Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Krzysztof Kasprzak

Wypadki samochodów ciężarowych – jakie ubezpieczenia wykorzystać likwidując szkody w towarze oraz pojeździe.

Krzysztof Kasprzak

AUTOR: Krzysztof Kasprzak


DATA: 19.05.2020


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Wypadki samochodów ciężarowych z reguły wiążą się ze znacznie wyższymi kosztami niż kolizje samochodów osobowych. Wpływ ma na to duża wartość zespołu transportowego, wartość przewożonego towaru, jak również koszty uprzątnięcia miejsca zdarzenia. Odpowiednio przeprowadzony proces likwidacji szkody może pozwolić na minimalizację tych kosztów. Na co więc zwrócić uwagę przy tych szczególnych zdarzeniach i jakie ubezpieczenie pozwoli na uzyskanie zwrotu wydatków związanych ze szkodą?

Ubezpieczenie OC Przewoźnika

Podstawowym ubezpieczeniem przedsiębiorcy zajmującego się przewozem towaru jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego. Omawiane ubezpieczenie jest pierwszym, do którego powinien sięgnąć przewoźnik po szkodzie. W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC PPM, jest to ubezpieczenie dobrowolne. Posiadanie takiego ubezpieczenia pozwala na ograniczenie, a niekiedy uniknięcie, szeregu kosztów w tym związanych m. in. z:

– podniesieniem i wyciągnięciem zestawu transportowego, np. z pobocza, 

– przeniesieniem towaru do innego pojazdu, 

– usunięciem uszkodzonego towaru

– holowaniem uszkodzonego pojazdu oraz parkingu

– uprzątnięciem miejsca zdarzenia.

Każdorazowo zakres ubezpieczenia oraz ewentualne limity odpowiedzialności są określone indywidualnie w umowie. W zgłoszeniu szkody należy podać wysokość wskazanych wyżej kosztów. Niezbędne jest również ich udokumentowanie za pomocą rachunków, faktur oraz wyceny uszkodzonego towaru. 

 

Ubezpieczenie OC PPM oraz AutoCasco

W zależności od okoliczności zdarzenia, uszkodzenia w zespole transportowym można zlikwidować w tramach ubezpieczenia AutoCasco albo OC PPM. Oczywiście w przypadku ubezpieczenia AutoCasco niezbędne jest wcześniejsze zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 

W przypadku limitów na zwrot kosztów holowania oraz parkingu w ramach umowy ubezpieczenia OC Przewoźnika, koszty te można zrefundować również w ramach dodatkowych postanowień umowy AutoCasco. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy strony odpowiednio rozszerzyły zakres ubezpieczenia. 

Co istotne należy pamiętać, że zarządca drogi powinien po wypadku podjąć działania które uczynią ją zdatną do użytku. Będzie się to wiązać z  usunięciem pozostałości, które zagrażałyby bezpieczeństwu, np. odłamków szkła, rozlanych cieczy. Nakłady poniesione na te zadania pozostają w związku z samym zdarzeniem i stanowią stratę w majątku zarządcy. Oznacza to, że podlegają one również likwidacji w ramach ubezpieczenia OC. 

odszkodowania, Xaltum

 

Teoria jedno, a praktyka drugie

Oczywiście w praktyce likwidacja szkody w transporcie jest dużo bardziej kłopotliwa niż mogłoby się wydawać po przeczytaniu artykułu. Najbardziej skomplikowane pozostają sprawy, w których wypadek nastąpił za granicą. Jest to związane m. in. z koniecznością współpracy z zagranicznymi podmiotami, tłumaczeniem dokumentów, jak również analizą przepisów obowiązujących w Państwie, w którym doszło do wypadku. Stały kontakt z Ubezpieczycielem oraz skrupulatność w prowadzeniu postępowania i zbieraniu dokumentacji dają szanse na sprawne załatwienie sprawy i uniknięcie długiego postępowania sądowego. 

Newsy

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...