Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Nowy sposób ubezpieczycieli na zaniżanie odszkodowań – naprawa w ich warsztatach naprawczych

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 3.04.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Ubezpieczyciele prześcigają się w wymyślaniu sposobów na umniejszanie wypłaconego odszkodowania. Pomimo ugruntowanej linii orzeczniczej i wytycznych KNF w zakresie wypłacania odszkodowań ubezpieczyciele znaleźli nowy sposób na ich zaniżanie polegający na oferowaniu naprawy w swoich warsztatach naprawczych lub stosowaniu w kosztorysach rabatów na części oferowane przez ich dostawców.

Odszkodowania, Xaltum

Czy jesteśmy zatem zobowiązani skorzystać z oferty ubezpieczyciela ? Jak się przed takimi praktykami bronić ?

 

To poszkodowany wybiera warsztat naprawczy

W tym miejscu należy podkreślić, iż gdy ubezpieczyciel proponuje nam naprawę we własnym warsztacie lub zakup części po obniżonej cenie, to wcale  nie mamy obowiązku się  na to godzić.  To poszkodowany jest właścicielem uszkodzonego pojazdu i to w jego gestii leży decyzja czy pojazd naprawiać czy sprzedać go w stanie uszkodzonym zachowując wypłacone odszkodowanie, a jeśli nawet wyrazilibyśmy wolę naprawy pojazdu to mamy prawo ją powierzyć dowolnie wybranemu przez siebie warsztatowi naprawczemu (tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13.06.2003 r.,  III CZP 32/03).

Ponadto, nie może przy tym osoba, która nie zdecydowała się na naprawę pojazdu pozostawać w gorszej sytuacji w stosunku do osoby, która naprawiła pojazd w miejscu wskazanym przez ubezpieczyciela, przecież odszkodowanie w obu przypadkach winno wyrównywać wysokość szkody i być niezależne od działań poszkodowanego. Tym samym oczywistym jest, że poszkodowany nie ma obowiązku zakupu części w punkcie wskazanym przez ubezpieczyciela i nie może otrzymać niższego odszkodowania, niepokrywającego w całości kosztów naprawy tylko dlatego, że zdecydował się naprawić pojazd w miejscu przez siebie wybranym.

Należy mieć na uwadze, iż ubezpieczyciel w istocie jest zobowiązany do zwrotu jedynie niezbędnych kosztów naprawy pojazdu uszkodzonego na skutek zdarzenia szkodowego. Koszty powinny być obiektywne i uśrednione, a więc ustalone o ceny rynkowe.

Wypłata odszkodowania tylko w oparciu o średnie ceny rynkowe

Podstawą ustalenia wartości rzeczy będącej przedmiotem powszechnego obrotu nigdy nie jest jednostkowa cena (w omawianym przypadku cena części czy usługi naprawczej oferowana przez ubezpieczyciela), która może wynikać z zupełnie przypadkowych okoliczności. Rzecz zawsze ma taką wartość majątkową, jaką może osiągnąć na rynku. Dlatego odszkodowanie musi odnosić się do cen średnich – rynkowych.

 

odszkodowania, Xaltum

Pomimo tego zakłady ubezpieczeń nie stosują cen rynkowych, a różnego rodzaju upusty, rabaty na części oferowane  przez zakłady naprawcze z nimi współpracujące.  Takie działania są  sprzeczne z wykładnią przepisów prawa odszkodowawczego i dążenia do pełnej kompensacji szkody, a nadto spotykają się ze słuszną krytyką ze strony Rzecznika Finansowego, który wskazał, iż: ,,Poszkodowany ma prawo do tego, aby za ustaloną kwotę odszkodowania móc naprawić pojazd w wybranym warsztacie naprawczym, zaś rabaty nie są elementami powszechnie obowiązujących cen na rynku części zamiennych (tak Rzecznik Finansowy w „Wytyczne nadzorcze w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych, a praktyki zakładów ubezpieczeń”).

Nie ulega wątpliwości, że cena części obniżona o udzielony przez ubezpieczyciela  rabat nie jest ceną rynkową.  Udzielenie rabatu, co do swej istoty wskazuje, iż sprzedający, bądź usługodawca, kierując się znanymi mu pobudkami, wykonuje usługę, czy też dokonuje sprzedaży przedmiotu, w cenie niższej niż rynkowa. Rabaty są więc wyłącznie kwestia umowy (niewiążącej poszkodowanego) i nie ustalają cen realnie funkcjonujących na rynku.

Sam fakt zaproponowania rabatu nie oznacza, iż ubezpieczyciele rzeczywiście mogą   zaproponować usługę naprawy czy zakup części po obniżonej cenie. Informacja o możliwości naprawy z uwzględnieniem rabatów skierowana bezpośrednio do poszkodowanego jest najczęściej lakoniczna, oraz gołosłowna bowiem nie wskazuje jakich części dotyczy wymieniony rabat – wszystkich niezbędnych do przywrócenia stanu pojazdu sprzed szkody czy tylko tych uznanych w kosztorysie pozwanego, nie są wymienione także warsztaty, w których można nabyć części z rabatem, a jedynie ubezpieczyciel ogranicza się do odesłania poszkodowanego do kontaktu mailowego lub telefonicznego z infolinią.

Możesz się bronić

Przeprowadzenie naprawy według kosztorysu ubezpieczyli w zakładach przez nich narzuconych – bez względu czy przeprowadzamy ją w wybranym przez siebie warsztacie, czy też przeprowadziłby ją ubezpieczyciel w swojej sieci naprawczej – nie wyczerpuje w całości należnego nam odszkodowania.

Praktyka zaniżania odszkodowań jest powszechnie znana, a opisane w niniejszym artykule postępowanie ubezpieczycieli jest tylko kolejnym sposobem na ich umniejszanie. Takim działaniom powinniśmy się konsekwetnie przeciwstawiać składając odwołanie, a gdy to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, pozostaje nam wytoczenie powództwa.    

Newsy

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie