Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Szkoda podczas egzaminu na prawo jazdy

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 4.07.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Czy osoba zdająca egzamin na prawo jazdy ponosi odpowiedzialność karną za spowodowanie wypadku drogowego? Czy będzie to zakwalifikowane jako przestępstwo, a kursant albo zdający egzamin na prawo jazdy może trafić do więzienia? Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów pokryje szkodę powstałą w takich okolicznościach, czy też sprawca zapłaci z własnej kieszeni?

W mediach głośno było ostatnio o śmiertelnym potrąceniu podczas egzaminu na prawo jazdy. Zdająca go, wykonując na placu manewr jazdy po łuku, śmiertelnie potrąciła egzaminatora. Zdarzenie to przywołało dyskusję na temat odpowiedzialności zdającego egzamin oraz kursanta prowadzącego tzw. „elkę”. Czy fakt, że są nadzorowani przez egzaminatora lub instruktora chroni ich przed odpowiedzialnością karną?

Przestępstwo

Prokuratura i sądy karne uznają, że zarówno zdający, jak i kursant ponoszą odpowiedzialność karną za prowadzenie pojazdu. Ich odpowiedzialność jest niezależna od ewentualnych zaniedbań po stronie egzaminatora lub instruktora. Nawet jeżeli osoby je nadzorujące również zawinią, to nie oznacza to automatycznego braku odpowiedzialności karnej prowadzącego pojazd. Przestępstwo, jakim jest wypadek komunikacyjny może więc popełnić każdy, kto prowadzi pojazd, niezależnie od tego czy posiada prawo jazdy.

Kara więzienia

Kara 8 lat pozbawienia wolności. Taka sankcja jest możliwa do zastosowania, jeżeli skutkiem wypadku będzie śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu. Teoretycznie, kara jest taka sama, jak przy „zwykłym” wypadku drogowym. Niemniej, specyficzne okoliczności omawianych sytuacji mogą wpłynąć na ocenę winy sprawcy wypadku. Im mniejszy stopień zawinienia, tym niższa kara. Pod tym kątem, na pewno w lepszej sytuacji będzie kursant, gdyż osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy powinna w zasadzie posiadać wszystkie niezbędne umiejętności do prowadzenia pojazdu, a więc stopień jej winy będzie przeważnie wyższy.

odszkodowania, Xaltum

Szkoda  i regres

Pojazdy nauki jazdy, tzw. „elki” są objęte systemem obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Prawo nie przewiduje tutaj żadnych wyłączeń z uwagi na powstanie szkody podczas kursu lub egzaminu na prawo jazdy. Oznacza to, że polisa OC takiego pojazdu pokryje wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim.

Powstaje jednak pytanie, czy ubezpieczyciel, który naprawi taką szkodę, będzie mógł dochodzić zwrotu odszkodowania od sprawcy (tzw. regres)? Przepisy przewidują takie uprawnienie ubezpieczyciela m. in. w sytuacji prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień. Otóż na tej płaszczyźnie, pozycja kierującego „elką” jest znacznie lepsza niż na gruncie odpowiedzialności karnej. Zakład ubezpieczeń nie będzie się mógł do nich zwrócić z tzw. regresem, gdyż zgodnie z prawem o ruchu drogowym osoba uprawniona do prowadzenia pojazdów to osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;

2) odbywa, w ramach szkolenia, naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora;

3) zdaje egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora

Newsy

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Sąd Najwyższy ponownie potwierdza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu lub nabywcy wierzytelności koszty e...

3.09.2019

Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...
Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...

28.08. dzień walki z zanieczyszczeniami powietrza – będą kontrole

28.08.2019

W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  
W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...