Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Szeszycka

Sąd Najwyższy: Zadośćuczynienie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku śmierci najbliższego

Anna Szeszycka

AUTOR: Anna Szeszycka


DATA: 7.11.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego 
i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne – do takich wniosków doszedł powiększony skład Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 22.10.2019 r. (sygn. akt I NSNZP 2/19).

prawnik radzi

Nie dla zadośćuczynienia dla członków rodziny osoby w stanie wegetatywnym

W rozpoznawanej sprawie Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że zadośćuczynienie przysługuje najbliższym poszkodowanego tylko i wyłącznie w przypadku jego śmierci, a nie w przypadku jego utrwalonego stanu wegetatywnego. Zdaniem Sądu, zupełnie oczywiste jest, że nie można równorzędnie traktować sytuacji rodziny osoby w najcięższym stanie, gdy ta jeszcze żyje,
z sytuacją rodziny osoby zmarłej. W konsekwencji, wszelkich roszczeń od ubezpieczyciela może dochodzić tylko i wyłącznie sam poszkodowany (ciężko chory). Nie mają zaś prawa do rekompensaty członkowie jego najbliższej rodziny, i to bez względu na intensywność i czas trwania negatywnych odczuć wywołanych deliktem (np. wypadkiem drogowym, zdarzeniem medycznym). Według Sądu Najwyższego, odmienne zapatrywanie prowadziłoby do niedopuszczanego i nieuzasadnionego rozszerzania kręgu osób uprawnionych.

Niepokojąca rozbieżność

Nowe rozstrzygniecie Sądu Najwyższego to swoista rewolucja i zwarcie z dotychczasowym, spójnym i korzystnym dla ofiar wypadków i ich rodzin, dorobkiem orzeczniczym. Judykatura nie miała bowiem wątpliwości, że najbliżsi osoby ciężko chorej mogą na takie zadośćuczynienie liczyć. Sąd Najwyższy i sądy powszechne nie traciły z pola widzenia, że cierpienie najbliższych może być nie mniejsze niż w przypadku śmierci, a często długotrwałe. Zapadła uchwała tymczasem ten utrwalony porządek burzy i definitywnie neguje. W praktyce, może prowadzić do dużej niepewności i dezorientacji co do kierunku rozstrzygania sporów spraw przez sądy, w tym
w szczególności co do spraw już zawisłych i prawomocnie zakończonych.

Rzecznik Praw Pacjenta interweniuje

Celem rozstrzygnięcia wątpliwości powstałych w związku z zapadłą uchwałą, z pytaniem prawnym wystąpił do Sądu Najwyższego Rzecznik Praw Pacjenta. Jego zdaniem, osoby które już dochodzą lub zamierzają dochodzić roszczeń powinny mieć pewność co do tego, jaka wykładnia prawa jest stosowana przez sądy. Liczymy na korzystne dla rodzin poszkodowanych rozstrzygnięcie!

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

~2 godziny temu

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...