Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Wytyczne KNF dotyczące likwidacji szkód w pojeździe

DATA: 8.01.2015


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

W dniu 16.12.2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej również „KNF” lub „Komisja”) jest podmiotem, do którego zadań należy zapewnianie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego (jego stabilności i bezpieczeństwa), a także czuwanie nad ochroną interesów jego uczestników. W ramach wskazanych zadań KNF sprawuje m.in. nadzór nad rynkiem ubezpieczeń. Na podstawie czynności nadzorczych przeprowadzonych przez KNF nad zakładami ubezpieczeń oraz w oparciu o informacje przekazane przez inne instytucje rynku ubezpieczeń, w tym Rzecznika Ubezpieczonych, Komisja stwierdziła występowanie w działalności zakładów ubezpieczeń nieprawidłowych praktyk, takich jak m.in. nieterminowe wypłacanie świadczeń, wypłacanie świadczeń w zaniżonej wysokości, niedopełnianie obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód czy też inne przypadki wadliwej organizacji procesu likwidacyjnego.

Przykładowo wskazane negatywne praktyki zakładów ubezpieczeń, stanowiły przyczynę do sformułowania przez KNF wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. W przedmiotowych wytycznych KNF przedstawiała swoje oczekiwania nadzorcze co do rozwiązania aktualnie najistotniejszych kwestii dotyczących likwidacji szkód z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia autocasco, a także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia assistance.

Omawiane wytyczne skierowane zostały do krajowych zakładów ubezpieczeń, jak również do głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Ponadto w zakresie sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz sposobu ustalania wysokości świadczenia, także zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące na terytorium Polski działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, na zasadach określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, powinny stosować wskazane wytyczne.

Wytyczne stworzone przez KNF powinny stanowić wzór dla zakładów ubezpieczeń prowadzących postępowanie likwidacyjne dotyczące szkód w pojeździe i tym samym przyczyniać się do zapewnienia ochrony interesów osób poszkodowanych. Zgodnie z oczekiwaniami KNF standardy zawarte w wytycznych powinny zostać zaimplementowane przez zakłady ubezpieczeń nie później niż do dnia 31.03.2015 r.

Szczegółowe omówienie wytycznych KNF dotyczących szkody częściowej oraz całkowitej w pojeździe, jak również odnoszących się do kwestii najmu pojazdu zastępczego odnaleźć można w innych artykułach opublikowanych na  portalu.

Newsy

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...