Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Wariograf to nie wykrywacz kłamstw

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 1.03.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Niekorzystny wynik badania wariografem nie może przeszkodzić w uzyskaniu odszkodowania za skradziony pojazd. Taki jest finał batalii z zakładem ubezpieczeń, której przyczyną był tzw. wykrywacz kłamstw. Policja przeprowadziła badanie poszkodowanego za pomocą tego urządzenia, a wariograf wskazał na wynik dla niego niekorzystny. Ubezpieczyciel to wykorzystał, a poszkodowany został bez pojazdu i pieniędzy. Postanowił więc poszukać sprawiedliwości w sądzie.

Xaltum , odszkodowania

Bohater tej historii sprowadził swoje wymarzone auto z zagranicy. Zainwestował sporo pieniędzy w jego remont i ulepszenie. Następnie je zarejestrował, ubezpieczył i cieszył się jego użytkowaniem. Niestety do czasu. Po kilku miesiącach pojazd skradziono z parkingu pod blokiem. Poszkodowany niezwłocznie udał się na policję, zgłosił kradzież i wykonywał wszystkie polecenia funkcjonariuszy. O zdarzeniu zawiadomił też zakład ubezpieczeń, który poinformował go, że do wypłaty odszkodowania konieczne jest dostarczenie postanowienia o umorzeniu dochodzenia. 

Umorzenie postępowania

Organy ścigania przesłuchały świadków oraz wszczęły poszukiwania zaginionego pojazdu. Zabezpieczono też monitoring, na którym widoczny był odjeżdżający w nocy pojazd podobny do skradzionego. Ostatecznie ani sprawców, ani pojazdu nie udało się odnaleźć. Na miejscu kradzieży nie ujawniono też żadnych śladów włamania. Z reguły, w takiej sytuacji dochodzi do umorzenia dochodzenia z uwagi na brak wykrycia sprawców przestępstwa  – policja wydaje postanowienie o umorzeniu i ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z  ubezpieczenia autocasco.

Wypadki potoczyły się jednak nieco inaczej. Dochodzenie umorzono, ale z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dla poszkodowanego ważne było to, że otrzymał wreszcie postanowienie o umorzeniu dochodzenia, która miał dostarczyć ubezpieczycielowi. Tak też uczynił. Niestety zakład ubezpieczeń stwierdził, że wobec takiej przyczyny umorzenia dochodzenia odszkodowanie z tytułu umowy autocasco nie przysługuje.

odszkodowania, Xaltum

Wariograf

Okazało się, że w toku dochodzenia policja przeprowadziła badanie poligraficzne za pomocą wariografu. Poszkodowany zgodził się na nie, sądząc, że przyspieszy postępowanie. Ten tak zwany wykrywacz kłamstw wskazał jednak na wynik niekorzystny dla właściciela pojazdu.  Miało to sugerować, iż mógł on mieć coś wspólnego z kradzieżą własnego auta. Było to bezpośrednią przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Proces sądowy

Poszkodowany złożył odwołanie, które nie zostało uwzględnione. Dlatego wystąpił z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Za pomocą dokumentów i świadków udowodnił, że jego wersja zdarzeń jest bardzo prawdopodobna. Jednocześnie zakład ubezpieczeń nie był w stanie skutecznie jej podważyć. Poszkodowanemu udało się przekonać sąd, że wariograf nie jest wiarygodnym dowodem, gdyż za jego pomocą nie można stwierdzić, czy dana osoba podaje nieprawdę. Sąd przypomniał, że wbrew obiegowej opinii wariograf, to nie wykrywacz kłamstw i wynik takiego badania nie ma dla sprawy znaczenia.

Sąd przyznał poszkodowanemu pełne odszkodowanie za kradzież pojazdu i obciążył zakład ubezpieczeń wszystkimi kosztami procesu.

Newsy

Zasądzenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu nowego powództwa o zadośćuczynienie

~wczoraj

Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...
Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi również firma dekarska

~2 dni temu

Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...
Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...

Niedopuszczalne dwukrotne zaniżanie odszkodowania

3.06.2019

Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...
Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...

Co 12 wypadek jest wypadkiem śmiertelnym

31.05.2019

Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.
Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.

Odsetki zasądzone przez sąd za opóźnienie w zapłacie odszkodowania nie są zwolnione z opodatkowania

31.05.2019

Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...
Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie