź nie odpowiedzialności za zalanie mieszkania oraz wyplata odszkodowania.

Natomiast, jeżeli sprawca nie jest ustalony lub zalanie nastąpiło w wyniku naszych zaniedbań pozostaje uzyskać odszkodowanie z własnej polisy, proces zgłoszenia szkody i jej likwidacji wygląda podobnie jak przy wskazaniu sprawcy. 

Wypłata  odszkodowania według jaki zasad ?

Istotne w sprawach szkód zalaniowych likwidowanych z własnej polisy jest  przeanalizowanie zawartej umowy ubezpieczenia i jej integralnej części czyli OWU. Co do zasady o tym, jak duże odszkodowanie możemy otrzymać, decyduje wartość mienia objętego ochroną. 

Wycena może odbywać się w oparciu o różne podstawy szacowania: 

Wartość odtworzeniowaw tym wypadku wycena dotyczy kosztów doprowadzenia nieruchomości do stanu sprzed szkody, czyli nowego, ale nie ulepszonego. W skład wyceny wchodzą przede wszystkim koszty remontów lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody. Stopień zużycia ubezpieczonego mienia nie ma wtedy znaczenia dla wysokości odszkodowania;

Wartość rzeczywista jest wartością odtworzeniową nieruchomości pomniejszoną o jej faktyczne zużycie;

Wartość rynkowa – to szacunkowa kwota jak w dniu wyceny można uzyskać za daną nieruchomość.

Kwotę odszkodowania ustala się na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę  z zakresu budownictwa, który ustala wysokość szkody, czyli to, jakie koszty poniesie ubezpieczony, aby przywrócić uszkodzone minie do stanu sprzed wypadku lub jakie koszty już poniósł podczas jego naprawy.  Oczywiście kosztorysy naprawcze zawierają liczne błędy takie jak zaniżone stawki za prace remontowe, czy też nie uwzględniają  wszystkich niezbędnych prac, wszystko tylko celem wypłaty jak najniższego odszkodowania. 

 

 

 

Co możemy zrobić ? 

Mimo zaskoczenia niską kwotą tylko część poszkodowanych decyduje się walczyć o wyższe odszkodowanie, bo nie wiedzą, jak zakwestionować kwotę ustaloną przez ubezpieczyciela. W  pierwszej kolejności możemy złożyć odwołanie od decyzji, chociaż zazwyczaj jego skuteczność jest nikła. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie sprawy profesjonalistom

Prawnik przeanalizuję sprawę pod kątem zgodności zawartej polisy z wypłaconym odszkodowaniem, następnie wystąpi na drogę sądową wnosząc powództwo.  W  większości spraw biegli wyceniają koszty odbudowy na znacznie wyższe niż te wyliczone przez zakład ubezpieczeń. Dzięki wiedzy prawnika i sporządzeniu prawidłowego kosztorysu przez eksperta budowlanego uda się uzyskać odszkodowania adekwatne do poniesionych szkód. 

 

Pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.

@: budynki@xaltum.pl

tel: +48 793 666 816

Newsy

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...

Sprawdź czy należy Ci się dopłata – przeprowadzimy dla Ciebie darmową analizę!Dopłaty do odszkodowań z OC

Ubezpieczyciele bardzo często wypłacają zbyt niskie kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd zarówno od ubezpieczyciela sprawcy wypadku (OC) jak i Twojego ubezpieczyciela (AC).