Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Czy niezależny rzeczoznawca pozwoli uniknąć sprawy w sądzie?

DATA: 15.11.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Jak wynika z III Raportu Rzecznika Finansowego, poszkodowani wciąż skarżą się na zaniżanie odszkodowań za naprawę pojazdu z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pomimo bogatego i jednolitego orzecznictwa sądowego w tym zakresie, poglądów przedstawicieli doktryny prawa oraz wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, które obowiązują już prawie trzy lata, ubezpieczyciele nadal robią wszystko co mogą, aby uniknąć pełnej odpowiedzialności za szkodę.

Poza zaniżaniem kosztów naprawy pojazdu poprzez nieuzasadnione „rabaty”, „upusty”, czy też zaniżanie kosztów stawki za roboczogodzinę naprawy, ubezpieczyciele nie informują poszkodowanych także o możliwości uzyskania odszkodowania za utratę wartości handlowej pojazdu. Więcej o tym zagadnieniu można przeczytać w artykule „Ubytek wartości pojazdu” . Aby zapoznać się z pełną treścią III Raportu Rzecznika Finansowego, należy zajrzeć tutaj.

Jedna opinia niezależnego rzeczoznawcy lub jej brak i biegły w sądzie

Obecnie jest tak, że jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaca poszkodowanemu odszkodowania w należnej wysokości sprawa musi znaleźć swój finał w sądzie, bo inaczej odszkodowanie w ogóle nie zostanie wypłacone. W większości przypadków, poszkodowany już na etapie likwidacji szkody uzyskuje ekspertyzę rzeczoznawczą określającą należne mu odszkodowanie. Co do zasady jest to opinia odpłatna, tak więc obok roszczenia pozwu o zapłatę kosztów naprawy wynikających z kalkulacji, poszkodowany dochodzi także zwrotu kosztów uzyskania opinii. Jej posiadanie nie jest jednak warunkiem koniecznym skierowania sprawy do sądu. Przybliżone odszkodowanie można wyliczyć samodzielnie i dochodzić jego zapłaty. W każdym natomiast przypadku, ostateczną kwotę należnego odszkodowania określa niezależny biegły powoływany w procesie przez sąd.

Dwie opinie niezależnego rzeczoznawcy i… biegły w sądzie

Ubezpieczyciel proponuje, aby w razie nieuwzględnienia reklamacji poszkodowanego, a więc odwołania od niekorzystnej dla niego decyzji, poszkodowany powoływał na swój koszt niezależnego rzeczoznawcę, który wyliczy należne odszkodowanie (tj. koszty naprawy, ubytek wartości handlowej pojazdu itd.). Jeżeli zakład ubezpieczeń nie będzie się zgadzał z tą opinią – będzie mógł powołać drugiego niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli z tej drugiej opinii będzie wynikać, że poszkodowany ma rację – ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania w kwocie dochodzonej przez poszkodowanego i do zwrotu poniesionych przez niego kosztów opinii. Jeżeli natomiast z tej drugiej opinii będzie wynikać istotny błąd opinii rzeczoznawcy powołanego przez poszkodowanego – nie otrzyma on dalszego odszkodowania ponad to wypłacone na podstawie decyzji wydanej po rozpatrzeniu reklamacji. Co natomiast w sytuacji, gdy poszkodowany nadal nie będzie zgadzał się ze stanowiskiem ubezpieczyciela? Otóż na pewno wyczerpanie ww. trybu nie będzie mogło stanąć na przeszkodzie skierowaniu sprawy do sądu, a tam zostanie przeprowadzony dodatkowy dowód z opinii biegłego, który ostatecznie rozstrzygnie o wysokości należnego odszkodowania w sprawie.
Tym samym, na pierwszy rzut oka, procedura dochodzenia należnego w sprawie odszkodowania z pewnością może się wydłużyć, a i tak sprawa może skończyć się w sądzie. Poza tym, wyczerpanie procedury reklamacyjnej przed ubezpieczycielem nie jest warunkiem skierowania sprawy do sądu. Szczegółów rozwiązania, jakie proponuje Rzecznik Finansowy póki co nie można poznać, gdyż jest to faza wstępnej propozycji (nawet nie projektu), ale jego ogólne stanowisko w  sprawie zostało uchwycone pod następującym adresem:

https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Finansowego_o_OC_komunikacyjnym__22664

Newsy

Teraz już każdy ma dostęp online do bazy polis komunikacyjnych UFG

~wczoraj

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) rozszerzył funkcjonalność swojej ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych, nowe możliwości zapewniają każdemu posiadaczowi pojazdu w Polsce dostęp do pełnej historii OC i AC. Każdy kierowca po zarejestrowaniu się na portalu UFG i założeniu konta może sprawdzić informacje o posiadanych polisach OC i AC  ora...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) rozszerzył funkcjonalność swojej ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych, nowe możliwości zapewniają każdemu posiadaczowi pojazdu w Polsce dostęp do pełnej historii OC i AC. Każdy kierowca po zarejestrowaniu się na portalu UFG i założeniu konta może sprawdzić informacje o posiadanych polisach OC i AC  ora...

Cofanie liczników w samochodach już nie jest bezkarne.

~2 dni temu

18 września 2018r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks karny, które mają na celu wyeliminowanie działania polegającego na "cofaniu" liczników w używanych samochodach - od teraz za tzw. „przekręcenie” licznika będzie grozić kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.  
18 września 2018r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks karny, które mają na celu wyeliminowanie działania polegającego na "cofaniu" liczników w używanych samochodach - od teraz za tzw. „przekręcenie” licznika będzie grozić kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.  

Za odwołany lot przewoźnik zwróci cenę biletu wraz z prowizją

13.09.2018

Tak wynika z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jedynym warunkiem jest to, że przewoźnik musi być świadomy naliczonej przez pośrednika prowizji.

Tak wynika z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jedynym warunkiem jest to, że przewoźnik musi być świadomy naliczonej przez pośrednika prowizji.

Już dwie szkody znacznie podniosą składkę OC

10.09.2018

Eksperci ustalili, że w zależności od wieku i doświadczenia kierowcy, spowodowanie dwóch szkód w roku polisowym może spowodować kilkukrotny wzrost składki na kolejny rok. W przypadku młodych kierowców zauważalny jest nawet przeszło sześciokrotny wzrost składki
Eksperci ustalili, że w zależności od wieku i doświadczenia kierowcy, spowodowanie dwóch szkód w roku polisowym może spowodować kilkukrotny wzrost składki na kolejny rok. W przypadku młodych kierowców zauważalny jest nawet przeszło sześciokrotny wzrost składki

Obowiązek ubezpieczenia pojazdu jest niezależny od zamiaru jego używania

5.09.2018

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 04.09.2018 r. (C-80/17) wskazał, że dopóki pojazd nie zostanie wyrejestrowany, dopóty istnieje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że właściciel nie zamierza używać pojazdu, a pojazd jest przechowywany na prywatnej posesji....
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 04.09.2018 r. (C-80/17) wskazał, że dopóki pojazd nie zostanie wyrejestrowany, dopóty istnieje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że właściciel nie zamierza używać pojazdu, a pojazd jest przechowywany na prywatnej posesji....

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...

Czego nie pisać w odwołaniu do ubezpieczyciela?

Przegrałeś sprawę sądową o odszkodowanie, sąd zapłaci je zamiast zakładu ubezpiecz...