Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Stała wartość pojazdu

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 30.09.2016


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Klauzula stałej wartości pojazdu oznacza wyższą składkę ubezpieczeniową. W zamian odszkodowanie winno być ustalone przy uwzględnieniu sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie, bez weryfikacji wartości pojazdu na dzień szkody. Jasne i klarowne? No to zobaczmy, jak to wygląda w praktyce?

Stała i zmienna wartość pojazdu

Istota klauzuli stałej wartości pojazdu sprowadza się do wypłacenia odszkodowania przewyższającego wysokość szkody.  Przykładowo, jeżeli w dniu ubezpieczania samochód został wyceniony na 50.000 złotych, zaś kilka miesięcy później, w chwili kradzieży, jest wart 45.000 zł, to odszkodowanie z umowy ubezpieczenia autocasco winno wynieść 50.000 zł. W wypadku wystąpienia szkody całkowitej, odszkodowanie powinno odpowiadać różnicy między kwotą 50.000 zł, a wartością wraku (pozostałości).

Odszkodowanie powinno więc być zawsze wyższe, niż faktyczny uszczerbek w majątku. W powyższym przykładzie będzie to różnica na poziomie 5.000 zł. Dlaczego więc, pomimo zapłaty wyższej składki ubezpieczeniowej, nie zawsze się tak dzieje?

Ubezpieczyciel ignoruje klauzulę stałej wartości pojazdu

W procesie likwidacji szkody ubezpieczyciel często nie uwzględnia faktu, że ubezpieczony miał wykupioną opcję stałej sumy ubezpieczenia, bądź też wskazuje, że zmieniły się parametry właściwe dla ustalenia wartości pojazdu. Kwalifikując szkodę jako tzw. szkodę całkowitą, ponownie ustala wartość rynkową pojazdu w stanie sprzed szkody, czym narusza zawartą umowę.

Stała wartość pojazdu określona w umowie ubezpieczenia została zawyżona?

Niekiedy, na etapie likwidacji szkody ubezpieczyciel twierdzi, iż określona w polisie stała wartość pojazdu została zawyżona i dlatego konieczne jest jej ponowne oszacowanie. W takim wypadku, należy dokładnie sprawdzić zapisy naszej umowy AC. Przeważnie jest bowiem tak, że do ubezpieczenia przyjęto wartość pojazdu ustaloną przez ubezpieczyciela, który często celowo ją zawyża, aby pobrać wyższą składkę. Skoro ubezpieczyciel – jako profesjonalista – decyduje się na zawarcie umowy z tego typu klauzulą, to powinien szczególnie ostrożnie oceniać ubezpieczane pojazdy, precyzyjnie szacować ich wartość oraz dokładnie określać wysokość sumy ubezpieczenia. Niejako następcze przerzucanie tego ryzyka na ubezpieczonego, który dostarczył ubezpieczycielowi wszystkich wymaganych przez niego dokumentów i informacji, jest zasadniczo niedopuszczalne.

Szkoda częściowa zamiast szkody całkowitej

Większość umów ubezpieczenia autocasco jest tak skonstruowana, że gdy koszty naprawy liczone wg wariantu ASO przekroczą 70 % wartości pojazdu, to szkodę kwalifikuje się jako całkowitą. W wypadku najtańszego wariantu autocasco, bądź wykupienia stałej wartości pojazdu, rozliczenie takie jest z reguły bardziej korzystne dla ubezpieczonego, niż szkoda częściowa. Zdarza się wiec, że ubezpieczyciel „unika” szkody całkowitej i przyrównuje koszty naprawy do stałej wartości pojazdu, podczas gdy zgodnie z OWU powinien je porównać z wartością pojazdu z chwili wystąpienia szkody. W pierwszym wariancie mamy do czynienia ze szkodą częściową, zaś w drugim ze szkodą całkowitą, gdzie odszkodowanie powinno być wyższe, ze względu na stałą wartość pojazdu.

Newsy

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...