Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Ubezpieczyciel przestał wypłacać Tobie rentę? Sprawdź, czy masz prawo do dalszych świadczeń

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 10.10.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Osoby, które doznały szkody w wyniku wypadku jeszcze w latach dziewięćdziesiątych spotkać się mogą z sytuacją, w której ubezpieczyciel sprawcy zaprzestaje wypłaty renty w związku z wyczerpaniem zakresu jego odpowiedzialności. Czy to oznacza trwałą utratę renty?

odszkodowanie

Nowa ustawa szansą dla poszkodowanych

Sytuacja, w której ubezpieczyciel przestaje wypłacać kolejne transze tytułem renty jest szczególnie uciążliwa dla poszkodowanych. Z uwagi na niemożliwość podjęcia pracy, kwoty te częstokroć stanowiły ich podstawowe źródło utrzymania i środki konieczne do prowadzenia leczenia bądź rehabilitacji.

Tymczasem niskie sumy gwarancyjne (stanowiące górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela) przewidziane w odniesieniu do wypadków sprzed 1 stycznia 2006 r. (kwota maksymalnie 350 tyś euro przy obecnych 5,21 mln euro, a zatem suma niemalże 15 razy niższa) sprawiały, że po ich wyczerpaniu poszkodowani byli w znacznie gorszej sytuacji niż ci, którzy doznali wypadku po tej dacie.

W dniu 27 września 2019 r. weszły w życie przepisy umożliwiające takim poszkodowanym uzyskanie dalszych świadczeń. Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. sprawia, że pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej możliwe jest dalsze uzyskiwanie przez nich renty.

 

 W jaki sposób ubiegać się o dalszą rentę?

Wprowadzona ustawa precyzyjnie określa kiedy poszkodowany może ubiegać się o dalszą rentę. By skutecznie wystąpić z żądaniem, spełnione muszą zostać następujące warunki:

    1. wypadek miał miejsce przed 1 stycznia 2006 r.;
    2. suma wypłaconych przez ubezpieczyciela kwot wyczerpała sumę gwarancyjną (350 tyś. euro);

Roszczenia powinny zostać zgłoszone do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń, który dotychczas wypłacał rentę na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia przekazuje akta sprawy do UFG, który w terminie 30  dni od otrzymania pełnej dokumentacji sprawy zobowiązany jest do rozpoczęcia wypłaty świadczeń.

Możliwe jest przy tym dochodzenie renty tylko za okresy przypadające po wejściu w życie nowych przepisów – niemożliwe jest zatem dochodzenie renty za okres przed 28.09.2019 r. która nie była wypłacana w związku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej.

 

Rzecznik Finansowy pochwala nowe przepisy

Zmieniająca się sytuacja i warunki gospodarcze sprawiają, że koszty życia rosną, zaś poszkodowani przed 1 stycznia 2006 r. byli dotychczas w zdecydowanie gorszej sytuacji niż inni uprawnieni do otrzymania renty. Dzięki uchwaleniu nowych przepisów ich sytuacja ulegnie znacznej poprawie.

Rzecznik Finansowy wyraził zadowolenie w związku z przyznaniem poszkodowanym nowych uprawnień. „Cieszę się z tej regulacji, bo nasza instytucja od wielu lat zabiegała o stworzenie mechanizmu, który pozwoli zapewnić poważnie poszkodowanym w wypadkach gwarancję wsparcia finansowego z ubezpieczenia OC komunikacyjnego pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej” – mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

 

Konieczna jest inicjatywa poszkodowanych

Sam fakt wejścia w życie nowych przepisów nie sprawia jednocześnie, że poszkodowanym automatycznie zostaną przyznane kolejne kwoty tytułem renty. To od ich inicjatywy i zgłoszenia roszczeń zależy, czy otrzymają należne im środki. Aby jak najszybciej skorzystać z korzystnych zmian w prawie, uzasadnione jest zatem niezwlekanie oraz zgłoszenie żądania już teraz.

 

kredyt frankowy

Newsy

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie