Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Jakub Derkowski

Ustalanie wartości wraku na podstawie aukcji jest niemiarodajne

Jakub Derkowski

AUTOR: Jakub Derkowski


DATA: 13.08.2020


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Miałeś szkodę całkowitą z Autocasco? Ubezpieczyciel ustalił wartość wraku na aukcji? Wydaje Ci się, że odszkodowanie zostało zaniżone? Z pewnością masz rację. Sądy coraz częściej potwierdzają, że jest to niedozwolone. Ostatnio potwierdził to także Sąd Rejonowy w Poznaniu po rozpatrzeniu niżej opisanej sprawy.

Zgłoszenie szkody – zaniżenie odszkodowania

Jeden z klientów XALTUM zawarł umowę ubezpieczenia autocasco. W czasie trwania umowy jego samochód został uszkodzony. Ubezpieczyciel, likwidując szkodę, zakwalifikował ją jako szkodę całkowitą (koszty naprawy pojazdu przekraczały 70% jego wartości rynkowej). Ubezpieczyciel na etapie postępowania likwidacyjnego przyznał poszkodowanemu kwotę 4.980 zł. Jednocześnie nie informował, aby wystawił pojazd na aukcję. Wartość wraku ustalona została za pomocą programu eksperckiego na kwotę 19.920 zł, natomiast wartość rynkowa pojazdu przed szkodą na kwotę 24.900 zł. W naszej ocenie wyliczenia te były zaniżone i powinny wynosić odpowiednio 7.900 zł i 24.900 zł. Z tego względu XALTUM zdecydowało się na wytoczenie powództwa o zapłatę dalszej kwoty 12.000 zł. 

Zmiana stanowiska po złożeniu pozwu

Po wniesieniu pozwu ubezpieczyciel dopłacił kwotę ponad 5.000 zł. Dopiero na tym etapie poinformował, że wrak został wystawiony na aukcję. Według ubezpieczyciela najwyższa kwota uzyskana na aukcji wyniosła ok. 14.000 zł. Jednocześnie ubezpieczyciel nigdy wcześniej nie sygnalizował, aby była organizowana jakakolwiek aukcja. 

Dowody w postępowaniu sądowym – opinia biegłego

Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego, którego zadaniem było obliczenie prawidłowej wysokości odszkodowania. Obliczenia biegłego, oparte na programach eksperckich, praktycznie w całości pokrywały się z naszymi. Problem pojawił się w przypadku wartości wraku. Biegły bowiem stwierdził, że oferta z aukcji na poziomie ok. 14.000 zł była realna i z tego względu odszkodowanie mogło odpowiadać stanowisku ubezpieczyciela. Stanowczo się z tym nie zgadzaliśmy. 

Wyrok sądu

Sąd uwzględnił nasze stanowisko i zgodził się naszą oceną prawną roszczenia. Sąd tym samym zgodził się z naszym poglądem, że tylko wyliczenia oparte wyłącznie na programach eksperckich są miarodajne. Aukcja nie jest właściwym sposobem ustalania wartości rynkowej wraku. W tych okolicznościach Sąd zasądził na naszą rzecz dochodzone roszczenie niemal w całości (niewielkie różnice wynikały z opinii biegłego). 

Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 22.07.2020 r., sygn. akt: X GC 86/19

KOMENTARZ PRAWNIKA

Sąd w niniejszej sprawie podzielił nasze stanowisko, że ustalanie wartości rynkowej wraku na podstawie aukcji jest bezzasadne i niemiarodajne. Przede wszystkim Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie dają do tego żadnej podstawy. Ocenę tę potwierdził już kilkakrotnie Sąd Okręgowy w Poznaniu. Co ważne, aukcja nawet w najmniejszym stopniu nie obrazuje, jaka jest faktyczna wartość rynkowa wraku. Jest to bowiem jednorazowa cena, wynikająca z zupełnie przypadkowych okoliczności, np. umiejętności negocjacyjnych wystawiającego pojazd na aukcję. Wycena wartości wraku musi natomiast odzwierciedlać ogólną sytuację panującą na rynku, ponieważ dopiero wtedy możliwe jest ustalenie, czy dana cena jest miarodajna. Dodatkowo w tej sprawie niebagatelne znaczenie miało to, że ubezpieczyciel wystawił wrak dopiero na późniejszym etapie, już po wytoczeniu powództwa. W takiej sytuacji tym bardziej była ona niemiarodajna, ponieważ odbyła się ona co najmniej kilka miesięcy po szkodzie, a klient nie miał wpływu na jej przebieg. 

Newsy

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...

Sprawdź czy należy Ci się dopłata – przeprowadzimy dla Ciebie darmową analizę!Dopłaty do odszkodowań z OC

Ubezpieczyciele bardzo często wypłacają zbyt niskie kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd zarówno od ubezpieczyciela sprawcy wypadku (OC) jak i Twojego ubezpieczyciela (AC).