Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Jeśli ugoda, to z pełnomocnikiem

DATA: 25.10.2016


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Już w toku postępowania likwidacyjnego, ubezpieczyciele coraz częściej proponują poszkodowanym zamknięcie sprawy poprzez zawarcie ugody. Przedstawiają ją jako wygodne rozwiązanie dla zakończenia sporu gwarantujące oszczędność czasu. Dzięki ugodzie z ubezpieczycielem poszkodowany ma otrzymać odpowiednią sumę pieniędzy, a „jedyne” co musi zrobić, to zrzec się dalszych roszczeń. Ubezpieczyciel jawi się więc jako strona skłonna do ustępstw, mająca na uwadze dobro poszkodowanego. Czy rzeczywiście ugoda zawarta z ubezpieczycielem jeszcze na tym etapie jest tak prosta i korzystna?

Argumenty przemawiające za zawieraniem ugód w postępowaniach likwidacyjnych są mocne i konkretne. Wydawałoby się bowiem, iż uzyskanie należnego, satysfakcjonującego odszkodowania jest możliwe tylko na sali sądowej. Otóż niekoniecznie! Przede wszystkim, zakończenie sprawy na etapie likwidacji szkody uwalnia od przykrego obowiązku uczestniczenia w najczęściej długim sporze sądowym, co dodatkowo wiąże się z wysokimi wydatkami i stresem. Po podpisaniu ugody zaś, pieniądze szybko znajdą się na koncie poszkodowanego. Niewykluczone także, że kwota przyznana w ugodzie może okazać się wyższa niż ta, która zostałaby zasądzona wyrokiem.

Skutki ugody

Trzeba jednak pamiętać, że zawarcie ugody skutkuje definitywnym zakończeniem sprawy oraz zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wynikających z zdarzenia, które było podstawą wypłaty odszkodowania, także na przyszłość i również wobec sprawcy szkody. Co to oznacza w praktyce? W uproszczeniu – za wszelkie następstwa wypadku, które ujawnią się już po zawarciu ugody, ubezpieczyciel ani sprawca nie zapłaci. Z tego względu, zawarcie ugody np.: w sprawach ze szkód osobowych powinno mieć miejsce dopiero po definitywnym zakończeniu procesu leczenia, rehabilitacji, ustaniu dolegliwości bólowych itd. Trzeba się także zastanowić, czy na pewno zgłoszone zostały wszelkie roszczenia, które w związku z wypadkiem przysługują poszkodowanemu. Należy rozważyć, czy ubezpieczyciel zwrócił koszty leczenia, utracone dochody, odszkodowanie za zniszczone w czasie wypadku mienie itp. itd. Dopiero mając pewność, że stan zdrowia jest już ustabilizowany oraz nie będzie konieczności ponoszenia dalszych kosztów leczenia, a wszelkie roszczenia zostały zaspokojone, można zdecydować się na zakończenie sprawy poprzez zawarcie ugody.

Jeśli jest tak prosto, to po co pełnomocnik?

Poszkodowany jest zawsze słabszą stroną postępowania likwidacyjnego. Przeciwnikiem jest bowiem zakład ubezpieczeniowy, czyli prężnie działająca instytucja mająca własnych prawników oraz lata praktycznych doświadczeń. Z uwagi na to, że zawarcie ugody zamyka sprawę i pozbawia dalszych roszczeń, musi być poprzedzone dokładną analizą sprawy. Prawnik powinien doradzić poszkodowanemu głównie w następujących kwestiach: 1) jakie roszczenia w ogóle przysługują poszkodowanemu, 2) jak wykazać te roszczenia, aby ubezpieczyciel brał je pod uwagę w wysokości ugody oraz 3) jakie kwoty przysługują poszkodowanemu w konkretnej sprawie. Nie należy zgadzać się do razu na wszystko, a kwota pierwotna – najczęściej proponowana przez ubezpieczyciela – wcale nie musi być ostateczna. Idąc dalej – propozycja ubezpieczyciela obejmuje zawsze kwotę niższą od tej, która przysługuje poszkodowanemu i trzeba ją negocjować przy użyciu skutecznych argumentów. Im lepsze negocjacje, tym kwota ugody wyższa.

Newsy

Pasażer uszkodził, właściciel poniesie odpowiedzialność

30.11.2018

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrku z dnia 15.11.2018 r. (C 648/17) uznał, że jeżeli pasażer przy otwieraniu drzwi uszkodzi inny pojazd, za taką szkodę odpowiedzialność poniesie ubezpieczyciel OC samochodu, z którego pasażer wysiadał, nawet, gdy oba pojazdy stały na parkingu. TSUE uznał, że pojazd był użytkowany w związku z jego funk...
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrku z dnia 15.11.2018 r. (C 648/17) uznał, że jeżeli pasażer przy otwieraniu drzwi uszkodzi inny pojazd, za taką szkodę odpowiedzialność poniesie ubezpieczyciel OC samochodu, z którego pasażer wysiadał, nawet, gdy oba pojazdy stały na parkingu. TSUE uznał, że pojazd był użytkowany w związku z jego funk...

Polak częściej powoduje wypadek za granicą, niż zagraniczny kierowca w Polsce

20.11.2018

Tak wynika z najnowszych statystyk. Najczęściej powodujemy wypadki na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Włoch. Jeśli chodzi o zagranicznych kierowców w Polsce, to analogicznie najwięcej wypadków powodują u nas niemieccy kierowcy, ale także litewscy, ukraińscy i rosyjscy. ...
Tak wynika z najnowszych statystyk. Najczęściej powodujemy wypadki na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Włoch. Jeśli chodzi o zagranicznych kierowców w Polsce, to analogicznie najwięcej wypadków powodują u nas niemieccy kierowcy, ale także litewscy, ukraińscy i rosyjscy. ...

Będą zmiany w poborze opłat drogowych

19.11.2018

Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji pracują nad unowocześnieniem poboru opłat na drogach krajowych. Nowy system ma być wygodniejszy w obsłudze dla kierowców, co może wpłynąć na zmniejszenie się korków na bramkach na autostradach. ...
Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji pracują nad unowocześnieniem poboru opłat na drogach krajowych. Nowy system ma być wygodniejszy w obsłudze dla kierowców, co może wpłynąć na zmniejszenie się korków na bramkach na autostradach. ...

PZU zmieni zasady wypowiadania umowy ubezpieczenia OC

31.10.2018

UOKIK uznał, że działania PZU S.A. polegające na uniemożliwianiu klientom wypowiadania umów ubezpieczenia OC (w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia) mogły naruszać prawa konsumentów. Dlatego też PZU zobowiązało się, że uzna wypowiedzenia umów (do 3 lat wstecz) i odda odpowiednią część składki za okres, gdy konsument posiadał podwójne ubezpiecze...
UOKIK uznał, że działania PZU S.A. polegające na uniemożliwianiu klientom wypowiadania umów ubezpieczenia OC (w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia) mogły naruszać prawa konsumentów. Dlatego też PZU zobowiązało się, że uzna wypowiedzenia umów (do 3 lat wstecz) i odda odpowiednią część składki za okres, gdy konsument posiadał podwójne ubezpiecze...

Wyższe sumy gwarancyjne w OC ppm?

25.10.2018

Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którą podwyższeniu mają ulec sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC. Sumy te mają wynosić dla szkód na osobie 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych 1,05 mln euro. Ustawa trafiła do Senatu.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którą podwyższeniu mają ulec sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC. Sumy te mają wynosić dla szkód na osobie 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych 1,05 mln euro. Ustawa trafiła do Senatu.

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...