Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Kto zapłaci za spalone auto

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 20.04.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Pożar aut w komisie przy ul. Obodrzyckiej w Poznaniu przypomniał wielu osobom dlaczego warto ubezpieczać samochód od skutków nieszczęśliwych zdarzeń.

Jak wynika z doniesień Policji, pożar pochłonął łącznie 8 aut zlokalizowanych na terenie komisu samochodowego, a 2 inne zostały uszkodzone mechanicznie. Szanse na uzyskanie odszkodowania w dużej mierze zależeć będą od tego czy właściciel komisu wykupił odpowiednią polisę.

Po pierwsze autocasco

Przede wszystkim szkodę pożarową można naprawić z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Co do zasady, takie ubezpieczenie obejmuje skutki pożaru, wybuchu czy innego nagłego oddziaływania czynników zewnętrznych. Trzeba jednak uważać na wyłączenia odpowiedzialności zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli do pożaru doszło wskutek przyczyny tkwiącej wewnątrz pojazdu, tj. zwłaszcza samozapłonu wywołanego awarią (np. wadliwość wentylatora czy przetarcie instalacji elektrycznej). Z autocasco nie naprawimy też szkody będącej skutkiem wadliwego wykonania pojazdu albo niewłaściwego serwisowania.

Kiedy skorzystać z OC

W pewnych warunkach szkodę można też zgłosić z OC komunikacyjnego. Najważniejsze jest ustalenie przyczyny pożaru. Jeśli do zaprószenia ognia doszło tylko w jednym samochodzie, z którego ogień następnie przeniósł się na inne, szkodę w pozostałych autach możemy zgłosić z ubezpieczenia OC pierwszego samochodu. Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, ubezpieczenie OC komunikacyjne obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Za ruch uważa się także zatrzymanie lub postój samochodu. Konieczne będzie zatem zbadanie, które auto zaczęło się palić jako pierwsze i w ten sposób ustalenie winnego. Ważne jest jednak, aby oba pojazdy nie należały do tej samej osoby. W myśl bowiem art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy, odszkodowanie z OC nie przysługuje jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu uszkodzonego. Wówczas pozostaje naprawienie szkody tylko z ubezpieczenia autocasco.

Co w razie podpalenia

Jeśli postępowanie karne wykaże, że do pożaru doszło wskutek celowego podpalenia, ubezpieczyciel nie pokryje szkody z OC – nawet gdy bezpośrednią przyczyną zapalenia naszego auta było przeniesienie ognia z auta obok. Do powstania szkody dochodzi bowiem wskutek wyłącznej winy osoby trzeciej, co wyklucza ochronę OC. W takim przypadku ponownie pozostaje zgłosić roszczenia z AC lub ewentualnie dochodzić odszkodowania od samego sprawcy przestępstwa. Trzeba jednak ustalić kto dokładnie jest sprawcą i najlepiej uzyskać potwierdzenie jego winy wyrokiem karnym. Następnie w procesie cywilnym można domagać się od niego odszkodowania. Nie zawsze podpalacz dysponuje jednak wystarczającym majątkiem lub dochodami, które nadają się do egzekucji.

Dochodzenie odszkodowania za spalony samochód nie należy do łatwych i pokazuje, że posiadając auto – zwłaszcza większej wartości – warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Częstotliwość nieszczęśliwych wypadków, jak ostatni pożar w Poznaniu, jest bowiem bardzo wysoka.

Newsy

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...