Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Rynkowy ubytek wartości pojazdu – co to takiego?

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 7.12.2014


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Rynkowy ubytek wartości pojazdu jest dodatkowym odszkodowaniem obok tego, wypłacanego z tytułu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, przywracającej pojazd do stanu sprzed wypadku. Zgodnie z zasadą pełnej kompensacji szkody, odszkodowanie z tego tytułu jest zatem wypłacane obok odszkodowania za szkodę w pojeździe.

Czym jest rynkowy ubytek wartości?

Rynkowy ubytek wartości pojazdu jest utratą wartości pojazdu z tytułu wystąpienia uszkodzenia o charakterze kolizyjnym. Stanowi on różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed uszkodzeniem, a jego wartością rynkową z uwzględnieniem naprawy powypadkowej. Oczywistym bowiem jest, że pomimo naprawy pojazdu zgodnie z technologią producenta, traci on na wartości z uwagi na jego „powypadkowość”.

Przesłanki wypłaty odszkodowania

Odszkodowanie z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu obwarowane jest pewnymi przesłankami ogólnymi. Przede wszystkim może być ustalone co do zasady w przypadku pierwszego uszkodzenia pojazdu, w sytuacji, gdy naprawa jest ekonomicznie i technicznie uzasadniona. Naprawa musi być wykonana zgodnie z technologią producenta. Odszkodowanie z tego tytułu nie zostanie natomiast wypłacone, gdy utrata wartości nastąpiła przez nieprzestrzeganie zaleconej technologii naprawy, przez wady wykonawcze czy stosowanie zastępczych metod naprawy oraz materiałów i części zamiennych nieoryginalnych.

Z pewnością przesłanką negatywną dla wypłaty odszkodowania z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu nie jest wypłata na rzecz poszkodowanego odszkodowania za szkodę w pojeździe. Sąd Najwyższy jednoznacznie podkreślił w uchwale z dnia 12.10.2001 r. (sygn. akt: III CZP 57/01), że odszkodowanie z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu należne jest obok odszkodowania za szkodę w pojeździe, a nie zamiast tego odszkodowania. Odszkodowanie za szkodę w pojeździe daje możliwość przywrócenia pojazdowi sprawności technicznej. Natomiast odszkodowanie z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu ma zrekompensować poszkodowanemu to, że jego pojazd przedstawia mniejszą wartość niż przed wypadkiem.

Przyjęło się, że minimalną wartość rynkowego ubytku wartości pojazdu stanowi kwota 200 złotych. Zatem określenie rynkowego ubytku wartości pojazdu w kwocie niższej jest jednoznaczne z brakiem rynkowego ubytku wartości pojazdu. Istotne przy tym jest, że rynkowy ubytek wartości maleje wraz z okresem użytkowania pojazdu, z uwagi na jego ogólnie rozumiane zużycie.

Wreszcie rynkowy ubytek wartości jest zróżnicowany dla poszczególnych rodzajów pojazdów, o czym szczegółowo będzie mowa w artykule Ubytek wartości pojazdu a kategoria pojazdu.

Newsy

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...