Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Zadośćuczynienie dla nasciturusa

DATA: 16.08.2016


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Nasciturus oznacza z języka łacińskiego dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone – dziecko, które ma się narodzić. Co w sytuacji, gdy w wypadku samochodowym ginie z winy innego uczestnika ruchu ojciec dziecka jeszcze nienarodzonego? Czy po urodzeniu ma ono prawo do zadośćuczynienia od sprawcy szkody i jego ubezpieczyciela w związku ze śmiercią rodzica?

Dyskryminujące poglądy ubezpieczycieli…

Ubezpieczyciele sprawcy szkody starają się unikać swojej odpowiedzialności i odmawiają wypłaty zadośćuczynienia dla dzieci, które urodziły się już po śmierci rodzica. Argumentują to głównie tym, że nie nastąpiło zerwanie więzi emocjonalnej pomiędzy ojcem a dzieckiem. Skoro bowiem dziecko nie zdążyło poznać rodzica, to zdaniem zakładów ubezpieczeń, taka więź nie mogła się nawet wykształcić. W konsekwencji, większość postępowań likwidacyjnych (przedsądowych) kończy się niekorzystnie dla dzieci reprezentowanych najczęściej przez matkę. Tym samym, zakłady ubezpieczeń różnicują w sposób całkowicie nieuprawniony sytuację dzieci urodzonych w pełnej rodzinie i tych, w których śmierć ojca, z winy osoby trzeciej, przekreśliła możliwość jego poznania.

…są sprzeczne z orzecznictwem sądów…

Ubezpieczyciele całkowicie pomijają to, że przez śmierć rodzica zostaje naruszone prawo dziecka do życia w pełnej rodzinie oraz prawo do posiadania obojga rodziców. Przez tragiczną śmierć ojca, dziecko nigdy nie będzie mogło liczyć na jego troskę, opiekę, wsparcie. Nikt nigdy nie będzie w stanie zastąpić takiemu dziecku biologicznego rodzica. Od momentu narodzenia kształtuje się bowiem charakter człowieka, a urodzenie się w niepełnej rodzinie pozostawia na całe życie rysę na zdrowiu psychicznym. Może to wpływać nie tylko na osobę dotkniętą tragedią, ale także na jej relacje z innymi ludźmi oraz związki przez nią tworzone. Za kompletnie bezzasadne należy więc uznać decyzje odmawiające wypłaty zadośćuczynienia na rzecz dzieci urodzonych po tragicznej śmierci ojca. Orzecznictwo sądowe przeczy stanowisku ubezpieczycieli. Dziecko poczęte musi być bowiem traktowane analogicznie do dziecka urodzonego, gdyż podobnie jak ono po śmierci rodzica doznaje od początku swojego życia szeregu szkód zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych.

…które zasądzają na rzecz dzieci urodzonych po śmierci rodzica kwoty zadośćuczynienia w stosownej wysokości

Koniec postępowania przed zakładem ubezpieczeń nie oznacza utraty szans na uzyskanie należnych świadczeń, gdyż pozostaje możliwość wytoczenia powództwa. Sądy powszechne, w wyniku pozytywnej dla powoda oceny materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, przyznają na rzecz dzieci urodzonych po śmierci ojca odpowiednie kwoty zadośćuczynienia kierując się – co oczywiste – indywidualną sytuacją każdego z nich. Jak podkreśla się w orzecznictwie Sądu Najwyższego „przy ustaleniu wysokości zadośćuczynienia dla dziecka, które w chwili śmierci ojca było już poczęte, a następnie urodziło się żywe, należy stosować analogiczne kryteria jak przy zasądzeniu odszkodowania dla dzieci, które w chwili śmierci ojca były w wieku przedszkolnym. Ich bowiem sytuacja życiowa jest z reguły taka sama. Wysokość zaś zadośćuczynienia będzie zależna od dokonanej przez sąd oceny okoliczności każdej konkretnej sprawy” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 04.04.1966 r., sygn. akt: II PR 139/66).

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Czego nie pisać w odwołaniu do ubezpieczyciela?

socialmediasl444

Rodzice nie upilnowali dziecka, dziecko nie otrzyma zadośćuczynienia

Kolarskie ubezpieczenie