Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Marta Pniewska-Kaczmarek

Wypadek drogowy – kierowca bez prawa jazdy

Marta Pniewska-Kaczmarek

AUTOR: Marta Pniewska-Kaczmarek


DATA: 19.06.2017


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

4 czerwca b. r. w Nowej Soli młody, 20-letni mężczyzna bez prawa jazdy potrącił na przejściu dla pieszych przechodzącego wraz z rodzicami 4-letniego chłopca. Wypadek ten pociąga za sobą nie tylko tragiczne skutki dla poszkodowanego, ale także daleko idącą odpowiedzialność sprawcy zdarzenia.

Odpowiedzialność karna

Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny od 20 do 5000 zł. Dodatkowo Sąd może orzec wobec takiej osoby zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku spowodowania tzw. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem może być także śmierć poszkodowanego, sprawcy grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności, natomiast w przypadku naruszenia czynności narządu ciała lub spowodowania rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku sprawcy wypadku będącego w stanie po spożyciu alkoholu.

Odpowiedzialność finansowa

Poszkodowany w powyższej sytuacji może być spokojny o tyle, że odszkodowanie za doznaną przez niego szkodę wypłacane zostanie z polisy OC właściciela pojazdu, którym spowodował wypadek sprawca szkody. Nie oznacza to jednak, że wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela zwalnia kierowcę od odpowiedzialności za wypadek. W przypadku gdy sprawcą szkody jest kierowca nieposiadający prawa jazdy jak również w przypadku kierowcy, który we krwi miał co najmniej 0,2 ‰ alkoholu, wtedy będzie on musiał sam naprawić całą wyrządzoną przez siebie szkodę. W takiej sytuacji ubezpieczycielowi, który wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie przysługiwać będzie w stosunku do sprawcy regres ubezpieczeniowy czyli uprawnienie do dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu wypłaconych poszkodowanemu przez zakład ubezpieczeń należności. Oznacza to, że niezależnie od tego czy właściciel pojazdu, którym kierowca nieposiadający dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami spowodował wypadek posiadał obowiązkowe ubezpieczenie OC, ostatecznie to sprawca szkody zostanie obciążony wszelkimi skutkami finansowymi wypadku. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli poszkodowanych będzie kilka osób, zadłużenie sprawcy może łatwo przekroczyć sto tysięcy złotych. Każdemu z poszkodowanych może bowiem przysługiwać nawet kilka różnych roszczeń. Jeżeli jednak okazałoby się, że właściciel pojazdu nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, to poszkodowany winien zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Instytucja ta wypłaci mu należne świadczenia, a następnie zajmie się windykacją sprawcy zgodnie z opisanym powyżej prawem regresu.
Warto podkreślić, że w sytuacjach podobnych do niedzielnej tragedii, łączna wysokość odszkodowań może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Z reguły więc, sprawca takiego wypadku będzie do końca życia spłacał swój dług. Oczywiście już sama obawa przed odebraniem komuś życia i zdrowia powinna być wystarczającą przestrogą przed wsiadaniem za kierownice bez posiadania odpowiednich umiejętności i uprawnień bądź też po spożyciu alkoholu. Niestety jednak, często tak nie jest, więc może zatem strach przed dożywotnim bankructwem wywoła pożądany skutek prewencyjny.

Newsy

O sprzedaży pojazdu, musisz zawiadomić ubezpieczyciela

~wczoraj

Osoba, która sprzedaje samochód ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Przepisy nakazują też, żeby powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu trzeba też podać dane nabywcy samochodu.
Osoba, która sprzedaje samochód ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Przepisy nakazują też, żeby powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu trzeba też podać dane nabywcy samochodu.

Kierowca zatrzymany przez drogówkę dostanie max. do 10 pkt karnych

18.01.2018

Od czerwca 2018r. podczas jednej kontroli drogówka będzie mogła ukarać kierowcę najwyżej 10 punktami karnymi, dzisiaj takiego limitu nie ma. Zniknie problem sumowania punktów za wykroczenia o podobnym charakterze.  Przykładowo, kierowca przekraczający prędkość na danym odcinku drogi, ze znakami różnych ograniczeń, dostanie punkty tylko za największ...
Od czerwca 2018r. podczas jednej kontroli drogówka będzie mogła ukarać kierowcę najwyżej 10 punktami karnymi, dzisiaj takiego limitu nie ma. Zniknie problem sumowania punktów za wykroczenia o podobnym charakterze.  Przykładowo, kierowca przekraczający prędkość na danym odcinku drogi, ze znakami różnych ograniczeń, dostanie punkty tylko za największ...

Kary za cofanie liczników również dla właściciela pojazdu

16.01.2018

Projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu drogowego przewiduje zaostrzenie kar za cofanie liczników w pojazdach - od trzech miesięcy do pięciu lat. Sankcja grozić ma zarówno osobie, która dokonała takiej ingerencji, jak też i właścicielowi pojazdu, który nie zawiadomi Stacji Kontroli Pojazdów o wymianie licznika. ...
Projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu drogowego przewiduje zaostrzenie kar za cofanie liczników w pojazdach - od trzech miesięcy do pięciu lat. Sankcja grozić ma zarówno osobie, która dokonała takiej ingerencji, jak też i właścicielowi pojazdu, który nie zawiadomi Stacji Kontroli Pojazdów o wymianie licznika. ...

Kierowca po przekroczeniu 24 punktów karnych, nie straci prawa jazdy

15.01.2018

Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Sam kurs będzie trwać 28 godzin i ma być prowadzony odpłatnie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jeśli osoba, która przekroczyła 24 punkty karne od dnia doręczenia decyzji administracyj...
Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Sam kurs będzie trwać 28 godzin i ma być prowadzony odpłatnie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jeśli osoba, która przekroczyła 24 punkty karne od dnia doręczenia decyzji administracyj...

Kary finanasowe dla ubezpieczycieli za spóźne odszkodowania

11.01.2018

TUiR Warta oraz Gothaer TU zostali ukarani przez Komisję Nadzoru Finansowego z powodu stwierdzenia przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Kara dla TUiR Warta to 390 tys. zł, a dla Gothaer TU – 57 tys. zł.
TUiR Warta oraz Gothaer TU zostali ukarani przez Komisję Nadzoru Finansowego z powodu stwierdzenia przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Kara dla TUiR Warta to 390 tys. zł, a dla Gothaer TU – 57 tys. zł.

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kolarskie ubezpieczenie

Carpooling – kto odpowiada?

Karambol