Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Marta Pniewska-Kaczmarek

Jakie ubezpieczenie warto wykupić na wakacje?

Marta Pniewska-Kaczmarek

AUTOR: Marta Pniewska-Kaczmarek


DATA: 11.07.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Na zimowe wyjazdy z reguły wykupujemy ubezpieczenie a często zapominamy o takim zabezpieczeniu podczas letnich wakacji - a przecież latem też wypadki chodzą po ludziach. Ubezpieczenie turystyczne stanowi dla nas ochronę w czasie podróży zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ma ono na celu przede wszystkim zminimalizowanie naszych wydatków związanych z nieprzewidzianymi zdarzeniami jakie mogą nasz spotykać w podróży – złamana noga bądź inne leczenie za granicą, nagła konieczność zrezygnowania z zaplanowanego urlopu czy skradziony bagaż. Przy wyborze polisy pamiętajmy jednak, że nie należy się kierować jej ceną a zakresem ochrony adekwatnym do celu i miejsca naszej wyprawy.

Podstawowe ubezpieczenia:

1.Ubezpieczenie kosztów leczenia:

Najistotniejszym elementem ubezpieczenia podróżnego są koszty leczenia, gdyż to właśnie ewentualne problemy zdrowotne mogą pociągnąć za sobą największe koszty. Hospitalizacja, koszty wizyt lekarskich, transport medyczny w miejscu wypadku lub do kraju oraz leki i inne środki farmakologiczne to tylko przykładowe usługi medyczne, za które będziemy zobowiązani zapłacić. Dlatego też wybierając powyższe ubezpieczenie zwrócimy uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej, stanowiącej górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, z którym zawarliśmy umowę, zwłaszcza gdy planujemy wakacje poza Europą.

Wyjeżdżając na wakacje coraz częściej uprawiamy sport dlatego też w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia warto także rozszerzyć polisę o ochronę w zakresie rekreacyjnego lub też ekstremalnego uprawiania sportów.  Dodatkowo gdy planujemy bardziej egzotyczne wakacje podczas, których chcemy korzystać z morskich rejsów lub wycieczek w dżungli koniecznie należy wykupić dodatkowo ubezpieczenie pokrywające koszty akcji poszukiwawczej oraz ratownictwa.

PAMIĘTAJ!

Wyjeżdżając za granicę do państw Unii Europejskiej warto także zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego tzw. EKUZ. Dzięki niej będziemy mogli skorzystać z pomocy medycznej w państwach Unii Europejskiej ale wyłącznie w publicznych placówkach i na zasadach obowiązujących w danym państwie. W większości krajów unijnych pobierane są częściowe opłaty za usługi medyczne nierefundowane z kasy publicznej. Ponadto powyższa karta nie obejmuje kosztów transportu medycznego i powrotu do kraju.

2.Ubezpieczenie assistance

Jest to ubezpieczenie oferowane najczęściej w pakcie z ubezpieczeniem leczniczym. Często przybiera ono formę wsparcia konsultanta przez infolinię alarmową. W jego zakres wchodzą różnego rodzaju usług, które mogą okazać się bardzo przydatne w przypadku zachorowania lub wypadku za granicą. Przykładowo może ono obejmować pomoc: tłumacza w szpitalu, prawnika, opiekunki dla niepełnoletnich dzieci czy też zorganizowanie przyjazdu i pobytu osoby towarzyszącej choremu podczas choroby. 

3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to rodzaj, w którym ochroną objęte są nasze życie i zdrowie. Prawo do otrzymania świadczenia uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia tj. trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć.

Gdy planujemy uprawianie sportów ekstremalnych warto sprawdzić w OWU czy wybrana przez nas opcja ubezpieczenia nie przewiduje jakiś włączeń oraz przede wszystkim zwrócić uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia.

odszkodowania, Xaltum

Opcje dodatkowe:

1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Jednym z dodatkowych ubezpieczeń, z których możemy skorzystać jest właśnie ubezpieczenie OC. Daje nam ono ochronę w sytuacji gdy to nie nam stanie się krzywda lecz my ją komuś wyrządzimy. Ubezpieczenie to obejmuje zaspokojenie ewentualnych zobowiązań z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. Będąc na wakacjach i ciesząc się czasem wolnym często uprawiamy różne sporty, jak chociażby jazdę na rowerze czy też sporty wodne jak windsurfing czy kitesurfing bądź też korzystamy z wypożyczonych skuterów. Wszystkie te atrakcje mogą skutkować wyrządzeniem komuś szkody. Ubezpieczenie OC chroni nas od skutków finansowych związanych z jej naprawieniem. Konsekwencje mogą być poważne, jeśli dochodzi do wywołania rozstroju zdrowia lub zniszczenia mienia innej osoby. Możemy wtedy być zobowiązani do pokrycia kosztów pobytu w szpitalu poszkodowanej przez nas osoby, jej rehabilitacji czy utraconych zarobków ze względu na przerwę w pracy, a takie koszty  za granicą mogą dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy EURO.

2.Ubezpieczenie zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych

Jest to rodzaj dodatkowego ubezpieczenia oferowany przy ubezpieczeniu kosztów leczenia, muszą o nim pamiętać osoby, które chorują na choroby przewlekłe, rozumiane jako zdiagnozowane choroby o długotrwałym przebiegu, trwające miesiącami lub latami np.: nadciśnienie, choroby serca, choroby układu krążenia, cukrzyca, epilepsja. W przypadku takich klientów udzielanie ochrony ubezpieczeniowej wiąże się dla ubezpieczyciela z dużo większym ryzykiem niż w przypadku osób zdrowych.

3.Ubezpieczenie bagażu

Wyjeżdżając na wakacje warto także zastanowić się nad ubezpieczeniem bagażu, w tym wypadku polisa zrekompensuje nam straty wynikające z jego utraty. Pamiętać jednak należy, że towarzystwa ubezpieczeniowe w różny sposób definiują wspomnianą „utratę”. Dla jednych będzie to zniszczenie lub kradzież walizki i przedmiotów w niej się znajdujących, dla innych również opóźnienie w dostarczeniu bagażu. Dlatego też istotnym jest aby zapoznać się w tym zakresie z  zapisami  OWU czyli ogólnych warunkach umowy, w którym sprawdzimy, jaki dokładnie zakres ochrony oferuje nasz ubezpieczyciel. Często ubezpieczeniem nie są objęte wartościowe przedmioty takie jak: biżuteria, pieniądze, sprzęt komputerowy i fotograficzny. Warto także sprawdzić czy ubezpieczenie to obejmuje zniszczenie samej walizki, z czym możemy się często spotkać podróżując samolotami.

4.Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa lub skrócenia zorganizowanego wyjazdu

Relatywnie nową możliwością jest skorzystanie z ubezpieczenia rezygnacji z uczestnictwa lub skrócenia wyjazdu – zwróćmy uwagę, iż są to dwa osobne ubezpieczenia. Jeżeli planujemy zakup wycieczki w biurze podróży lub chociażby zakup biletów lotniczych z dużym wyprzedzeniem to warto zastanowić się, czy istniej ryzyko, że z powodów losowych będziemy musieli z nich nagle zrezygnować – tuż przed ich rozpoczęciem albo już w ich trakcie. W takim przypadku tracimy całość zapłaconej ceny. Korzystając z tego ubezpieczenia musimy jednak pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe z reguły w OWU bardzo szczegółowo precyzują sytuacje uzasadniające zrezygnowanie lub przerwanie podróży, z reguły nie gwarantują ochrony ubezpieczeniowej jeśli turysta po prostu rozmyślił się i nie chce jechać na urlop. Najczęściej polisa ta obejmuje: nagłe zachorowanie lub wypadek ubezpieczonego, współtowarzysza podróży bądź osób im bliskich, utrata pracy, kradzież samochodu, włamanie do mieszkania czy utrata dokumentów.

5.Ubezpieczenie od alkoholu

Na czym polega tego typu ubezpieczenie? Standardowo towarzystwa ubezpieczeń wyłączają swoją odpowiedzialność czyli nie pokrywają np. kosztów leczenia, jeśli do wypadku doszło, gdy turysta znajdował się pod wpływem alkoholu. Jeśli jednak wykupimy „ubezpieczenie alkoholowe” i złamiemy nogę po kilku piwach lub drinkach to koszt świadczonych nam usług medycznych pokryje ubezpieczyciel.

6.Ubezpieczenie od aktu terroryzmu

Podobnie, jak w przypadku bycia pod wpływem alkoholu, tak samo ubezpieczyciele najczęściej wyłączają swoją odpowiedzialność w przypadku szkód powstałych w wyniku aktów terroryzmu. Oznacza to, że jeśli na wakacjach staniemy się ofiarą ataku terrorystycznego, będziemy w sytuacji, jakbyśmy nie wykupili żadnego ubezpieczenia. Dlatego, gdy wyjeżdżając w regiony o niepewnej sytuacji politycznej, warto pomyśleć o wykupieniu dodatkowej polisy.

PAMIETAJ!

Jeżeli z kolei planujemy wyjazd za granice samochodem, to warto także sprawdzić czy posiadane przez nas ubezpieczenie AC samochodu obowiązuje również poza terytorium Polski. Natomiast w przypadku gdy nie posiadamy ubezpieczenia AC na cały rok, gdyż jest ono dla nas za drogie warto pamiętać o nowym produkcie oferowanym na rynku ubezpieczeń tzw. autocasco na godziny. Rozważmy wtedy opcję wykupienia takiego ubezpieczenia na czas wakacyjnego wyjazdu samochodem za granice.

Newsy

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Rzecznik Finansowy pyta SN co z zadośćuczynieniem dla osób bliskich

18.12.2019

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...
Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...