Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Kto zapłaci za spalone auto

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 20.04.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Pożar aut w komisie przy ul. Obodrzyckiej w Poznaniu przypomniał wielu osobom dlaczego warto ubezpieczać samochód od skutków nieszczęśliwych zdarzeń.

Jak wynika z doniesień Policji, pożar pochłonął łącznie 8 aut zlokalizowanych na terenie komisu samochodowego, a 2 inne zostały uszkodzone mechanicznie. Szanse na uzyskanie odszkodowania w dużej mierze zależeć będą od tego czy właściciel komisu wykupił odpowiednią polisę.

Po pierwsze autocasco

Przede wszystkim szkodę pożarową można naprawić z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Co do zasady, takie ubezpieczenie obejmuje skutki pożaru, wybuchu czy innego nagłego oddziaływania czynników zewnętrznych. Trzeba jednak uważać na wyłączenia odpowiedzialności zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli do pożaru doszło wskutek przyczyny tkwiącej wewnątrz pojazdu, tj. zwłaszcza samozapłonu wywołanego awarią (np. wadliwość wentylatora czy przetarcie instalacji elektrycznej). Z autocasco nie naprawimy też szkody będącej skutkiem wadliwego wykonania pojazdu albo niewłaściwego serwisowania.

Kiedy skorzystać z OC

W pewnych warunkach szkodę można też zgłosić z OC komunikacyjnego. Najważniejsze jest ustalenie przyczyny pożaru. Jeśli do zaprószenia ognia doszło tylko w jednym samochodzie, z którego ogień następnie przeniósł się na inne, szkodę w pozostałych autach możemy zgłosić z ubezpieczenia OC pierwszego samochodu. Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, ubezpieczenie OC komunikacyjne obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Za ruch uważa się także zatrzymanie lub postój samochodu. Konieczne będzie zatem zbadanie, które auto zaczęło się palić jako pierwsze i w ten sposób ustalenie winnego. Ważne jest jednak, aby oba pojazdy nie należały do tej samej osoby. W myśl bowiem art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy, odszkodowanie z OC nie przysługuje jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu uszkodzonego. Wówczas pozostaje naprawienie szkody tylko z ubezpieczenia autocasco.

Co w razie podpalenia

Jeśli postępowanie karne wykaże, że do pożaru doszło wskutek celowego podpalenia, ubezpieczyciel nie pokryje szkody z OC – nawet gdy bezpośrednią przyczyną zapalenia naszego auta było przeniesienie ognia z auta obok. Do powstania szkody dochodzi bowiem wskutek wyłącznej winy osoby trzeciej, co wyklucza ochronę OC. W takim przypadku ponownie pozostaje zgłosić roszczenia z AC lub ewentualnie dochodzić odszkodowania od samego sprawcy przestępstwa. Trzeba jednak ustalić kto dokładnie jest sprawcą i najlepiej uzyskać potwierdzenie jego winy wyrokiem karnym. Następnie w procesie cywilnym można domagać się od niego odszkodowania. Nie zawsze podpalacz dysponuje jednak wystarczającym majątkiem lub dochodami, które nadają się do egzekucji.

Dochodzenie odszkodowania za spalony samochód nie należy do łatwych i pokazuje, że posiadając auto – zwłaszcza większej wartości – warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Częstotliwość nieszczęśliwych wypadków, jak ostatni pożar w Poznaniu, jest bowiem bardzo wysoka.

Newsy

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Pasażer taksówki wyrządził szkodę, odpowiedzialność ponosi taksówkarz

21.08.2019

A to dlatego, że taksówkarz zatrzymał się na chodniku wbrew obowiązującemu w tym miejscu zakazowi zatrzymywania się i postoju, nie ostrzegając nadto pasażera, aby przy wysiadaniu uważał na inne pojazdy, a przede wszystkim by wysiadł z samochodu od strony chodnika, a nie od strony ulicy. Pasażer wysiadając od strony ulic, otworzył szeroko drzwi, co ...
A to dlatego, że taksówkarz zatrzymał się na chodniku wbrew obowiązującemu w tym miejscu zakazowi zatrzymywania się i postoju, nie ostrzegając nadto pasażera, aby przy wysiadaniu uważał na inne pojazdy, a przede wszystkim by wysiadł z samochodu od strony chodnika, a nie od strony ulicy. Pasażer wysiadając od strony ulic, otworzył szeroko drzwi, co ...

Miejsce zamieszkania nie decyduje o wysokości zadośćuczynienia

20.08.2019

To nie miejsce zamieszkania poszkodowanego, a w tym wysokość wynagrodzenia w danym miejscu, ale koszty utrzymania i poziom cen mogą być pomocniczo brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (z dnia 24.04.2019r., sygn. akt: IV CSK 45/18). Sąd Najwyższy podkreślił bowiem, że aprobata odmiennego roz...
To nie miejsce zamieszkania poszkodowanego, a w tym wysokość wynagrodzenia w danym miejscu, ale koszty utrzymania i poziom cen mogą być pomocniczo brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (z dnia 24.04.2019r., sygn. akt: IV CSK 45/18). Sąd Najwyższy podkreślił bowiem, że aprobata odmiennego roz...

Wymusił pierwszeństwo, dostał zadośćuczynienie, ale o 70% umniejszone

12.08.2019

Sąd Najwyższy potwierdził, że wymuszenie pierwszeństwa w przypadku jednocześnie nadmiernej prędkości drugiego uczestnika wypadku skutkuje 70% przyczynieniem się do powstania szkody. Fakt, że gdyby drugi uczestnik poruszał się z administracyjnie dopuszczalną prędkością, do wypadku by nie doszło, nie umniejsza przyczynienia poszkodowanego, bowiem to ...
Sąd Najwyższy potwierdził, że wymuszenie pierwszeństwa w przypadku jednocześnie nadmiernej prędkości drugiego uczestnika wypadku skutkuje 70% przyczynieniem się do powstania szkody. Fakt, że gdyby drugi uczestnik poruszał się z administracyjnie dopuszczalną prędkością, do wypadku by nie doszło, nie umniejsza przyczynienia poszkodowanego, bowiem to ...

Wnuk też cierpi po śmierci babci. Nawet kilkanaście lat po zdarzeniu.

6.08.2019

Śmierć babci niewątpliwie jest dla wnuków przeżyciem traumatycznym, ponieważ tracą oni cząstkę swojego dziedzictwa. Śmierć taka w warunkach nagłych (np. wypadku drogowego) zakłóca więzy i relacje rodzinne, które podlegają ochronie w randze konstytucyjnej. Powoduje ona naruszenie dóbr osobistych, a wystąpienie z powództwem po 14 latach nie umniejsza...
Śmierć babci niewątpliwie jest dla wnuków przeżyciem traumatycznym, ponieważ tracą oni cząstkę swojego dziedzictwa. Śmierć taka w warunkach nagłych (np. wypadku drogowego) zakłóca więzy i relacje rodzinne, które podlegają ochronie w randze konstytucyjnej. Powoduje ona naruszenie dóbr osobistych, a wystąpienie z powództwem po 14 latach nie umniejsza...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
Regulamin



Popularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...