Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Szeszycka

Sąd Najwyższy: Zadośćuczynienie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku śmierci najbliższego

Anna Szeszycka

AUTOR: Anna Szeszycka


DATA: 7.11.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego 
i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne – do takich wniosków doszedł powiększony skład Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 22.10.2019 r. (sygn. akt I NSNZP 2/19).

prawnik radzi

Nie dla zadośćuczynienia dla członków rodziny osoby w stanie wegetatywnym

W rozpoznawanej sprawie Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że zadośćuczynienie przysługuje najbliższym poszkodowanego tylko i wyłącznie w przypadku jego śmierci, a nie w przypadku jego utrwalonego stanu wegetatywnego. Zdaniem Sądu, zupełnie oczywiste jest, że nie można równorzędnie traktować sytuacji rodziny osoby w najcięższym stanie, gdy ta jeszcze żyje,
z sytuacją rodziny osoby zmarłej. W konsekwencji, wszelkich roszczeń od ubezpieczyciela może dochodzić tylko i wyłącznie sam poszkodowany (ciężko chory). Nie mają zaś prawa do rekompensaty członkowie jego najbliższej rodziny, i to bez względu na intensywność i czas trwania negatywnych odczuć wywołanych deliktem (np. wypadkiem drogowym, zdarzeniem medycznym). Według Sądu Najwyższego, odmienne zapatrywanie prowadziłoby do niedopuszczanego i nieuzasadnionego rozszerzania kręgu osób uprawnionych.

Niepokojąca rozbieżność

Nowe rozstrzygniecie Sądu Najwyższego to swoista rewolucja i zwarcie z dotychczasowym, spójnym i korzystnym dla ofiar wypadków i ich rodzin, dorobkiem orzeczniczym. Judykatura nie miała bowiem wątpliwości, że najbliżsi osoby ciężko chorej mogą na takie zadośćuczynienie liczyć. Sąd Najwyższy i sądy powszechne nie traciły z pola widzenia, że cierpienie najbliższych może być nie mniejsze niż w przypadku śmierci, a często długotrwałe. Zapadła uchwała tymczasem ten utrwalony porządek burzy i definitywnie neguje. W praktyce, może prowadzić do dużej niepewności i dezorientacji co do kierunku rozstrzygania sporów spraw przez sądy, w tym
w szczególności co do spraw już zawisłych i prawomocnie zakończonych.

Rzecznik Praw Pacjenta interweniuje

Celem rozstrzygnięcia wątpliwości powstałych w związku z zapadłą uchwałą, z pytaniem prawnym wystąpił do Sądu Najwyższego Rzecznik Praw Pacjenta. Jego zdaniem, osoby które już dochodzą lub zamierzają dochodzić roszczeń powinny mieć pewność co do tego, jaka wykładnia prawa jest stosowana przez sądy. Liczymy na korzystne dla rodzin poszkodowanych rozstrzygnięcie!

Newsy

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...