Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Marta Pniewska-Kaczmarek

Wypadek drogowy – kierowca bez prawa jazdy

Marta Pniewska-Kaczmarek

AUTOR: Marta Pniewska-Kaczmarek


DATA: 19.06.2017


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

4 czerwca b. r. w Nowej Soli młody, 20-letni mężczyzna bez prawa jazdy potrącił na przejściu dla pieszych przechodzącego wraz z rodzicami 4-letniego chłopca. Wypadek ten pociąga za sobą nie tylko tragiczne skutki dla poszkodowanego, ale także daleko idącą odpowiedzialność sprawcy zdarzenia.

Odpowiedzialność karna

Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny od 20 do 5000 zł. Dodatkowo Sąd może orzec wobec takiej osoby zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku spowodowania tzw. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem może być także śmierć poszkodowanego, sprawcy grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności, natomiast w przypadku naruszenia czynności narządu ciała lub spowodowania rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku sprawcy wypadku będącego w stanie po spożyciu alkoholu.

Odpowiedzialność finansowa

Poszkodowany w powyższej sytuacji może być spokojny o tyle, że odszkodowanie za doznaną przez niego szkodę wypłacane zostanie z polisy OC właściciela pojazdu, którym spowodował wypadek sprawca szkody. Nie oznacza to jednak, że wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela zwalnia kierowcę od odpowiedzialności za wypadek. W przypadku gdy sprawcą szkody jest kierowca nieposiadający prawa jazdy jak również w przypadku kierowcy, który we krwi miał co najmniej 0,2 ‰ alkoholu, wtedy będzie on musiał sam naprawić całą wyrządzoną przez siebie szkodę. W takiej sytuacji ubezpieczycielowi, który wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie przysługiwać będzie w stosunku do sprawcy regres ubezpieczeniowy czyli uprawnienie do dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu wypłaconych poszkodowanemu przez zakład ubezpieczeń należności. Oznacza to, że niezależnie od tego czy właściciel pojazdu, którym kierowca nieposiadający dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami spowodował wypadek posiadał obowiązkowe ubezpieczenie OC, ostatecznie to sprawca szkody zostanie obciążony wszelkimi skutkami finansowymi wypadku. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli poszkodowanych będzie kilka osób, zadłużenie sprawcy może łatwo przekroczyć sto tysięcy złotych. Każdemu z poszkodowanych może bowiem przysługiwać nawet kilka różnych roszczeń. Jeżeli jednak okazałoby się, że właściciel pojazdu nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, to poszkodowany winien zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Instytucja ta wypłaci mu należne świadczenia, a następnie zajmie się windykacją sprawcy zgodnie z opisanym powyżej prawem regresu.
Warto podkreślić, że w sytuacjach podobnych do niedzielnej tragedii, łączna wysokość odszkodowań może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Z reguły więc, sprawca takiego wypadku będzie do końca życia spłacał swój dług. Oczywiście już sama obawa przed odebraniem komuś życia i zdrowia powinna być wystarczającą przestrogą przed wsiadaniem za kierownice bez posiadania odpowiednich umiejętności i uprawnień bądź też po spożyciu alkoholu. Niestety jednak, często tak nie jest, więc może zatem strach przed dożywotnim bankructwem wywoła pożądany skutek prewencyjny.

Newsy

Do 5 lat więzienia za cofanie liczników samochodowych

~2 dni temu

Za fakt sfałszowania licznika, cofnięcia licznika, bądź wymiany licznika na inny będzie grozić odpowiedzialność karna od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, takie sankcje zakłada projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, o którym w czwartek poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Za fakt sfałszowania licznika, cofnięcia licznika, bądź wymiany licznika na inny będzie grozić odpowiedzialność karna od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, takie sankcje zakłada projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, o którym w czwartek poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Badanie techniczne auta – od dziś płacimy z góry

13.11.2017

Zgodnie z nowymi przepisami okresowe badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów będzie można przeprowadzić jedynie po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie wprowadzać dane do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  Ma to na celu eliminację sy...
Zgodnie z nowymi przepisami okresowe badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów będzie można przeprowadzić jedynie po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie wprowadzać dane do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  Ma to na celu eliminację sy...

Za wypadek na przystanku autobusowym odpowie gmina

9.11.2017

Sąd Najwyższy wskazał, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na gminy obowiązek budowy i remontu wiat przystankowych ustawionych w miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegającym do tego miejsca bez względu na kategorie drogi. Do obowiązku gmin należy również remont istniejących już wiat przystankowych, w...
Sąd Najwyższy wskazał, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na gminy obowiązek budowy i remontu wiat przystankowych ustawionych w miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegającym do tego miejsca bez względu na kategorie drogi. Do obowiązku gmin należy również remont istniejących już wiat przystankowych, w...

Miesiąc na wypłatę odszkodowania po kolizji drogowej

7.11.2017

Odszkodowanie z polisy OC powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Ubezpieczyciela z przestrzegania tego terminu nie zwalnia fakt braku informacji lub dokumentów, o ile sam mógł je zdobyć. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie, poszkodowany może żądać ustawowych odsetek za o...
Odszkodowanie z polisy OC powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Ubezpieczyciela z przestrzegania tego terminu nie zwalnia fakt braku informacji lub dokumentów, o ile sam mógł je zdobyć. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie, poszkodowany może żądać ustawowych odsetek za o...

Składki OC nie przestaną rosnąć

6.11.2017

Powód? Ubezpieczyciele wypłacają więcej odszkodowań. Pierwsze półrocze przyniosło towarzystwom ubezpieczeniowym długo wyczekiwany zysk ze sprzedaży polis komunikacyjnego OC, wypracowanie zysku odbyło się kosztem bardzo dużego wzrostu składki zebranej od kierowców, gdyż średnio urosła ona o 41 proc. Nadal niepokojący jest jednak wzrost odszkodowań w...
Powód? Ubezpieczyciele wypłacają więcej odszkodowań. Pierwsze półrocze przyniosło towarzystwom ubezpieczeniowym długo wyczekiwany zysk ze sprzedaży polis komunikacyjnego OC, wypracowanie zysku odbyło się kosztem bardzo dużego wzrostu składki zebranej od kierowców, gdyż średnio urosła ona o 41 proc. Nadal niepokojący jest jednak wzrost odszkodowań w...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kolarskie ubezpieczenie

Carpooling – kto odpowiada?

Karambol