Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Zaśnięcie za kierownicą przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania z OC

DATA: 27.02.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Zmęczeni kierowcy są zmorą na drogach. Nie tylko stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu. Okazuje się, że możemy mieć problem z wypłatą odszkodowania z OC sprawcy wypadku za skutki zdarzenia, którego sprawcą był zmęczony kierowca.

Podstawowe reguły odpowiedzialności

Polski ustawodawca wprowadził w kodeksie cywilnym dwa reżimy odpowiedzialności za skutki wypadków komunikacyjnych. W zależności od okoliczności wypadku odpowiedzialność ta może być oparta na zasadzie ryzyka albo na zasadzie winy.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

Jako regułę podstawową odpowiedzialności za skutki wypadków komunikacyjnych przyjęto zasadę odpowiedzialność na zasadzie ryzyka zawartą w przepisie art.436 § 1 k.c. Ustawodawca ocenił ruch pojazdu jako zdarzenie wywołujące zwiększone ryzyko powstania szkody, dlatego odpowiedzialność kierowcy pojazdu za skutki zdarzeń została poddana silniejszemu reżimowi. Dla przykładu odpowiedzialność na zasadzie ryzyka będzie miała miejsce w sytuacji, w której dochodzi do zderzenie się dwóch pojazdów, na skutek czego urazów doznają pasażerowie. Zasada ryzyka  obowiązuje również w sytuacji potrącenia pieszego lub rowerzysty. W takich przypadkach nie jest istotne czy kierującemu  można zarzucić winę – samoistnym źródłem odpowiedzialności jest fakt wyrządzenia szkody.  Kierowca może uwolnić się od odpowiedzialności jedynie w trzech wyraźnie wskazanych przez ustawodawcę sytuacjach: jeżeli szkoda powstała w wyniku siły wyższej, z wyłącznej winy osoby trzeciej lub samego poszkodowanego. Kształtowanie odpowiedzialności za szkody związane z ruchem pojazdów na zasadzie winy (w sytuacjach wymienionych powyżej) byłoby dla poszkodowanego mniej korzystne i wykluczyłoby w wielu przypadkach możliwość żądania naprawienia takiej szkody, gdyż nie zawsze istniałyby podstawy do uznania kierowcy za winnego wypadku.

Odpowiedzialność na zasadzie winy

W razie zderzenia się pojazdów zgodnie z § 2 art.436 k.c. odpowiedzialność ta następuje na zasadach ogólnych tj. na zasadzie winy sprawcy. Zatem gdy dochodzi do zderzenia się pojazdów należy udowodnić, kto spowodował wypadek, a więc ustalić kto jest winny jego zajścia. Kierowcy pojazdów, które się zderzyły odpowiadają względem siebie na zasadzie winy. Dla przykładu wypadek spowodował kierowca, który nagle zaczął skręcać w drogę gruntową. Nie upewnił się wcześniej czy jest wyprzedzany, a taki manewr wykonywał już inny kierowca, który nie miał szans już zareagować, w wyniku czego doszło do kolizji dwóch pojazdów. Oczywistym jest, iż winnym jest skręcający w drogę gruntową i to jego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu w wypadku kierowcy.

Zaśnięcie za kierownicą a zasada winy

Co w sytuacji, kiedy wypadek został spowodowany przez kierowcę, który zasnął za kierownicą? Czy jest winnym wypadku? Dla poszkodowanego sprawa jest oczywista, w praktyce jednak  spotykamy się z przypadkami, kiedy ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku, wskazując na brak winy kierowcy. Jak to jest możliwe? Ubezpieczyciele często wskazują, że jeśli kierowca nie brał leków, które mogłyby spowodować skutki uboczne w postaci senności, nie był przemęczony, nie chorował to nie można mówić o jego winie za zdarzenie. Jeżeli zatem nie można przypisać winy kierującemu pojazdem za spowodowanie wypadku, nie można mówić o  gwarancyjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela –  ta bowiem zależy od udowodnienia winy sprawy zdarzenia. Zdarzają się także sytuacje, że doszło do kolizji gdzie kierowca, który spowodował wypadek przyznał się do winy i do tego, że za kierownicą zasnął. W tym przypadku również jego ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania wskazując, że zdarzenie zostało spowodowane niezależnie od winy kierującego, gdyż sytuacja taka przytrafiła się jemu po raz pierwszy. Idąc tokiem myślenia ubezpieczyciela oraz biorąc pod uwagę statystyki (zaśnięcie za kierownicą zajmuje w statystykach policyjnych w Polsce i na świecie wysokie miejsca w klasyfikacji przyczyn wypadków) coraz większa liczba  poszkodowanych w wypadkach będzie miała problem z uzyskaniem odszkodowania.

Czy mogę wygrać z ubezpieczycielem?

W sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku  możemy skierować pismo do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wraz z opisem sprawy oraz odmownym pismem ubezpieczyciela. Jeśli nadal ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania to rozsądnym rozwiązaniem wydaje się być skierowanie sprawy do sądu. Musimy co prawda liczyć się z tym, że ubezpieczyciel będzie próbował udowodnić, że do wypadku doszło w wyniku niezawinionego stanu kierującego pojazdem, ale to poszkodowany ma większe szanse na wygraną w procesie.

 

 

Newsy

Do 5 lat więzienia za cofanie liczników samochodowych

~2 dni temu

Za fakt sfałszowania licznika, cofnięcia licznika, bądź wymiany licznika na inny będzie grozić odpowiedzialność karna od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, takie sankcje zakłada projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, o którym w czwartek poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Za fakt sfałszowania licznika, cofnięcia licznika, bądź wymiany licznika na inny będzie grozić odpowiedzialność karna od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, takie sankcje zakłada projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, o którym w czwartek poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Badanie techniczne auta – od dziś płacimy z góry

13.11.2017

Zgodnie z nowymi przepisami okresowe badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów będzie można przeprowadzić jedynie po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie wprowadzać dane do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  Ma to na celu eliminację sy...
Zgodnie z nowymi przepisami okresowe badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów będzie można przeprowadzić jedynie po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie wprowadzać dane do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  Ma to na celu eliminację sy...

Za wypadek na przystanku autobusowym odpowie gmina

9.11.2017

Sąd Najwyższy wskazał, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na gminy obowiązek budowy i remontu wiat przystankowych ustawionych w miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegającym do tego miejsca bez względu na kategorie drogi. Do obowiązku gmin należy również remont istniejących już wiat przystankowych, w...
Sąd Najwyższy wskazał, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na gminy obowiązek budowy i remontu wiat przystankowych ustawionych w miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegającym do tego miejsca bez względu na kategorie drogi. Do obowiązku gmin należy również remont istniejących już wiat przystankowych, w...

Miesiąc na wypłatę odszkodowania po kolizji drogowej

7.11.2017

Odszkodowanie z polisy OC powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Ubezpieczyciela z przestrzegania tego terminu nie zwalnia fakt braku informacji lub dokumentów, o ile sam mógł je zdobyć. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie, poszkodowany może żądać ustawowych odsetek za o...
Odszkodowanie z polisy OC powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Ubezpieczyciela z przestrzegania tego terminu nie zwalnia fakt braku informacji lub dokumentów, o ile sam mógł je zdobyć. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie, poszkodowany może żądać ustawowych odsetek za o...

Składki OC nie przestaną rosnąć

6.11.2017

Powód? Ubezpieczyciele wypłacają więcej odszkodowań. Pierwsze półrocze przyniosło towarzystwom ubezpieczeniowym długo wyczekiwany zysk ze sprzedaży polis komunikacyjnego OC, wypracowanie zysku odbyło się kosztem bardzo dużego wzrostu składki zebranej od kierowców, gdyż średnio urosła ona o 41 proc. Nadal niepokojący jest jednak wzrost odszkodowań w...
Powód? Ubezpieczyciele wypłacają więcej odszkodowań. Pierwsze półrocze przyniosło towarzystwom ubezpieczeniowym długo wyczekiwany zysk ze sprzedaży polis komunikacyjnego OC, wypracowanie zysku odbyło się kosztem bardzo dużego wzrostu składki zebranej od kierowców, gdyż średnio urosła ona o 41 proc. Nadal niepokojący jest jednak wzrost odszkodowań w...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Odszkodowanie za przestój uszkodzonego pojazdu

Kamery w samochodzie coraz popularniejsze

Faktyczna naprawa a odszkodowanie