Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Ostrzelany autobus – co z odszkodowaniem?

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 17.07.2017


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W ostatnim czasie głośno było w mediach o przypadkach strzelania z broni pneumatycznej do autobusów komunikacji miejskiej. Sprawców do dzisiaj nie znaleziono. Na szczęście żaden z pasażerów nie został poszkodowany. Co jednak, gdyby strzały doprowadziły do czyjegoś zranienia lub śmierci?

Co do zasady pasażer, który doznał szkody w związku z ruchem autobusu, może domagać się odszkodowania z polisy OC komunikacyjnego. Odszkodowanie przysługuje niezależnie od winy kierowcy. Na przykład, gdy w pojeździe nagle pęknie opona i z tego powodu dojdzie do wypadku, pasażer otrzyma odszkodowanie – nawet, jeśli kierowca jechał prawidłowo, a pęknięcia nie dało się przewidzieć. Jest to tzw. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Ubezpieczyciel pojazdu może uchylić się od zapłaty tylko, gdy wypadek był skutkiem siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub wyłącznej winy osoby trzeciej. Wydaje się, że w przypadku strzałów do autobusu, wina osoby trzeciej jest oczywista. Aby jednak wyłączyć ochronę ubezpieczeniową, sprawca ostrzału musi zostać zidentyfikowany. Gdyby strzelała osoba niepoczytalna, nie można przypisać jej winy. Dlatego dopóki nie zostaną ustalone konkretne cechy sprawcy, dopóty ubezpieczyciel nie może powołać się na tę przesłankę.

Czy zatem szkoda spowodowana ostrzałem może być pokryta z polisy OC autobusu? Niestety nie, a to z powodu braku związku przyczynowego pomiędzy ruchem pojazdu a szkodą. Pasażer co prawda doznaje obrażeń podczas podróży, ale nie są one związane z komunikacją. Agresywne działania terrorysty to czynnik niezależny, który nie stanowi normalnego ryzyka jazdy autobusem. Gdyby pasażer znajdował się w każdym innym miejscu, również mógłby zostać postrzelony. Można to porównać do sytuacji, gdy rowerzysta na skutek niewłaściwego stanu jezdni zostaje wyrzucony z roweru wprost pod auto jadące z naprzeciwka. Wtedy także ruch pojazdu nie ma wpływu na powstanie szkody, a rowerzyście nie należy się odszkodowanie z polisy auta.

Jak więc dochodzić rekompensaty za skutki ostrzału? Jedyną drogą wydaje się być pozwanie bezpośrednio sprawcy zdarzenia. Oczywiście pod warunkiem, że sprawca zostanie odnaleziony, a Policja znajdzie dowody, że to akurat on strzelał. Kluczowe znaczenie będą mieć tutaj ustalenia ze sprawy karnej.

Oprócz tego, można zgłosić szkodę z ubezpieczenia NNW, z tym że najpierw trzeba sprawdzić swój wariant umowy. Większość ubezpieczeń nie obejmuje bowiem aktów terroryzmu, a za taki można uznać ostrzał autobusu z broni pneumatycznej.

Newsy

Zmiany w zasadzie przeprowadzania badań technicznych pojazdów od 13 listopada

~2 dni temu

Z nowelizacji ustawy uchwalonej przez Sejm, Prawo o ruchu drogowym wynika, że badanie techniczne pojazdu będzie przeprowadzane po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za jego przeprowadzenie oraz opłaty ewidencyjnej.  Wyniki badania mają trafić do Centralnej Ewidencji Pojazdów, dzięki czemu diagności będą mieli dostęp do infor...
Z nowelizacji ustawy uchwalonej przez Sejm, Prawo o ruchu drogowym wynika, że badanie techniczne pojazdu będzie przeprowadzane po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za jego przeprowadzenie oraz opłaty ewidencyjnej.  Wyniki badania mają trafić do Centralnej Ewidencji Pojazdów, dzięki czemu diagności będą mieli dostęp do infor...

Procesy sądowe coraz dłuższe

16.10.2017

Brak sędziów do orzekania, brak dobrej reformy i atmosfera wokół wymiaru sprawiedliwości są powodem coraz dłuższych procesów sądowych. Według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości średni czas trwania procesu wynosi aż 5,4 miesiąca, natomiast aż 500 etatów sędziowskich pozostaje nieobsadzonych.
Brak sędziów do orzekania, brak dobrej reformy i atmosfera wokół wymiaru sprawiedliwości są powodem coraz dłuższych procesów sądowych. Według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości średni czas trwania procesu wynosi aż 5,4 miesiąca, natomiast aż 500 etatów sędziowskich pozostaje nieobsadzonych.

Naczelny Sąd Administracyjny o strefach płatnego parkowania – opłata za postój tylko w wyznaczonych miejscach

11.10.2017

Sędziowie NSA uznali, iż w obrębie stref płatnego parkowania należności można pobierać jedynie za parkowanie w specjalnie wydzielonych do tego stanowiskach. Uchwała z pewnością ucieszy kierowców, gorzej z miastami, dla których oznaczać to może mniejsze wpływy do budżetu. Miasta nie planują na razie gwałtownych ruchów. Ewentualne działania zostaną...
Sędziowie NSA uznali, iż w obrębie stref płatnego parkowania należności można pobierać jedynie za parkowanie w specjalnie wydzielonych do tego stanowiskach. Uchwała z pewnością ucieszy kierowców, gorzej z miastami, dla których oznaczać to może mniejsze wpływy do budżetu. Miasta nie planują na razie gwałtownych ruchów. Ewentualne działania zostaną...

Samoobsługa szkody w PZU

5.10.2017

PZU uruchamia kolejną wersję aplikacji internetowej Samoobsługa Szkody. Nowa wersja prostej w użyciu aplikacji internetowej jest przeznaczona do obsługi niewielkich rozmiarów szkód na mieniu – samochodzie, domu, mieszkania czy ogrodzie. Aktualizacja aplikacji uwzględnia sugestie korzystających z niej klientów. Proces samodzielnego dokonania oględzi...
PZU uruchamia kolejną wersję aplikacji internetowej Samoobsługa Szkody. Nowa wersja prostej w użyciu aplikacji internetowej jest przeznaczona do obsługi niewielkich rozmiarów szkód na mieniu – samochodzie, domu, mieszkania czy ogrodzie. Aktualizacja aplikacji uwzględnia sugestie korzystających z niej klientów. Proces samodzielnego dokonania oględzi...

Jaka składka po zmianie właściciela pojazdu?

2.10.2017

Komunikacyjne ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Gdy zmienia się właściciel samochodu, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia przechodzą ze sprzedającego na nabywcę auta. Ubezpieczyciel może dokonać ponownej kalkulacji składki, uwzględniając zwyżki lub zniżki, które przysługują danej osobie, poczynając od dnia przeniesienia prawa własno...
Komunikacyjne ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Gdy zmienia się właściciel samochodu, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia przechodzą ze sprzedającego na nabywcę auta. Ubezpieczyciel może dokonać ponownej kalkulacji składki, uwzględniając zwyżki lub zniżki, które przysługują danej osobie, poczynając od dnia przeniesienia prawa własno...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Kolarskie ubezpieczenie

Odszkodowanie za telefon lub tablet uszkodzony podczas wypadku