Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Czy niezależny rzeczoznawca pozwoli uniknąć sprawy w sądzie?

DATA: 15.11.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Jak wynika z III Raportu Rzecznika Finansowego, poszkodowani wciąż skarżą się na zaniżanie odszkodowań za naprawę pojazdu z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pomimo bogatego i jednolitego orzecznictwa sądowego w tym zakresie, poglądów przedstawicieli doktryny prawa oraz wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, które obowiązują już prawie trzy lata, ubezpieczyciele nadal robią wszystko co mogą, aby uniknąć pełnej odpowiedzialności za szkodę.

Poza zaniżaniem kosztów naprawy pojazdu poprzez nieuzasadnione „rabaty”, „upusty”, czy też zaniżanie kosztów stawki za roboczogodzinę naprawy, ubezpieczyciele nie informują poszkodowanych także o możliwości uzyskania odszkodowania za utratę wartości handlowej pojazdu. Więcej o tym zagadnieniu można przeczytać w artykule „Ubytek wartości pojazdu” . Aby zapoznać się z pełną treścią III Raportu Rzecznika Finansowego, należy zajrzeć tutaj.

Jedna opinia niezależnego rzeczoznawcy lub jej brak i biegły w sądzie

Obecnie jest tak, że jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaca poszkodowanemu odszkodowania w należnej wysokości sprawa musi znaleźć swój finał w sądzie, bo inaczej odszkodowanie w ogóle nie zostanie wypłacone. W większości przypadków, poszkodowany już na etapie likwidacji szkody uzyskuje ekspertyzę rzeczoznawczą określającą należne mu odszkodowanie. Co do zasady jest to opinia odpłatna, tak więc obok roszczenia pozwu o zapłatę kosztów naprawy wynikających z kalkulacji, poszkodowany dochodzi także zwrotu kosztów uzyskania opinii. Jej posiadanie nie jest jednak warunkiem koniecznym skierowania sprawy do sądu. Przybliżone odszkodowanie można wyliczyć samodzielnie i dochodzić jego zapłaty. W każdym natomiast przypadku, ostateczną kwotę należnego odszkodowania określa niezależny biegły powoływany w procesie przez sąd.

Dwie opinie niezależnego rzeczoznawcy i… biegły w sądzie

Ubezpieczyciel proponuje, aby w razie nieuwzględnienia reklamacji poszkodowanego, a więc odwołania od niekorzystnej dla niego decyzji, poszkodowany powoływał na swój koszt niezależnego rzeczoznawcę, który wyliczy należne odszkodowanie (tj. koszty naprawy, ubytek wartości handlowej pojazdu itd.). Jeżeli zakład ubezpieczeń nie będzie się zgadzał z tą opinią – będzie mógł powołać drugiego niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli z tej drugiej opinii będzie wynikać, że poszkodowany ma rację – ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania w kwocie dochodzonej przez poszkodowanego i do zwrotu poniesionych przez niego kosztów opinii. Jeżeli natomiast z tej drugiej opinii będzie wynikać istotny błąd opinii rzeczoznawcy powołanego przez poszkodowanego – nie otrzyma on dalszego odszkodowania ponad to wypłacone na podstawie decyzji wydanej po rozpatrzeniu reklamacji. Co natomiast w sytuacji, gdy poszkodowany nadal nie będzie zgadzał się ze stanowiskiem ubezpieczyciela? Otóż na pewno wyczerpanie ww. trybu nie będzie mogło stanąć na przeszkodzie skierowaniu sprawy do sądu, a tam zostanie przeprowadzony dodatkowy dowód z opinii biegłego, który ostatecznie rozstrzygnie o wysokości należnego odszkodowania w sprawie.
Tym samym, na pierwszy rzut oka, procedura dochodzenia należnego w sprawie odszkodowania z pewnością może się wydłużyć, a i tak sprawa może skończyć się w sądzie. Poza tym, wyczerpanie procedury reklamacyjnej przed ubezpieczycielem nie jest warunkiem skierowania sprawy do sądu. Szczegółów rozwiązania, jakie proponuje Rzecznik Finansowy póki co nie można poznać, gdyż jest to faza wstępnej propozycji (nawet nie projektu), ale jego ogólne stanowisko w  sprawie zostało uchwycone pod następującym adresem:

https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Finansowego_o_OC_komunikacyjnym__22664

Newsy

Wyłączna wina poszkodowanego w postępowaniu karnym nie oznacza braku odpowiedzialności ubezpieczyciela w postępowaniu cy...

21.03.2019

Tak wynika z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego (II CSK 1/18), który wskazał, że wbrew ustaleniom dokonanym na etapie postępowania karnego, zachowania rowerzystki nie można uznać za jedyną przyczynę wypadku. Sąd stwierdził jednak, że rowerzystka w sposób znaczny przyczyniła się do powstania szkody, bowiem jechała niesprawnym rowerem, bez oświetlen...
Tak wynika z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego (II CSK 1/18), który wskazał, że wbrew ustaleniom dokonanym na etapie postępowania karnego, zachowania rowerzystki nie można uznać za jedyną przyczynę wypadku. Sąd stwierdził jednak, że rowerzystka w sposób znaczny przyczyniła się do powstania szkody, bowiem jechała niesprawnym rowerem, bez oświetlen...

Dokument prawa jazdy nie będzie już potrzebny?

19.03.2019

Zgodnie z najnowszym projektem Ministerstwa Cyfryzacji dot. tzw. pakietu deregulacyjnego, zniesiony zostanie obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy podczas kierowania pojazdem.Wszystko wskazuje na to, że oprócz dowodów rejestracyjnych pojazdu, już w tym roku w domu będziemy mogli zostawić także i dokument prawa jazdy....
Zgodnie z najnowszym projektem Ministerstwa Cyfryzacji dot. tzw. pakietu deregulacyjnego, zniesiony zostanie obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy podczas kierowania pojazdem.Wszystko wskazuje na to, że oprócz dowodów rejestracyjnych pojazdu, już w tym roku w domu będziemy mogli zostawić także i dokument prawa jazdy....

W Europie będą częstsze kontrole obowiązkowego ubezpieczenia OC

13.03.2019

Parlament Europejski zamierza zwiększyć kontrole obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kontrole mają odbywać się przy pomocy systemu automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych. Tym samym mandat z zagranicy za brak OC będzie można otrzymać nawet, jeżeli nie zostaniemy zatrzymani do kontroli.
Parlament Europejski zamierza zwiększyć kontrole obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kontrole mają odbywać się przy pomocy systemu automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych. Tym samym mandat z zagranicy za brak OC będzie można otrzymać nawet, jeżeli nie zostaniemy zatrzymani do kontroli.

Z roku na rok wyższe odszkodowania

11.03.2019

Ubezpieczyciele z roku na rok wypłacają coraz wyższe odszkodowania. W 2018 roku wypłacili 10,5 mld złotych odszkodowań i innych świadczeń, co oznacza 3% wzrost wypłat w stosunku do poprzedniego roku.
Ubezpieczyciele z roku na rok wypłacają coraz wyższe odszkodowania. W 2018 roku wypłacili 10,5 mld złotych odszkodowań i innych świadczeń, co oznacza 3% wzrost wypłat w stosunku do poprzedniego roku.

Hipotetyczne koszty naprawy podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania

21.02.2019

Sąd Najwyższy odmawiając podjęcia uchwały po raz kolejny podkreślił, że faktyczna naprawa pojazdu pozostaje bez znaczenia dla wysokości odszkodowania, a zatem hipotetyczne koszty naprawy w przeważającej ilości przypadków powinny być podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania (sygn. akt: III CZP 91/18).
Sąd Najwyższy odmawiając podjęcia uchwały po raz kolejny podkreślił, że faktyczna naprawa pojazdu pozostaje bez znaczenia dla wysokości odszkodowania, a zatem hipotetyczne koszty naprawy w przeważającej ilości przypadków powinny być podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania (sygn. akt: III CZP 91/18).

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...