Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Czy niezależny rzeczoznawca pozwoli uniknąć sprawy w sądzie?

DATA: 15.11.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Jak wynika z III Raportu Rzecznika Finansowego, poszkodowani wciąż skarżą się na zaniżanie odszkodowań za naprawę pojazdu z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pomimo bogatego i jednolitego orzecznictwa sądowego w tym zakresie, poglądów przedstawicieli doktryny prawa oraz wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, które obowiązują już prawie trzy lata, ubezpieczyciele nadal robią wszystko co mogą, aby uniknąć pełnej odpowiedzialności za szkodę.

Poza zaniżaniem kosztów naprawy pojazdu poprzez nieuzasadnione „rabaty”, „upusty”, czy też zaniżanie kosztów stawki za roboczogodzinę naprawy, ubezpieczyciele nie informują poszkodowanych także o możliwości uzyskania odszkodowania za utratę wartości handlowej pojazdu. Więcej o tym zagadnieniu można przeczytać w artykule „Ubytek wartości pojazdu” . Aby zapoznać się z pełną treścią III Raportu Rzecznika Finansowego, należy zajrzeć tutaj.

Jedna opinia niezależnego rzeczoznawcy lub jej brak i biegły w sądzie

Obecnie jest tak, że jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaca poszkodowanemu odszkodowania w należnej wysokości sprawa musi znaleźć swój finał w sądzie, bo inaczej odszkodowanie w ogóle nie zostanie wypłacone. W większości przypadków, poszkodowany już na etapie likwidacji szkody uzyskuje ekspertyzę rzeczoznawczą określającą należne mu odszkodowanie. Co do zasady jest to opinia odpłatna, tak więc obok roszczenia pozwu o zapłatę kosztów naprawy wynikających z kalkulacji, poszkodowany dochodzi także zwrotu kosztów uzyskania opinii. Jej posiadanie nie jest jednak warunkiem koniecznym skierowania sprawy do sądu. Przybliżone odszkodowanie można wyliczyć samodzielnie i dochodzić jego zapłaty. W każdym natomiast przypadku, ostateczną kwotę należnego odszkodowania określa niezależny biegły powoływany w procesie przez sąd.

Dwie opinie niezależnego rzeczoznawcy i… biegły w sądzie

Ubezpieczyciel proponuje, aby w razie nieuwzględnienia reklamacji poszkodowanego, a więc odwołania od niekorzystnej dla niego decyzji, poszkodowany powoływał na swój koszt niezależnego rzeczoznawcę, który wyliczy należne odszkodowanie (tj. koszty naprawy, ubytek wartości handlowej pojazdu itd.). Jeżeli zakład ubezpieczeń nie będzie się zgadzał z tą opinią – będzie mógł powołać drugiego niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli z tej drugiej opinii będzie wynikać, że poszkodowany ma rację – ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania w kwocie dochodzonej przez poszkodowanego i do zwrotu poniesionych przez niego kosztów opinii. Jeżeli natomiast z tej drugiej opinii będzie wynikać istotny błąd opinii rzeczoznawcy powołanego przez poszkodowanego – nie otrzyma on dalszego odszkodowania ponad to wypłacone na podstawie decyzji wydanej po rozpatrzeniu reklamacji. Co natomiast w sytuacji, gdy poszkodowany nadal nie będzie zgadzał się ze stanowiskiem ubezpieczyciela? Otóż na pewno wyczerpanie ww. trybu nie będzie mogło stanąć na przeszkodzie skierowaniu sprawy do sądu, a tam zostanie przeprowadzony dodatkowy dowód z opinii biegłego, który ostatecznie rozstrzygnie o wysokości należnego odszkodowania w sprawie.
Tym samym, na pierwszy rzut oka, procedura dochodzenia należnego w sprawie odszkodowania z pewnością może się wydłużyć, a i tak sprawa może skończyć się w sądzie. Poza tym, wyczerpanie procedury reklamacyjnej przed ubezpieczycielem nie jest warunkiem skierowania sprawy do sądu. Szczegółów rozwiązania, jakie proponuje Rzecznik Finansowy póki co nie można poznać, gdyż jest to faza wstępnej propozycji (nawet nie projektu), ale jego ogólne stanowisko w  sprawie zostało uchwycone pod następującym adresem:

https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Finansowego_o_OC_komunikacyjnym__22664

Newsy

Pasażer uszkodził, właściciel poniesie odpowiedzialność

30.11.2018

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrku z dnia 15.11.2018 r. (C 648/17) uznał, że jeżeli pasażer przy otwieraniu drzwi uszkodzi inny pojazd, za taką szkodę odpowiedzialność poniesie ubezpieczyciel OC samochodu, z którego pasażer wysiadał, nawet, gdy oba pojazdy stały na parkingu. TSUE uznał, że pojazd był użytkowany w związku z jego funk...
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrku z dnia 15.11.2018 r. (C 648/17) uznał, że jeżeli pasażer przy otwieraniu drzwi uszkodzi inny pojazd, za taką szkodę odpowiedzialność poniesie ubezpieczyciel OC samochodu, z którego pasażer wysiadał, nawet, gdy oba pojazdy stały na parkingu. TSUE uznał, że pojazd był użytkowany w związku z jego funk...

Polak częściej powoduje wypadek za granicą, niż zagraniczny kierowca w Polsce

20.11.2018

Tak wynika z najnowszych statystyk. Najczęściej powodujemy wypadki na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Włoch. Jeśli chodzi o zagranicznych kierowców w Polsce, to analogicznie najwięcej wypadków powodują u nas niemieccy kierowcy, ale także litewscy, ukraińscy i rosyjscy. ...
Tak wynika z najnowszych statystyk. Najczęściej powodujemy wypadki na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Włoch. Jeśli chodzi o zagranicznych kierowców w Polsce, to analogicznie najwięcej wypadków powodują u nas niemieccy kierowcy, ale także litewscy, ukraińscy i rosyjscy. ...

Będą zmiany w poborze opłat drogowych

19.11.2018

Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji pracują nad unowocześnieniem poboru opłat na drogach krajowych. Nowy system ma być wygodniejszy w obsłudze dla kierowców, co może wpłynąć na zmniejszenie się korków na bramkach na autostradach. ...
Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji pracują nad unowocześnieniem poboru opłat na drogach krajowych. Nowy system ma być wygodniejszy w obsłudze dla kierowców, co może wpłynąć na zmniejszenie się korków na bramkach na autostradach. ...

PZU zmieni zasady wypowiadania umowy ubezpieczenia OC

31.10.2018

UOKIK uznał, że działania PZU S.A. polegające na uniemożliwianiu klientom wypowiadania umów ubezpieczenia OC (w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia) mogły naruszać prawa konsumentów. Dlatego też PZU zobowiązało się, że uzna wypowiedzenia umów (do 3 lat wstecz) i odda odpowiednią część składki za okres, gdy konsument posiadał podwójne ubezpiecze...
UOKIK uznał, że działania PZU S.A. polegające na uniemożliwianiu klientom wypowiadania umów ubezpieczenia OC (w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia) mogły naruszać prawa konsumentów. Dlatego też PZU zobowiązało się, że uzna wypowiedzenia umów (do 3 lat wstecz) i odda odpowiednią część składki za okres, gdy konsument posiadał podwójne ubezpiecze...

Wyższe sumy gwarancyjne w OC ppm?

25.10.2018

Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którą podwyższeniu mają ulec sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC. Sumy te mają wynosić dla szkód na osobie 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych 1,05 mln euro. Ustawa trafiła do Senatu.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którą podwyższeniu mają ulec sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC. Sumy te mają wynosić dla szkód na osobie 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych 1,05 mln euro. Ustawa trafiła do Senatu.

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...