Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Wariograf to nie wykrywacz kłamstw

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 1.03.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Niekorzystny wynik badania wariografem nie może przeszkodzić w uzyskaniu odszkodowania za skradziony pojazd. Taki jest finał batalii z zakładem ubezpieczeń, której przyczyną był tzw. wykrywacz kłamstw. Policja przeprowadziła badanie poszkodowanego za pomocą tego urządzenia, a wariograf wskazał na wynik dla niego niekorzystny. Ubezpieczyciel to wykorzystał, a poszkodowany został bez pojazdu i pieniędzy. Postanowił więc poszukać sprawiedliwości w sądzie.

Xaltum , odszkodowania

Bohater tej historii sprowadził swoje wymarzone auto z zagranicy. Zainwestował sporo pieniędzy w jego remont i ulepszenie. Następnie je zarejestrował, ubezpieczył i cieszył się jego użytkowaniem. Niestety do czasu. Po kilku miesiącach pojazd skradziono z parkingu pod blokiem. Poszkodowany niezwłocznie udał się na policję, zgłosił kradzież i wykonywał wszystkie polecenia funkcjonariuszy. O zdarzeniu zawiadomił też zakład ubezpieczeń, który poinformował go, że do wypłaty odszkodowania konieczne jest dostarczenie postanowienia o umorzeniu dochodzenia. 

Umorzenie postępowania

Organy ścigania przesłuchały świadków oraz wszczęły poszukiwania zaginionego pojazdu. Zabezpieczono też monitoring, na którym widoczny był odjeżdżający w nocy pojazd podobny do skradzionego. Ostatecznie ani sprawców, ani pojazdu nie udało się odnaleźć. Na miejscu kradzieży nie ujawniono też żadnych śladów włamania. Z reguły, w takiej sytuacji dochodzi do umorzenia dochodzenia z uwagi na brak wykrycia sprawców przestępstwa  – policja wydaje postanowienie o umorzeniu i ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z  ubezpieczenia autocasco.

Wypadki potoczyły się jednak nieco inaczej. Dochodzenie umorzono, ale z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dla poszkodowanego ważne było to, że otrzymał wreszcie postanowienie o umorzeniu dochodzenia, która miał dostarczyć ubezpieczycielowi. Tak też uczynił. Niestety zakład ubezpieczeń stwierdził, że wobec takiej przyczyny umorzenia dochodzenia odszkodowanie z tytułu umowy autocasco nie przysługuje.

odszkodowania, Xaltum

Wariograf

Okazało się, że w toku dochodzenia policja przeprowadziła badanie poligraficzne za pomocą wariografu. Poszkodowany zgodził się na nie, sądząc, że przyspieszy postępowanie. Ten tak zwany wykrywacz kłamstw wskazał jednak na wynik niekorzystny dla właściciela pojazdu.  Miało to sugerować, iż mógł on mieć coś wspólnego z kradzieżą własnego auta. Było to bezpośrednią przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Proces sądowy

Poszkodowany złożył odwołanie, które nie zostało uwzględnione. Dlatego wystąpił z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Za pomocą dokumentów i świadków udowodnił, że jego wersja zdarzeń jest bardzo prawdopodobna. Jednocześnie zakład ubezpieczeń nie był w stanie skutecznie jej podważyć. Poszkodowanemu udało się przekonać sąd, że wariograf nie jest wiarygodnym dowodem, gdyż za jego pomocą nie można stwierdzić, czy dana osoba podaje nieprawdę. Sąd przypomniał, że wbrew obiegowej opinii wariograf, to nie wykrywacz kłamstw i wynik takiego badania nie ma dla sprawy znaczenia.

Sąd przyznał poszkodowanemu pełne odszkodowanie za kradzież pojazdu i obciążył zakład ubezpieczeń wszystkimi kosztami procesu.

Newsy

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie