Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – czym jest i czym się zajmuje?

DATA: 1.12.2014


KATEGORIA: UFG


Drukuj

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją silnie związaną z prawem ubezpieczeń. W zakresie swojej działalności pełni on funkcję informacyjną oraz kontrolną, jak również w określonych sytuacjach dokonuje wypłaty odszkodowań za szkody w pojeździe.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, której głównym celem jest ochrona osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Członkami UFG są krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wykonują działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników.

Zadania UFG określone zostały w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Na podstawie analizy ww. przepisów wyróżnić można następujące obszary działalności Funduszu:

  • wypłata odszkodowań za szkody w pojeździe wyrządzone ruchem innego zidentyfikowanego pojazdu, którego posiadacz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC;
  • wypłata odszkodowań w przypadkach, gdy nie ustalono tożsamości posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego takim pojazdem;
  • kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz karanie osób nieubezpieczonych;
  • prowadzenie rejestru umów ubezpieczenia autocasco oraz ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
  • gromadzenie danych dotyczących reprezentantów do spraw roszczeń ustanawianych przez zakłady ubezpieczeń oraz danych organów odszkodowawczych ustanowionych w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

W ramach pełnienia funkcji ośrodka informacji UFG stworzyło system informatyczny, dzięki któremu można za pomocą Internetu sprawdzić czy właściciel danego pojazdu posiada ważną polisę ubezpieczenia OC. Za pomocą wskazanego systemu można również znaleźć reprezentanta do spraw roszczeń określonego zakładu ubezpieczeń. Wyszukiwarka on – line danych polisy OC pojazdu, jak również wyszukiwarka reprezentantów do spraw roszczeń znajdują się pod adresem https://zapytania.oi.ufg.pl/.

W przypadku, gdy to UFG jest podmiotem właściwym do wypłaty odszkodowania za szkodę w pojeździe, osoba uprawniona do odszkodowania powinna zgłosić swoje roszczenie Funduszowi za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń posiadającego zezwolenie na zawieranie umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Po przeprowadzeniu tzw. postępowania likwidacyjnego, zakład ubezpieczeń przekazuje akta szkody do UFG, informując o tym osobę poszkodowaną, zaś UFG wypłaca świadczenie.

Jak z powyższego wynika, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jest podmiotem o wielu funkcjach, istotnych z punktu widzenia ochrony praw osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Newsy

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Karambol

Skąd UFG wie o braku OC

Mobilna pomoc od UFG