Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Warianty naprawy w polisach AC – co wybrać?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 7.11.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Przed zakupem polisy warto przekalkulować różne oferowane nam warianty naprawy w polisach AC, w celu uniknięcia zapłaty wyższej składki co przekłada się na wyższe koszty bez konieczności ich ponoszenia.

W przypadku zawierania polisy AC szczególną uwagę należy zwrócić na jej integralną część tzw. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. OWU kształtują zakres i przedmiot ubezpieczenia, a także zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W OWU znajdziemy też zapisy dotyczące sposobu ustalania wysokości szkody oraz zasady wypłat odszkodowania, dlatego warto zapoznać się z nimi przed podpisaniem umowy ubezpieczenia i porównać jaki wariant naprawy będzie dla nas najkorzystniejszy. Zapoznanie się z OWU poszczególnych ubezpieczycieli nie będzie trudne, są one dostępne na stronach internetowych. Niemniej, jednak w celu przybliżenia tematu, poniżej przedstawię krótką charakterystykę wariantów naprawy stosowanych w polisach AC.

Naprawa w ASO
Przede wszystkim naprawa pojazdu w Autoryzowanych Serwisach Naprawy wiąże się z wyższą składką. Odpowiedź czy warto wybrać ten wariant naprawy zasadniczo znajduje uzasadnienie w sytuacji, gdy samochód, który chcemy ubezpieczyć jest w okresie gwarancji. Praktycznie każdy producent pojazdu wymaga od nas naprawy pojazdu w ASO, celem utrzymania gwarancji. Należy nadmienić jednak, że przepisy dopuszczają naprawę poza ASO bez utraty gwarancji, co pozwala obniżyć jej koszty.

Wariant serwisowy
Podobnie jak w wariancie naprawy w ASO, naprawa odbywa się bez naszego udziału. Ta forma likwidacji szkody jest wybierana rzadziej. Polega on na tym, że samochód ubezpieczonego trafia do warsztatu, który rozlicza się w porozumieniu z towarzystwem ubezpieczeniowym. Całość operacji odbywa się bez udziału poszkodowanego. W umowie z ubezpieczonym mogą być przewidziane zapisy dotyczące zastosowania amortyzacji części.

Rozliczenie kosztorysowe
W polisach AC można wybrać sposób naprawy metodą kosztorysową. Sposób ten jest zazwyczaj najszybszy i najprostszy oraz odbywa się przy minimum formalności. Ubezpieczyciel dokonuje wyceny szkody na podstawie sporządzonej przez siebie kalkulacji naprawy. Po akceptacji kwoty wyliczonej na naprawę pojazdu, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, a gdy już je otrzymamy sami decydujemy na co przeznaczymy wypłaconą kwotę. Tym samym, możemy naprawić pojazd lub go nie naprawiać. Gdy zdecydujemy się na naprawę, sami wybieramy zakład naprawy, albo też możemy poszukać części do jego naprawy za cenę, która nas satysfakcjonuje. Jeżeli dokonaliśmy naprawy za cenę niższą niż wypłacone odszkodowanie, resztą pieniędzy pozostaje w naszych kieszeniach i w żaden sposób nie jesteśmy zobligowani do ich zwrotu.

Jaki wariant wybrać?
O sposobie rozliczenia szkody ostatecznie decyduje ubezpieczony. W głównej mierze powinniśmy się kierować tym jaki samochód ubezpieczamy. Jeżeli jest to samochód kilkuletni na gwarancji, lepiej wybrać formę bezgotówkową likwidacji szkody. W przypadku starszego pojazdu najrozsądniej będzie zdecydować się na naprawę kosztorysową, a po wpłacie poszukać warsztatu i tańszych części na własną rękę. Ostatnia forma jest najczęściej wybierana przez ubezpieczających i co najważniejsze w przypadku wypłaty zaniżonego odszkodowania nie pozbawia nas dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

 

 

Newsy

Spowodowałeś szkodę na parkingu – kartka pozostawiona za wycieraczką nie wystarczy

8.01.2019

W takiej sytuacji sprawca może oddalić się z miejsca zdarzenia, ale pod warunkiem, że poinformuje poszkodowanego przynajmniej o danych zakładu ubezpieczeń, numerze polisy i marce oraz nr rej. pojazdu. Niezbędne jest także powiadomieni swojego ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku sprawca może zostać uznany za sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzen...
W takiej sytuacji sprawca może oddalić się z miejsca zdarzenia, ale pod warunkiem, że poinformuje poszkodowanego przynajmniej o danych zakładu ubezpieczeń, numerze polisy i marce oraz nr rej. pojazdu. Niezbędne jest także powiadomieni swojego ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku sprawca może zostać uznany za sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzen...

Same twierdzenia nie wystarczą do zmiany notatki policyjnej

20.12.2018

Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt: II SA/Bk645/18). Dlatego też, warto zadbać o dokładne przekazanie niezbędnych informacji funkcjonariuszom policji. Na podstawie tych informacji policja sporządza zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, którego zmiana jest sprawą trudną. Policja nie ma bowiem podstaw ...
Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt: II SA/Bk645/18). Dlatego też, warto zadbać o dokładne przekazanie niezbędnych informacji funkcjonariuszom policji. Na podstawie tych informacji policja sporządza zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, którego zmiana jest sprawą trudną. Policja nie ma bowiem podstaw ...

Będzie więcej fotoradarów?

15.12.2018

Inspekcja Transportu Drogowego zamierza do końca 2020 roku podwoić liczbę działających fotoradarów - zarówno tych rejestrujących przekroczenie prędkości jak i tych rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.
Inspekcja Transportu Drogowego zamierza do końca 2020 roku podwoić liczbę działających fotoradarów - zarówno tych rejestrujących przekroczenie prędkości jak i tych rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.

Wyższe sumy gwarancyjne, nieznacznie wyższe składki

14.12.2018

Wyższe sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC to już fakt. W środę prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą sumy te zostaną podwyższone dla szkód na osobie do 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych do 1,05 mln euro. Według Ministerstwa Finansów, jeżeli zmiana ta wpłynie na wysokość składek OC to jedynie nieznacznie....
Wyższe sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC to już fakt. W środę prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą sumy te zostaną podwyższone dla szkód na osobie do 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych do 1,05 mln euro. Według Ministerstwa Finansów, jeżeli zmiana ta wpłynie na wysokość składek OC to jedynie nieznacznie....

Nie jedźmy z zaparowaną szybą

14.12.2018

W okresie jesienno-zimowym szczególnie ważne jest zapewnienie sobie, jako kierowcy odpowiedniego pola widzenia. Okres ten sprzyja parowaniu szyb czy ich oszronieniu. Nieodpowiednie przygotowanie do jazdy, często wynikające z pośpiechu, może doprowadzić do tragedii, a w konsekwencji nawet pozbawienia wolności takiego kierowcy. Przypomniał o tym Sąd ...
W okresie jesienno-zimowym szczególnie ważne jest zapewnienie sobie, jako kierowcy odpowiedniego pola widzenia. Okres ten sprzyja parowaniu szyb czy ich oszronieniu. Nieodpowiednie przygotowanie do jazdy, często wynikające z pośpiechu, może doprowadzić do tragedii, a w konsekwencji nawet pozbawienia wolności takiego kierowcy. Przypomniał o tym Sąd ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...