Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Ostrzelany autobus – co z odszkodowaniem?

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 17.07.2017


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W ostatnim czasie głośno było w mediach o przypadkach strzelania z broni pneumatycznej do autobusów komunikacji miejskiej. Sprawców do dzisiaj nie znaleziono. Na szczęście żaden z pasażerów nie został poszkodowany. Co jednak, gdyby strzały doprowadziły do czyjegoś zranienia lub śmierci?

Co do zasady pasażer, który doznał szkody w związku z ruchem autobusu, może domagać się odszkodowania z polisy OC komunikacyjnego. Odszkodowanie przysługuje niezależnie od winy kierowcy. Na przykład, gdy w pojeździe nagle pęknie opona i z tego powodu dojdzie do wypadku, pasażer otrzyma odszkodowanie – nawet, jeśli kierowca jechał prawidłowo, a pęknięcia nie dało się przewidzieć. Jest to tzw. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Ubezpieczyciel pojazdu może uchylić się od zapłaty tylko, gdy wypadek był skutkiem siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub wyłącznej winy osoby trzeciej. Wydaje się, że w przypadku strzałów do autobusu, wina osoby trzeciej jest oczywista. Aby jednak wyłączyć ochronę ubezpieczeniową, sprawca ostrzału musi zostać zidentyfikowany. Gdyby strzelała osoba niepoczytalna, nie można przypisać jej winy. Dlatego dopóki nie zostaną ustalone konkretne cechy sprawcy, dopóty ubezpieczyciel nie może powołać się na tę przesłankę.

Czy zatem szkoda spowodowana ostrzałem może być pokryta z polisy OC autobusu? Niestety nie, a to z powodu braku związku przyczynowego pomiędzy ruchem pojazdu a szkodą. Pasażer co prawda doznaje obrażeń podczas podróży, ale nie są one związane z komunikacją. Agresywne działania terrorysty to czynnik niezależny, który nie stanowi normalnego ryzyka jazdy autobusem. Gdyby pasażer znajdował się w każdym innym miejscu, również mógłby zostać postrzelony. Można to porównać do sytuacji, gdy rowerzysta na skutek niewłaściwego stanu jezdni zostaje wyrzucony z roweru wprost pod auto jadące z naprzeciwka. Wtedy także ruch pojazdu nie ma wpływu na powstanie szkody, a rowerzyście nie należy się odszkodowanie z polisy auta.

Jak więc dochodzić rekompensaty za skutki ostrzału? Jedyną drogą wydaje się być pozwanie bezpośrednio sprawcy zdarzenia. Oczywiście pod warunkiem, że sprawca zostanie odnaleziony, a Policja znajdzie dowody, że to akurat on strzelał. Kluczowe znaczenie będą mieć tutaj ustalenia ze sprawy karnej.

Oprócz tego, można zgłosić szkodę z ubezpieczenia NNW, z tym że najpierw trzeba sprawdzić swój wariant umowy. Większość ubezpieczeń nie obejmuje bowiem aktów terroryzmu, a za taki można uznać ostrzał autobusu z broni pneumatycznej.

Newsy

O sprzedaży pojazdu, musisz zawiadomić ubezpieczyciela

~wczoraj

Osoba, która sprzedaje samochód ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Przepisy nakazują też, żeby powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu trzeba też podać dane nabywcy samochodu.
Osoba, która sprzedaje samochód ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Przepisy nakazują też, żeby powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu trzeba też podać dane nabywcy samochodu.

Kierowca zatrzymany przez drogówkę dostanie max. do 10 pkt karnych

18.01.2018

Od czerwca 2018r. podczas jednej kontroli drogówka będzie mogła ukarać kierowcę najwyżej 10 punktami karnymi, dzisiaj takiego limitu nie ma. Zniknie problem sumowania punktów za wykroczenia o podobnym charakterze.  Przykładowo, kierowca przekraczający prędkość na danym odcinku drogi, ze znakami różnych ograniczeń, dostanie punkty tylko za największ...
Od czerwca 2018r. podczas jednej kontroli drogówka będzie mogła ukarać kierowcę najwyżej 10 punktami karnymi, dzisiaj takiego limitu nie ma. Zniknie problem sumowania punktów za wykroczenia o podobnym charakterze.  Przykładowo, kierowca przekraczający prędkość na danym odcinku drogi, ze znakami różnych ograniczeń, dostanie punkty tylko za największ...

Kary za cofanie liczników również dla właściciela pojazdu

16.01.2018

Projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu drogowego przewiduje zaostrzenie kar za cofanie liczników w pojazdach - od trzech miesięcy do pięciu lat. Sankcja grozić ma zarówno osobie, która dokonała takiej ingerencji, jak też i właścicielowi pojazdu, który nie zawiadomi Stacji Kontroli Pojazdów o wymianie licznika. ...
Projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu drogowego przewiduje zaostrzenie kar za cofanie liczników w pojazdach - od trzech miesięcy do pięciu lat. Sankcja grozić ma zarówno osobie, która dokonała takiej ingerencji, jak też i właścicielowi pojazdu, który nie zawiadomi Stacji Kontroli Pojazdów o wymianie licznika. ...

Kierowca po przekroczeniu 24 punktów karnych, nie straci prawa jazdy

15.01.2018

Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Sam kurs będzie trwać 28 godzin i ma być prowadzony odpłatnie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jeśli osoba, która przekroczyła 24 punkty karne od dnia doręczenia decyzji administracyj...
Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Sam kurs będzie trwać 28 godzin i ma być prowadzony odpłatnie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jeśli osoba, która przekroczyła 24 punkty karne od dnia doręczenia decyzji administracyj...

Kary finanasowe dla ubezpieczycieli za spóźne odszkodowania

11.01.2018

TUiR Warta oraz Gothaer TU zostali ukarani przez Komisję Nadzoru Finansowego z powodu stwierdzenia przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Kara dla TUiR Warta to 390 tys. zł, a dla Gothaer TU – 57 tys. zł.
TUiR Warta oraz Gothaer TU zostali ukarani przez Komisję Nadzoru Finansowego z powodu stwierdzenia przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Kara dla TUiR Warta to 390 tys. zł, a dla Gothaer TU – 57 tys. zł.

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Kolarskie ubezpieczenie