Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Wypadek podczas jazdy Uberem

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 23.02.2018


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Usługi przewozu samochodowego organizowane za pomocą aplikacji Uber zdobyły w Polsce dużą popularność. Jest to tańsza alternatywa dla tradycyjnych taksówek, ale czy równie bezpieczna? Warto przyjrzeć się zasadom odpowiedzialności kierowcy Ubera wobec pasażera w razie wypadku.

Jak to działa?

Uber to aplikacja łącząca kierowców z pasażerami, która pośredniczy w organizacji przejazdów, pobierając za to wynagrodzenie. Pasażer może za pomocą Ubera zamówić kurs i kierowcę, a kierowca odebrać zamówienie. Po przybyciu na miejsce konto pasażera zostaje automatycznie obciążone opłatą za przejazd na rachunek Ubera. Na koniec okresu rozliczeniowego Uber przelewa kierowcy środki, pomniejszając je o swoją prowizję.

Wymagania wobec kierowców

Kierowcy współpracujący z Uberem nie muszą mieć licencji na przewóz osób tak jak np. taksówkarze. Wystarczy, że ukończą 19 lat, legitymują się prawem jazdy ważnym od minimum roku, są niekarani i mają założoną działalność gospodarczą. Pojazd, którym wykonywane są przejazdy, powinien być 4/5 drzwiowy, posiadać aktualne ubezpieczenie oraz przegląd i być zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej. Jeśli kierowca spełnia te wymagania, bez przeszkód zostaje dopuszczony do jazdy w systemie Uber.

Pasażer Ubera nie jest w stanie określić ryzyka, jakie ponosi w związku z przejazdem. W Uberze funkcjonuje co prawda system oceny kierowców, ale nie zawsze obrazuje on realne dane na temat stylu jazdy konkretnego kierowcy i jego kompetencji praktycznych. Kierowcy Ubera – w przeciwieństwie do taksówkarzy – nie przechodzą badań lekarskich i testów psychologicznych. Dlatego może wystąpić sytuacja, że jazda z nimi będzie niebezpieczna dla pasażera i doprowadzi do powstania szkody na zdrowiu lub majątku.

Co w razie wypadku?

Jeśli w trakcie jazdy Uberem dojdzie do wypadku, zasadniczo za szkodę pasażera odpowie kierowca i będzie to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Taki rodzaj odpowiedzialności wynika z odpłatnego charakter przewozu – gdyby był to przewóz darmowy (tzw. z grzeczności), wówczas pasażer musiałby udowodnić winę kierowcy.

Przy odpowiedzialności na zasadzie ryzyka nie ma znaczenia, kto ponosi winę za wypadek, chyba że kierowca w ogóle nie zawinił, a przyczyną szkody była okoliczność zewnętrzna (np. zachowanie innego kierowcy, wtargnięcie przechodnia na jezdnię, dziura w drodze). Wówczas pasażer nie może domagać się odszkodowania od kierowcy, ale od podmiotu trzeciego, który szkodę spowodował. Kierowca nie zapłaci też za szkodę jeśli do wypadku doszło wskutek niewłaściwego zachowania pasażera jak np. nagłe otworzenie drzwi i próba opuszczenia pojazdu znajdującego się w ruchu, szarpnięcie za kierownicę. Prawo do odszkodowania wykluczy również siła wyższa w postaci wichury albo powodzi.

W pozostałych przypadkach nie ma przeszkód, by pasażer ubiegał się o odszkodowanie od kierowcy, a najlepiej od razu od jego ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Odszkodowanie od Ubera

Z uwagi na fakt, że korporacja Uber jest tylko pośrednikiem w organizacji przewozu, nie ma możliwości domagać się odszkodowania za wypadek od niej. Uber nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe w trakcie przewozu, gdyż sam nie wykonuje usługi transportowej. Z umowy, jaką kierowcy zawierają z korporacją, wyraźnie wynika, że za wszystko odpowiadają oni, a nie organizator. Co więcej, w umowie znajduje się klauzula, że w przypadku obciążenia Ubera odpowiedzialnością za szkody lub obrażenia któregoś z klientów, korporacja ma prawo dochodzić zwrotu od kierowcy sumy wypłaconej pasażerowi. Podobnie w przypadku, gdy Uber zdecyduje się dobrowolnie wypłacić klientom jakąkolwiek kwotę z tytułu powstałej szkody.

Podsumowując, ochrona pasażerów przewożonych Uberem nie różni się od ochrony jaką mają pasażerowie taksówek. Z uwagi na odpłatność przewozu, jest ona silniejsza niż w przypadku np. jazdy grzecznościowej ze znajomym. Pasażer może domagać się odszkodowania od kierowcy Ubera i jego ubezpieczyciela bez względu na winę kierującego.

Newsy

Spowodowałeś szkodę na parkingu – kartka pozostawiona za wycieraczką nie wystarczy

8.01.2019

W takiej sytuacji sprawca może oddalić się z miejsca zdarzenia, ale pod warunkiem, że poinformuje poszkodowanego przynajmniej o danych zakładu ubezpieczeń, numerze polisy i marce oraz nr rej. pojazdu. Niezbędne jest także powiadomieni swojego ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku sprawca może zostać uznany za sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzen...
W takiej sytuacji sprawca może oddalić się z miejsca zdarzenia, ale pod warunkiem, że poinformuje poszkodowanego przynajmniej o danych zakładu ubezpieczeń, numerze polisy i marce oraz nr rej. pojazdu. Niezbędne jest także powiadomieni swojego ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku sprawca może zostać uznany za sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzen...

Same twierdzenia nie wystarczą do zmiany notatki policyjnej

20.12.2018

Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt: II SA/Bk645/18). Dlatego też, warto zadbać o dokładne przekazanie niezbędnych informacji funkcjonariuszom policji. Na podstawie tych informacji policja sporządza zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, którego zmiana jest sprawą trudną. Policja nie ma bowiem podstaw ...
Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt: II SA/Bk645/18). Dlatego też, warto zadbać o dokładne przekazanie niezbędnych informacji funkcjonariuszom policji. Na podstawie tych informacji policja sporządza zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, którego zmiana jest sprawą trudną. Policja nie ma bowiem podstaw ...

Będzie więcej fotoradarów?

15.12.2018

Inspekcja Transportu Drogowego zamierza do końca 2020 roku podwoić liczbę działających fotoradarów - zarówno tych rejestrujących przekroczenie prędkości jak i tych rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.
Inspekcja Transportu Drogowego zamierza do końca 2020 roku podwoić liczbę działających fotoradarów - zarówno tych rejestrujących przekroczenie prędkości jak i tych rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.

Wyższe sumy gwarancyjne, nieznacznie wyższe składki

14.12.2018

Wyższe sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC to już fakt. W środę prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą sumy te zostaną podwyższone dla szkód na osobie do 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych do 1,05 mln euro. Według Ministerstwa Finansów, jeżeli zmiana ta wpłynie na wysokość składek OC to jedynie nieznacznie....
Wyższe sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC to już fakt. W środę prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą sumy te zostaną podwyższone dla szkód na osobie do 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych do 1,05 mln euro. Według Ministerstwa Finansów, jeżeli zmiana ta wpłynie na wysokość składek OC to jedynie nieznacznie....

Nie jedźmy z zaparowaną szybą

14.12.2018

W okresie jesienno-zimowym szczególnie ważne jest zapewnienie sobie, jako kierowcy odpowiedniego pola widzenia. Okres ten sprzyja parowaniu szyb czy ich oszronieniu. Nieodpowiednie przygotowanie do jazdy, często wynikające z pośpiechu, może doprowadzić do tragedii, a w konsekwencji nawet pozbawienia wolności takiego kierowcy. Przypomniał o tym Sąd ...
W okresie jesienno-zimowym szczególnie ważne jest zapewnienie sobie, jako kierowcy odpowiedniego pola widzenia. Okres ten sprzyja parowaniu szyb czy ich oszronieniu. Nieodpowiednie przygotowanie do jazdy, często wynikające z pośpiechu, może doprowadzić do tragedii, a w konsekwencji nawet pozbawienia wolności takiego kierowcy. Przypomniał o tym Sąd ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...