Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Krzysztof Kasprzak

Uszkodzony słup trakcyjny

Krzysztof Kasprzak

AUTOR: Krzysztof Kasprzak


DATA: 8.10.2020


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Niemal 14 tysięcy złotych, zamiast początkowo wypłaconych 2 tysięcy. To rezultat działania prawników XALTUM w sprawie przedsiębiorcy, który przy wykonywaniu modernizacji sieci kolejowej przypadkowo uszkodził słup trakcyjny. Pomimo wykupionego ubezpieczenia OC, Ubezpieczyciel długo odmawiał wypłaty większej kwoty. Dopiero interwencja prawników spowodowała zmianę stanowiska i dopłatę do odszkodowania.

Wykupione ubezpieczenie OC Przedsiębiorcy nie oznacza bezproblemowej wypłaty odszkodowania

Podczas modernizacji sieci kolejowej nasz klient przypadkiem uszkodził słup trakcyjny. Z uwagi na charakter szkody naprawa została zlecona podmiotowi, który zajmował się wcześniej utrzymaniem linii. Naprawa uszkodzeń została przeprowadzona jeszcze przed zakończeniem postępowania likwidacyjnego. Całość kosztów poniósł nasz klient, licząc na zwrot środków od ubezpieczyciela. Niestety, towarzystwo ubezpieczeń wypłaciło na podstawie własnego kosztorysu tylko niecałe 2 tysiące złotych, podczas gdy wartość prac była kilkukrotnie wyższa.

 

Pobieżna analiza sprawy przez Ubezpieczyciela 

Ubezpieczyciel odmówił zwrotu pełnej kwoty odszkodowania. Jako powód podano brak pełnego kosztorysu, który obejmowałby zakres wykonanych prac, ceny poszczególnych materiałów czy stawki za robociznę. Dodatkowo ubezpieczyciel wskazywał, że uszkodzony został słup betonowy, a w jego miejsce postawiono słup stalowy. 

Po odmowie dopłaty do odszkodowania, na zlecenia klienta do sprawy przystąpili prawnicy XALTUM. Przedłożenie dokumentów żądanych przez ubezpieczyciela było jednak niemożliwe. Podmiot naprawiający uszkodzenia odmawiał ich przekazania powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza doprowadziła natomiast do wniosku, że działanie ubezpieczyciela jest niezgodne z zapisami OWU. Ubezpieczyciel nie miał możliwości uzależnienia wypłaty odszkodowania od przedstawienia tzw. faktur źródłowych. Dodatkowo sporządzony przez ubezpieczyciela kosztorys okazał się wadliwy. Kosztorys ten nie zawierał wszystkich niezbędnych robót, a przyjęte w nim normy nie dotyczyły kolejowej sieci trakcyjnej. 

 

Rzeczowa reklamacja i dopłata odszkodowania

Jak zawsze w takich sytuacjach, skuteczność działania zależy od dobrze uzasadnionej reklamacji. Prawnicy XALTUM odnieśli się szczegółowo do każdej okoliczności podanej przez zakład ubezpieczeń. W szczególności wskazano szczegółowe zasady ustalenia wysokości odszkodowania oraz błędy w kosztorysie ubezpieczyciela. Dodatkowo do odwołania dołączono prywatny kosztorys innego przedsiębiorcy zajmującego się sieciami trakcyjnymi. Zgodnie z tymi wyliczeniami koszt naprawy uszkodzeń był zbliżony, do tych faktycznie poniesionych. 

Prawnicy XALTUM sprawdzili także, czy możliwe byłoby naprawienie uszkodzonego słupa betonowego, czy też konieczna była jego wymiana. Jak się okazało również w tym zakresie ubezpieczyciel nie miał racji. Naruszenie zewnętrznej konstrukcji słupa wymagało jego całościowej wymiany. Jednocześnie ustalono, że wykorzystanie słupa stalowego jest prostsze, tańsze i zgodne z obowiązującą technologią. 

 

Efektem działań XALTUM była dopłata do odszkodowania w wysokości niemal 12 tysięcy złotych. Łączna kwota odszkodowania wyniosła zatem niemal 14 tysięcy złotych, czyli 7 razy więcej niż początkowa wypłata. Warto zaznaczyć, że środki te zostały wypłacone bez konieczności procesu sądowego, na który klient się w ostateczności nie zdecydował. 

Newsy

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie