Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Nowy sposób ubezpieczycieli na zaniżanie odszkodowań – naprawa w ich warsztatach naprawczych

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 3.04.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Ubezpieczyciele prześcigają się w wymyślaniu sposobów na umniejszanie wypłaconego odszkodowania. Pomimo ugruntowanej linii orzeczniczej i wytycznych KNF w zakresie wypłacania odszkodowań ubezpieczyciele znaleźli nowy sposób na ich zaniżanie polegający na oferowaniu naprawy w swoich warsztatach naprawczych lub stosowaniu w kosztorysach rabatów na części oferowane przez ich dostawców.

Odszkodowania, Xaltum

Czy jesteśmy zatem zobowiązani skorzystać z oferty ubezpieczyciela ? Jak się przed takimi praktykami bronić ?

 

To poszkodowany wybiera warsztat naprawczy

W tym miejscu należy podkreślić, iż gdy ubezpieczyciel proponuje nam naprawę we własnym warsztacie lub zakup części po obniżonej cenie, to wcale  nie mamy obowiązku się  na to godzić.  To poszkodowany jest właścicielem uszkodzonego pojazdu i to w jego gestii leży decyzja czy pojazd naprawiać czy sprzedać go w stanie uszkodzonym zachowując wypłacone odszkodowanie, a jeśli nawet wyrazilibyśmy wolę naprawy pojazdu to mamy prawo ją powierzyć dowolnie wybranemu przez siebie warsztatowi naprawczemu (tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13.06.2003 r.,  III CZP 32/03).

Ponadto, nie może przy tym osoba, która nie zdecydowała się na naprawę pojazdu pozostawać w gorszej sytuacji w stosunku do osoby, która naprawiła pojazd w miejscu wskazanym przez ubezpieczyciela, przecież odszkodowanie w obu przypadkach winno wyrównywać wysokość szkody i być niezależne od działań poszkodowanego. Tym samym oczywistym jest, że poszkodowany nie ma obowiązku zakupu części w punkcie wskazanym przez ubezpieczyciela i nie może otrzymać niższego odszkodowania, niepokrywającego w całości kosztów naprawy tylko dlatego, że zdecydował się naprawić pojazd w miejscu przez siebie wybranym.

Należy mieć na uwadze, iż ubezpieczyciel w istocie jest zobowiązany do zwrotu jedynie niezbędnych kosztów naprawy pojazdu uszkodzonego na skutek zdarzenia szkodowego. Koszty powinny być obiektywne i uśrednione, a więc ustalone o ceny rynkowe.

Wypłata odszkodowania tylko w oparciu o średnie ceny rynkowe

Podstawą ustalenia wartości rzeczy będącej przedmiotem powszechnego obrotu nigdy nie jest jednostkowa cena (w omawianym przypadku cena części czy usługi naprawczej oferowana przez ubezpieczyciela), która może wynikać z zupełnie przypadkowych okoliczności. Rzecz zawsze ma taką wartość majątkową, jaką może osiągnąć na rynku. Dlatego odszkodowanie musi odnosić się do cen średnich – rynkowych.

 

odszkodowania, Xaltum

Pomimo tego zakłady ubezpieczeń nie stosują cen rynkowych, a różnego rodzaju upusty, rabaty na części oferowane  przez zakłady naprawcze z nimi współpracujące.  Takie działania są  sprzeczne z wykładnią przepisów prawa odszkodowawczego i dążenia do pełnej kompensacji szkody, a nadto spotykają się ze słuszną krytyką ze strony Rzecznika Finansowego, który wskazał, iż: ,,Poszkodowany ma prawo do tego, aby za ustaloną kwotę odszkodowania móc naprawić pojazd w wybranym warsztacie naprawczym, zaś rabaty nie są elementami powszechnie obowiązujących cen na rynku części zamiennych (tak Rzecznik Finansowy w „Wytyczne nadzorcze w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych, a praktyki zakładów ubezpieczeń”).

Nie ulega wątpliwości, że cena części obniżona o udzielony przez ubezpieczyciela  rabat nie jest ceną rynkową.  Udzielenie rabatu, co do swej istoty wskazuje, iż sprzedający, bądź usługodawca, kierując się znanymi mu pobudkami, wykonuje usługę, czy też dokonuje sprzedaży przedmiotu, w cenie niższej niż rynkowa. Rabaty są więc wyłącznie kwestia umowy (niewiążącej poszkodowanego) i nie ustalają cen realnie funkcjonujących na rynku.

Sam fakt zaproponowania rabatu nie oznacza, iż ubezpieczyciele rzeczywiście mogą   zaproponować usługę naprawy czy zakup części po obniżonej cenie. Informacja o możliwości naprawy z uwzględnieniem rabatów skierowana bezpośrednio do poszkodowanego jest najczęściej lakoniczna, oraz gołosłowna bowiem nie wskazuje jakich części dotyczy wymieniony rabat – wszystkich niezbędnych do przywrócenia stanu pojazdu sprzed szkody czy tylko tych uznanych w kosztorysie pozwanego, nie są wymienione także warsztaty, w których można nabyć części z rabatem, a jedynie ubezpieczyciel ogranicza się do odesłania poszkodowanego do kontaktu mailowego lub telefonicznego z infolinią.

Możesz się bronić

Przeprowadzenie naprawy według kosztorysu ubezpieczyli w zakładach przez nich narzuconych – bez względu czy przeprowadzamy ją w wybranym przez siebie warsztacie, czy też przeprowadziłby ją ubezpieczyciel w swojej sieci naprawczej – nie wyczerpuje w całości należnego nam odszkodowania.

Praktyka zaniżania odszkodowań jest powszechnie znana, a opisane w niniejszym artykule postępowanie ubezpieczycieli jest tylko kolejnym sposobem na ich umniejszanie. Takim działaniom powinniśmy się konsekwetnie przeciwstawiać składając odwołanie, a gdy to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, pozostaje nam wytoczenie powództwa.    

Newsy

Nie zapłacimy już za kopię dokumentacji medycznej

~16 godzin temu

Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.
Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.

Kary za brak OC takie same dla wszystkich

~wczoraj

Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...
Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...

Hulajnogi zalewają miasta, a regulacji nadal brak

10.04.2019

Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...
Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...

Sprzedaż samochodu bez naprawy nie wyłącza prawa do odszkodowania

5.04.2019

To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego (II CSK 100/18), który ponownie podkreślił, że następcze postępowanie z uszkodzonym pojazdem jest bez znaczenia dla wyliczenia wysokości odszkodowania. Przede wszystkim sprzedaż uszkodzonego pojazdu bez jego naprawy nie pozbawia poszkodowanego prawa do żądania odszkodowania w wysokości odpowiadającej hip...
To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego (II CSK 100/18), który ponownie podkreślił, że następcze postępowanie z uszkodzonym pojazdem jest bez znaczenia dla wyliczenia wysokości odszkodowania. Przede wszystkim sprzedaż uszkodzonego pojazdu bez jego naprawy nie pozbawia poszkodowanego prawa do żądania odszkodowania w wysokości odpowiadającej hip...

Regres możliwy nawet po wielu latach od wypadku

3.04.2019

Przy regresie nieistotna jest data wypadku lecz data wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania. Oznacza to, że ubezpieczyciel  może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy wypadku także wtedy, kiedy w chwili spowodowania zdarzenia przepisy nie przewidywały tzw. regresu ubezpieczeniowego (np. za zbiegnięcie z miejsca zdarzenia lub ja...
Przy regresie nieistotna jest data wypadku lecz data wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania. Oznacza to, że ubezpieczyciel  może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy wypadku także wtedy, kiedy w chwili spowodowania zdarzenia przepisy nie przewidywały tzw. regresu ubezpieczeniowego (np. za zbiegnięcie z miejsca zdarzenia lub ja...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie