Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Ostrzelany autobus – co z odszkodowaniem?

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 17.07.2017


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W ostatnim czasie głośno było w mediach o przypadkach strzelania z broni pneumatycznej do autobusów komunikacji miejskiej. Sprawców do dzisiaj nie znaleziono. Na szczęście żaden z pasażerów nie został poszkodowany. Co jednak, gdyby strzały doprowadziły do czyjegoś zranienia lub śmierci?

Co do zasady pasażer, który doznał szkody w związku z ruchem autobusu, może domagać się odszkodowania z polisy OC komunikacyjnego. Odszkodowanie przysługuje niezależnie od winy kierowcy. Na przykład, gdy w pojeździe nagle pęknie opona i z tego powodu dojdzie do wypadku, pasażer otrzyma odszkodowanie – nawet, jeśli kierowca jechał prawidłowo, a pęknięcia nie dało się przewidzieć. Jest to tzw. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Ubezpieczyciel pojazdu może uchylić się od zapłaty tylko, gdy wypadek był skutkiem siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub wyłącznej winy osoby trzeciej. Wydaje się, że w przypadku strzałów do autobusu, wina osoby trzeciej jest oczywista. Aby jednak wyłączyć ochronę ubezpieczeniową, sprawca ostrzału musi zostać zidentyfikowany. Gdyby strzelała osoba niepoczytalna, nie można przypisać jej winy. Dlatego dopóki nie zostaną ustalone konkretne cechy sprawcy, dopóty ubezpieczyciel nie może powołać się na tę przesłankę.

Czy zatem szkoda spowodowana ostrzałem może być pokryta z polisy OC autobusu? Niestety nie, a to z powodu braku związku przyczynowego pomiędzy ruchem pojazdu a szkodą. Pasażer co prawda doznaje obrażeń podczas podróży, ale nie są one związane z komunikacją. Agresywne działania terrorysty to czynnik niezależny, który nie stanowi normalnego ryzyka jazdy autobusem. Gdyby pasażer znajdował się w każdym innym miejscu, również mógłby zostać postrzelony. Można to porównać do sytuacji, gdy rowerzysta na skutek niewłaściwego stanu jezdni zostaje wyrzucony z roweru wprost pod auto jadące z naprzeciwka. Wtedy także ruch pojazdu nie ma wpływu na powstanie szkody, a rowerzyście nie należy się odszkodowanie z polisy auta.

Jak więc dochodzić rekompensaty za skutki ostrzału? Jedyną drogą wydaje się być pozwanie bezpośrednio sprawcy zdarzenia. Oczywiście pod warunkiem, że sprawca zostanie odnaleziony, a Policja znajdzie dowody, że to akurat on strzelał. Kluczowe znaczenie będą mieć tutaj ustalenia ze sprawy karnej.

Oprócz tego, można zgłosić szkodę z ubezpieczenia NNW, z tym że najpierw trzeba sprawdzić swój wariant umowy. Większość ubezpieczeń nie obejmuje bowiem aktów terroryzmu, a za taki można uznać ostrzał autobusu z broni pneumatycznej.

Newsy

30% niższe świadczenia za brak pasów

10.08.2018

Sąd Najwyższy wskazał, iż jazda bez pasów bezpieczeństwa wiąże się z obniżeniem należnych poszkodowanemu świadczeń o 30%. Sąd rozpoznając sprawę nie znalazł podstaw do zastosowania 50% przyczynienia jak postulował ubezpieczyciel, ani 20% jak chciał powód (wyrok SN, sygn. IV CSK 114/17).
Sąd Najwyższy wskazał, iż jazda bez pasów bezpieczeństwa wiąże się z obniżeniem należnych poszkodowanemu świadczeń o 30%. Sąd rozpoznając sprawę nie znalazł podstaw do zastosowania 50% przyczynienia jak postulował ubezpieczyciel, ani 20% jak chciał powód (wyrok SN, sygn. IV CSK 114/17).

Bezterminowe prawo jazdy – bez terminu ważności w dokumencie.

9.08.2018

Od stycznia 2015 r. prawa jazdy wydaje się na określony termin. Jednak osoby, które uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdem przed wejściem w życie tych przepisów, nadal mają bezterminowe prawa jazdy. W rubryce „data ważności uprawnienia” obecnie należy umieścić kreskę, a nie konkretną datę (wyrok WSA w Krakowie, sygn. III SA/Kr 380/18)....
Od stycznia 2015 r. prawa jazdy wydaje się na określony termin. Jednak osoby, które uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdem przed wejściem w życie tych przepisów, nadal mają bezterminowe prawa jazdy. W rubryce „data ważności uprawnienia” obecnie należy umieścić kreskę, a nie konkretną datę (wyrok WSA w Krakowie, sygn. III SA/Kr 380/18)....

Bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu ubezpieczenia na polskich drogach

14.05.2018

Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...
Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...

Obowiązkowe badania dla seniorów – czy będą obowiązywać w Polsce?

18.04.2018

Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...
Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...

Potwierdzenie zakupu OC już niepotrzebne?

9.04.2018

Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...
Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

socialmediasl444

Rodzice nie upilnowali dziecka, dziecko nie otrzyma zadośćuczynienia

Przegrałeś sprawę sądową o odszkodowanie, sąd zapłaci je zamiast zakładu ubezpiecz...

Wypożyczenie auta – 8 głównych „haczyków”