Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Marta Pniewska

Wypadek drogowy – kierowca bez prawa jazdy

Marta Pniewska

AUTOR: Marta Pniewska


DATA: 19.06.2017


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

4 czerwca b. r. w Nowej Soli młody, 20-letni mężczyzna bez prawa jazdy potrącił na przejściu dla pieszych przechodzącego wraz z rodzicami 4-letniego chłopca. Wypadek ten pociąga za sobą nie tylko tragiczne skutki dla poszkodowanego, ale także daleko idącą odpowiedzialność sprawcy zdarzenia.

Odpowiedzialność karna

Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny od 20 do 5000 zł. Dodatkowo Sąd może orzec wobec takiej osoby zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku spowodowania tzw. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem może być także śmierć poszkodowanego, sprawcy grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności, natomiast w przypadku naruszenia czynności narządu ciała lub spowodowania rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku sprawcy wypadku będącego w stanie po spożyciu alkoholu.

Odpowiedzialność finansowa

Poszkodowany w powyższej sytuacji może być spokojny o tyle, że odszkodowanie za doznaną przez niego szkodę wypłacane zostanie z polisy OC właściciela pojazdu, którym spowodował wypadek sprawca szkody. Nie oznacza to jednak, że wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela zwalnia kierowcę od odpowiedzialności za wypadek. W przypadku gdy sprawcą szkody jest kierowca nieposiadający prawa jazdy jak również w przypadku kierowcy, który we krwi miał co najmniej 0,2 ‰ alkoholu, wtedy będzie on musiał sam naprawić całą wyrządzoną przez siebie szkodę. W takiej sytuacji ubezpieczycielowi, który wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie przysługiwać będzie w stosunku do sprawcy regres ubezpieczeniowy czyli uprawnienie do dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu wypłaconych poszkodowanemu przez zakład ubezpieczeń należności. Oznacza to, że niezależnie od tego czy właściciel pojazdu, którym kierowca nieposiadający dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami spowodował wypadek posiadał obowiązkowe ubezpieczenie OC, ostatecznie to sprawca szkody zostanie obciążony wszelkimi skutkami finansowymi wypadku. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli poszkodowanych będzie kilka osób, zadłużenie sprawcy może łatwo przekroczyć sto tysięcy złotych. Każdemu z poszkodowanych może bowiem przysługiwać nawet kilka różnych roszczeń. Jeżeli jednak okazałoby się, że właściciel pojazdu nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, to poszkodowany winien zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Instytucja ta wypłaci mu należne świadczenia, a następnie zajmie się windykacją sprawcy zgodnie z opisanym powyżej prawem regresu.
Warto podkreślić, że w sytuacjach podobnych do niedzielnej tragedii, łączna wysokość odszkodowań może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Z reguły więc, sprawca takiego wypadku będzie do końca życia spłacał swój dług. Oczywiście już sama obawa przed odebraniem komuś życia i zdrowia powinna być wystarczającą przestrogą przed wsiadaniem za kierownice bez posiadania odpowiednich umiejętności i uprawnień bądź też po spożyciu alkoholu. Niestety jednak, często tak nie jest, więc może zatem strach przed dożywotnim bankructwem wywoła pożądany skutek prewencyjny.

Newsy

Składki i kary napędzają przychody UFG

22.09.2017

W pierwszej połowie bieżącego roku ubezpieczyciele zebrali z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o blisko 1,9 mld zł składek więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego– wynika z raportu z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Półroczne przychody ze składek odprowadzanych przez towarzystwa z tytułu obowiązkowych ubezpiecze...
W pierwszej połowie bieżącego roku ubezpieczyciele zebrali z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o blisko 1,9 mld zł składek więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego– wynika z raportu z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Półroczne przychody ze składek odprowadzanych przez towarzystwa z tytułu obowiązkowych ubezpiecze...

Strefa parkowania – opłata tylko za miejsca prawidłowo oznakowane?

19.09.2017

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie nie istnieje na całym wydzielonym obszarze stanowiącym strefę płatnego parkowania, tj. na każdej drodze publicznej w tej strefie. Nie jest dopuszczalne uznanie za wyznaczone miejsce, terenu całej strefy płatnego parkowania.  ...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie nie istnieje na całym wydzielonym obszarze stanowiącym strefę płatnego parkowania, tj. na każdej drodze publicznej w tej strefie. Nie jest dopuszczalne uznanie za wyznaczone miejsce, terenu całej strefy płatnego parkowania.  ...

Stopień przyczynienia jest uzależniony od różnych okoliczności

15.09.2017

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wskazał, że jeśli Pasażer zgadza się na prowadzenie auta przez nietrzeźwego kierowcę, to fakt ów powinien z zasady prowadzić do przyjęcia wyższego niż 20% przyczynienia się do wypadku, jednak istnieją okoliczności, w których może zostać uznany za wystarczający.  
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wskazał, że jeśli Pasażer zgadza się na prowadzenie auta przez nietrzeźwego kierowcę, to fakt ów powinien z zasady prowadzić do przyjęcia wyższego niż 20% przyczynienia się do wypadku, jednak istnieją okoliczności, w których może zostać uznany za wystarczający.  

Ubezpieczyciele częściej korzystają z nowych technologii

12.09.2017

Branża ubezpieczeniowa coraz częściej korzysta z nowych technologii. Ubezpieczyciele umożliwiają przeprowadzenie całego procesu likwidacji szkód mobilnie, bez konieczności wizyty likwidatora, a nawet rozmowy telefonicznej. Nowe rozwiązania oferują m. in. zgłaszanie szkód za pomocą komunikatora należącego do popularnego portalu społecznościowego....
Branża ubezpieczeniowa coraz częściej korzysta z nowych technologii. Ubezpieczyciele umożliwiają przeprowadzenie całego procesu likwidacji szkód mobilnie, bez konieczności wizyty likwidatora, a nawet rozmowy telefonicznej. Nowe rozwiązania oferują m. in. zgłaszanie szkód za pomocą komunikatora należącego do popularnego portalu społecznościowego....

„Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce”, czyli droższe OC za punkty karne i mandaty?

7.09.2017

Polska Izba Ubezpieczeń ogłosiła „Strategię poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce", która ma zmniejszyć liczbę poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, a tym samym ograniczyć koszty dla towarzystw. Firmy ubezpieczeniowe chcą, by nie tylko osoby powodujące wypadki płaciły wyższe składki, ale również te ukarane tylko mandatami i punktami karnymi. ...
Polska Izba Ubezpieczeń ogłosiła „Strategię poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce", która ma zmniejszyć liczbę poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, a tym samym ograniczyć koszty dla towarzystw. Firmy ubezpieczeniowe chcą, by nie tylko osoby powodujące wypadki płaciły wyższe składki, ale również te ukarane tylko mandatami i punktami karnymi. ...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kolarskie ubezpieczenie

Carpooling – kto odpowiada?

Karambol