Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Warianty naprawy w polisach AC – co wybrać?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 7.11.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Przed zakupem polisy warto przekalkulować różne oferowane nam warianty naprawy w polisach AC, w celu uniknięcia zapłaty wyższej składki co przekłada się na wyższe koszty bez konieczności ich ponoszenia.

W przypadku zawierania polisy AC szczególną uwagę należy zwrócić na jej integralną część tzw. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. OWU kształtują zakres i przedmiot ubezpieczenia, a także zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W OWU znajdziemy też zapisy dotyczące sposobu ustalania wysokości szkody oraz zasady wypłat odszkodowania, dlatego warto zapoznać się z nimi przed podpisaniem umowy ubezpieczenia i porównać jaki wariant naprawy będzie dla nas najkorzystniejszy. Zapoznanie się z OWU poszczególnych ubezpieczycieli nie będzie trudne, są one dostępne na stronach internetowych. Niemniej, jednak w celu przybliżenia tematu, poniżej przedstawię krótką charakterystykę wariantów naprawy stosowanych w polisach AC.

Naprawa w ASO
Przede wszystkim naprawa pojazdu w Autoryzowanych Serwisach Naprawy wiąże się z wyższą składką. Odpowiedź czy warto wybrać ten wariant naprawy zasadniczo znajduje uzasadnienie w sytuacji, gdy samochód, który chcemy ubezpieczyć jest w okresie gwarancji. Praktycznie każdy producent pojazdu wymaga od nas naprawy pojazdu w ASO, celem utrzymania gwarancji. Należy nadmienić jednak, że przepisy dopuszczają naprawę poza ASO bez utraty gwarancji, co pozwala obniżyć jej koszty.

Wariant serwisowy
Podobnie jak w wariancie naprawy w ASO, naprawa odbywa się bez naszego udziału. Ta forma likwidacji szkody jest wybierana rzadziej. Polega on na tym, że samochód ubezpieczonego trafia do warsztatu, który rozlicza się w porozumieniu z towarzystwem ubezpieczeniowym. Całość operacji odbywa się bez udziału poszkodowanego. W umowie z ubezpieczonym mogą być przewidziane zapisy dotyczące zastosowania amortyzacji części.

Rozliczenie kosztorysowe
W polisach AC można wybrać sposób naprawy metodą kosztorysową. Sposób ten jest zazwyczaj najszybszy i najprostszy oraz odbywa się przy minimum formalności. Ubezpieczyciel dokonuje wyceny szkody na podstawie sporządzonej przez siebie kalkulacji naprawy. Po akceptacji kwoty wyliczonej na naprawę pojazdu, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, a gdy już je otrzymamy sami decydujemy na co przeznaczymy wypłaconą kwotę. Tym samym, możemy naprawić pojazd lub go nie naprawiać. Gdy zdecydujemy się na naprawę, sami wybieramy zakład naprawy, albo też możemy poszukać części do jego naprawy za cenę, która nas satysfakcjonuje. Jeżeli dokonaliśmy naprawy za cenę niższą niż wypłacone odszkodowanie, resztą pieniędzy pozostaje w naszych kieszeniach i w żaden sposób nie jesteśmy zobligowani do ich zwrotu.

Jaki wariant wybrać?
O sposobie rozliczenia szkody ostatecznie decyduje ubezpieczony. W głównej mierze powinniśmy się kierować tym jaki samochód ubezpieczamy. Jeżeli jest to samochód kilkuletni na gwarancji, lepiej wybrać formę bezgotówkową likwidacji szkody. W przypadku starszego pojazdu najrozsądniej będzie zdecydować się na naprawę kosztorysową, a po wpłacie poszukać warsztatu i tańszych części na własną rękę. Ostatnia forma jest najczęściej wybierana przez ubezpieczających i co najważniejsze w przypadku wypłaty zaniżonego odszkodowania nie pozbawia nas dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

 

 

Newsy

30% niższe świadczenia za brak pasów

10.08.2018

Sąd Najwyższy wskazał, iż jazda bez pasów bezpieczeństwa wiąże się z obniżeniem należnych poszkodowanemu świadczeń o 30%. Sąd rozpoznając sprawę nie znalazł podstaw do zastosowania 50% przyczynienia jak postulował ubezpieczyciel, ani 20% jak chciał powód (wyrok SN, sygn. IV CSK 114/17).
Sąd Najwyższy wskazał, iż jazda bez pasów bezpieczeństwa wiąże się z obniżeniem należnych poszkodowanemu świadczeń o 30%. Sąd rozpoznając sprawę nie znalazł podstaw do zastosowania 50% przyczynienia jak postulował ubezpieczyciel, ani 20% jak chciał powód (wyrok SN, sygn. IV CSK 114/17).

Bezterminowe prawo jazdy – bez terminu ważności w dokumencie.

9.08.2018

Od stycznia 2015 r. prawa jazdy wydaje się na określony termin. Jednak osoby, które uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdem przed wejściem w życie tych przepisów, nadal mają bezterminowe prawa jazdy. W rubryce „data ważności uprawnienia” obecnie należy umieścić kreskę, a nie konkretną datę (wyrok WSA w Krakowie, sygn. III SA/Kr 380/18)....
Od stycznia 2015 r. prawa jazdy wydaje się na określony termin. Jednak osoby, które uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdem przed wejściem w życie tych przepisów, nadal mają bezterminowe prawa jazdy. W rubryce „data ważności uprawnienia” obecnie należy umieścić kreskę, a nie konkretną datę (wyrok WSA w Krakowie, sygn. III SA/Kr 380/18)....

Bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu ubezpieczenia na polskich drogach

14.05.2018

Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...
Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...

Obowiązkowe badania dla seniorów – czy będą obowiązywać w Polsce?

18.04.2018

Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...
Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...

Potwierdzenie zakupu OC już niepotrzebne?

9.04.2018

Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...
Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Przegrałeś sprawę sądową o odszkodowanie, sąd zapłaci je zamiast zakładu ubezpiecz...

OC przypisane do kierowcy?

Unijny sąd ograniczy prawo do odszkodowań z OC PPM?