Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Tomasz Karlikowski

Wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu

Tomasz Karlikowski

AUTOR: Tomasz Karlikowski


DATA: 23.08.2018


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Niemal każdy z nas wie, że sprzedając samochód, należy pamiętać o zawiadomieniu naszego zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, co takie zawiadomienie powinno zawierać, dlatego postanowiliśmy zamieścić wzór takiego zawiadomienia, zawierający wszystkie elementy wymagane przez obowiązujące przepisy.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie może ograniczać się wyłącznie do suchej informacji o dokonaniu sprzedaży określonego pojazdu. Musi ponadto zawierać informację o danych nabywcy. Jeżeli jest nim osoba fizyczna – imię i nazwisko, adres oraz – o czym nie każdy wie – także numer PESEL. Jeżeli nabywca jest osoba prawna, należy podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer REGON. Brak wszystkich tych danych lub podanie danych nieprawidłowych może skutkować uznaniem zawiadomienia przez ubezpieczyciela za bezskuteczne. Dlatego ważne jest, by podpisując umowę sprzedaży pobrać wszystkie potrzebne dane od nabywcy, najlepiej weryfikując je na podstawie jego dowodu osobistego, a w przypadku osoby prawnej – na podstawie danych widniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

………………………, dnia ……………… r..

……………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………
……………………………………
(adres zamieszkania)
……………………………………
(nr tel., adres e-mail)

………………………………………………………
………………………………………………………
(nazwa i adres zakładu ubezpieczeń)

 

Dotyczy polisy nr …………………………

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU

Realizując obowiązek wynikający z art. 32 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152) niniejszym zawiadamiam, że w dniu ……………………… r. dokonałem/-am sprzedaży samochodu osobowego marki ………………………… nr rej. ……………………, rok. produkcji ………, nr VIN …………………………, objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie polisy nr …………………………

Poniżej podaję dane nabywcy, wymagane przez przepis art. 32 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy:

………………………………………
(imię i nazwisko albo nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres zamieszkania albo siedziba)
………………………………………
(PESEL albo REGON)

……………………………………
(podpis zawiadamiającego)

Newsy

Notatki policyjne dostępne online

~2 dni temu

Jak informuje UFG, ubezpieczyciele uzyskali elektroniczny dostęp do notatek policyjnych z wypadków. Taka możliwość powinna zatem wpłynąć na przyspieszenie procesu likwidacji szkód.
Jak informuje UFG, ubezpieczyciele uzyskali elektroniczny dostęp do notatek policyjnych z wypadków. Taka możliwość powinna zatem wpłynąć na przyspieszenie procesu likwidacji szkód.

Czy prawo jazdy też zostawimy w domu?

15.10.2018

Resort cyfryzacji i infrastruktury planuje kolejne zmiany, a mianowicie zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Wszystko za sprawą działań nad wprowadzeniem prawa jazdy w formie elektronicznej. Ministrowie dają nadzieję, że już w przyszłym roku stanie się to możliwe. ...
Resort cyfryzacji i infrastruktury planuje kolejne zmiany, a mianowicie zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Wszystko za sprawą działań nad wprowadzeniem prawa jazdy w formie elektronicznej. Ministrowie dają nadzieję, że już w przyszłym roku stanie się to możliwe. ...

Brak adresu zamieszkania w prawie jazdy

8.10.2018

Możliwe, że niedługo nie będziemy musieli wymieniać prawa jazdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Zgodnie z projektem nowelizacji, w prawie jazdy nie będziemy wskazywać adresu zamieszkania. Ministrowie stwierdzili, że prawo jazdy potwierdza uprawnienia do kierowania pojazdem, zatem zbędne jest wskazywanie w nim miejsca zamieszkania kierowcy....
Możliwe, że niedługo nie będziemy musieli wymieniać prawa jazdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Zgodnie z projektem nowelizacji, w prawie jazdy nie będziemy wskazywać adresu zamieszkania. Ministrowie stwierdzili, że prawo jazdy potwierdza uprawnienia do kierowania pojazdem, zatem zbędne jest wskazywanie w nim miejsca zamieszkania kierowcy....

Dwa mandaty za niezapięte pasy bezpieczeństwa

3.10.2018

Warto wiedzieć, że w przypadku niezapięcia pasów bezpieczeństwa przez pasażera, mandat może dostać zarówno pasażer pojazdu jak i kierowca. I w przypadku kierowcy i w przypadku pasażera mandat wynosi 100 złotych. Kierowcy przypisuje się jednak dodatkowo 4 punkty karne.
Warto wiedzieć, że w przypadku niezapięcia pasów bezpieczeństwa przez pasażera, mandat może dostać zarówno pasażer pojazdu jak i kierowca. I w przypadku kierowcy i w przypadku pasażera mandat wynosi 100 złotych. Kierowcy przypisuje się jednak dodatkowo 4 punkty karne.

Już nie ITD a Policja da mandat za przejazd na czerwonym

2.10.2018

Tak wynika z doniesień Rzeczpospolitej. Wszystkie fotoradary oraz kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle mają być pod nadzorem Policji.
Tak wynika z doniesień Rzeczpospolitej. Wszystkie fotoradary oraz kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle mają być pod nadzorem Policji.

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...