Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Jagoda Kina

Stłuczka „autem na minuty”. Kto poniesie odpowiedzialność?

Jagoda Kina

AUTOR: Jagoda Kina


DATA: 28.06.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Wynajem samochodu na minuty bije w ostatnim czasie rekordy popularności. Zamiast korzystać z taksówki czy komunikacji miejskiej, coraz częściej decydujemy się na bardziej komfortową opcję - krótkoterminowy wynajem pojazdu. Czy w razie kolizji pokryjemy stratę z własnej kieszeni, czy może jednak ochroni nas ubezpieczenie OC bądź AC zapewnione przez wypożyczalnie? Sprawdźmy.

Xaltum, odszkodowania

Carsharing – co to takiego?

Carsharing to usługa pozwalająca korzystać z pojazdu na minuty czy godziny, która stała się alternatywą dla usług taksówkarskich, ubera czy komunikacji miejskiej. Krótkoterminowy wynajem pojazdu zaczął zdobywać coraz większą popularność również w Polsce. Gdy chcesz szybko dostać się z jednego końca miasta na drugi, zamiast spędzać czas w zatłoczonym autobusie możesz skorzystać z usług wypożyczalni. Pojazd zarezerwujesz w prosty sposób – używając specjalnie przygotowanej aplikacji. Korzystając z carsharingu płacisz za czas i przejechane kilometry, a paliwo czy opłaty za parkowanie w płatnych strefach zazwyczaj są już wliczone w cenę.


Co w przypadku kolizji autem „na minuty”?

Duże miasto, korki, ciągły pośpiech – w takich warunkach nietrudno o brak koncentracji, a drobny błąd nierzadko może doprowadzić do kolizji. Kierując swoim własnym samochodem, w przypadku szkody ochronę gwarantowałoby Tobie wykupione OC i AC, a zatem ewentualne koszty naprawy pokryłby ubezpieczyciel. Czy takie same zasady obowiązują w przypadku stłuczki autem wypożyczonym na minuty?

Przeczytaj regulamin

Przede wszystkim przed zawarciem umowy warto przeczytać regulamin, który znajdziemy na stronie internetowej wypożyczalni, bowiem każda z nich może warunki umowy kształtować odmiennie. Dokument ten rozjaśni wszelkie wątpliwości związane z wynajmem pojazdu, a w przypadku dalszych trudności ze zrozumieniem postanowień w nim zawartych, konieczny może być bezpośredni kontakt telefoniczny z wypożyczalnią.

odszkodowania, Xaltum

Ile wypożyczalni, tyle różnych zapisów

Jak już zostało wcześniej wspomniane każdy z operatorów oferujących wynajem krótkoterminowy może odmiennie ustalić zasady odpowiedzialności za szkody spowodowane podczas jazdy wynajętym autem. Pamiętaj jednak, że w każdym przypadku – jako kierowca wypożyczonego auta – masz obowiązek niezwłocznie poinformować wypożyczalnie o fakcie zaistnienia kolizji.  Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować obciążeniem użytkownika pojazdu wysokimi karami pieniężnymi.

Samochody w ramach carsharingu posiadają wykupione komunikacyjne obowiązkowe ubezpieczenie OC, którego koszty ponosi wypożyczalnia. Użytkując pojazd nie musisz martwić się o zakup ubezpieczenia OC ani o koszty związane z uszkodzeniem pojazdu. W przypadku kolizji z naszej winy, poszkodowany otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela, u którego polisę wykupiła wypożyczalnia, z usług której korzystałeś.

Kiedy zapłacisz za szkodę z własnej kieszeni?

Pamiętaj, aby uważnie czytać zapisy regulaminu. W niektórych sytuacjach nawet gdy pojazd będzie objęty ubezpieczeniem OC i mimo tego, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na rzecz osoby poszkodowanej to wypożyczalnia i tak obciąży Ciebie kosztami za wyrządzoną szkodę. Za koszty naprawy uszkodzonego pojazdu zapłacisz z własnej kieszeni przykładowo w przypadku:

  • umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu,
  • uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu podczas prowadzenia  w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w Polsce prawa jazdy,
  • uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu w razie naruszenia przepisów prawa drogowego,
  • zdarzeń w trakcie których kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • szkody powstałej gdy kierowcą nie był użytkownik, który dokonał rezerwacji pojazdu,
  • uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu jeżeli użytkownik nie złożył wymaganych dokumentów, bądź wyjaśnień związanych z kolizją.

Warto zaznaczyć, że regulamin danej wypożyczalni może rozszerzyć katalog wyżej wskazanych okoliczności, w przypadku których to Ty poniesiesz odpowiedzialność finansową.

Pamiętaj, że niektóre zapisy umów obarczają sprawcę kolizji nie tylko pełnymi kosztami naprawy, ale także może zostać doliczony dodatkowy procent tzw. narzutu. Surowa kara finansowa dotknie także tych użytkowników, którzy nie zgłoszą uszkodzenia lub zniszczenia oraz tych którzy nie dopełnią obowiązku związanego z właściwym udokumentowaniem kolizji.

OC tak, ale co z autocasco?

Tak jak zostało wcześniej wspomniane, auta na minuty posiadają wykupione ubezpieczenie OC, zatem w przypadku wyrządzenia szkody w Twojej winy, poszkodowany uzyska odszkodowanie z ubezpieczenia OC pojazdu, którym się poruszałeś. Pozostaje jednak kwestia naprawy szkody w pojeździe, którym Ty wyrządziłeś szkodę. W takiej sytuacji, wiele zależy od tego czy firma wykupiła dobrowolne ubezpieczenie AC.

Samochody niektórych firm carsharingowych nie mają wykupionej polisy AC. W konsekwencji więc to klient jest zobowiązany zapłacić kwotę odpowiadającą wartości poniesionej szkody. Zgodnie z zapisami poszczególnych regulaminów odpowiedzialność ta jest często ograniczona do pewnej kwoty. Jednakże niektóre wypożyczalnie zastrzegają sobie, że użytkownik odpowiada do pełnej wysokości szkody, a jednocześnie zapisy regulaminu obarczają klienta dodatkową opłatą przewidzianą w cenniku wypożyczalni. Wynieść może ona nawet do kilku tysięcy złotych. Nierzadko surowe zapisy regulaminów, przewidują możliwość żądania od poszkodowanego odszkodowania uzupełniającego w sytuacji, gdy szkoda przewyższa opłaty wskazane w cenniku.

Zdarzyć się może także sytuacja, że wypożyczalnia obciąży Ciebie kosztami naprawy do kwoty określonej w umowie nawet w przypadku, gdy pojazd był objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia AC. Co prawda niektóre wypożyczalnie oferują także możliwość wykupienia dodatkowej usługi, umożliwiającej zwolnienie użytkownika od obowiązku uiszczenia opłaty za udział własny w przypadku likwidacji szkody z AC, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla klienta.

Biorąc pod uwagę wzrastającą ilość poruszających się po polskich drogach samochodów na minuty, można założyć iż usługa ta wpisze się na stałe do krajobrazu naszych miast. Często jest to wygodniejsza i bardziej komfortowa opcja niż zatłoczony tramwaj, czy autobus. Jednakże przed podjęciem decyzji o wypożyczeniu auta warto zapoznać się z obowiązującym w danej wypożyczalni regulaminem, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań w przypadku stłuczki, czy kolizji, a przede wszystkim aby nie ponosić odpowiedzialności finansowej z własnej kieszeni.

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

13.11.2019

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...