Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Szukasz sprawcy szkody? Administrator nie może odmówić udostępnienia nagrania z monitoringu

DATA: 20.03.2019


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Szkody na parkingu zdarzają się bardzo często. Najczęstszym problemem wtedy jest ustalenie sprawcy szkody. Dobrym sposobem wydaje się uzyskanie nagrania z monitoringu. Co jednak zrobić, jeśli administrator nie chce nagrania udostępnić?

Od czasu wejścia w życie RODO coraz częściej można spotkać się odmową udostępnienia danych osobowych. Nawet kiedy wydaje się oczywiste, że odmowa ta jest bezzasadna, ze względu na nieznajomość przepisów, administratorzy wolą chuchać na zimne i nie udostępniać żadnych danych, w tym nagrań z monitoringu.

Kiedy dojdzie do stłuczki na osiedlowym parkingu administrator danych (np. ochrona parkingu lub wspólnota budynku) jest zobowiązany do udostępnienia nagrania z monitoringu poszkodowanemu. Niezależnie od tego, czy poszkodowanym jest mieszkaniec osiedla czy też osoba postronna. Nagranie jednak powinno służyć wyłącznie ustaleniu danych sprawcy szkody.

W pierwszej kolejności warto powołać się na art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO). Z zapisu tego wyniku, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. „Stroną trzecią” w opisywanej sytuacji będzie poszkodowany, któremu uszkodzono samochód.

Jeśli administrator mimo to nie chce udostępnić nagrania z monitoringu, istnieje jeszcze jeden przydatny przepis. Mowa o art. 18 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym osoba, której dane dotyczą (w tym przypadku poszkodowany), ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

odszkodowania, Xaltum

Innymi słowy, poszkodowany może zwrócić się do administratora o zabezpieczenie nagrania z monitoringu. Należy bowiem pamiętać, że administrator nie ma obowiązku w nieskończoność przechowywać nagrań. Praktyką jest regularne kasowanie. Aby temu zapobiec konieczne jest złożenie wniosku o zabezpieczenie nagrania z konkretnego dnia, na czas postępowania. W dalszej kolejności poszkodowany powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie dowodu w postaci nagrania albo zgłasza zdarzenie policji, informując o zabezpieczonym nagraniu.

Nawet gdy z powodu nieprawidłowego zachowania administratora danych nie udało się ustalić sprawcy szkody, a nagranie zostało już skasowane, sytuacja nie jest beznadziejna. Poszkodowany może wnieść pozew przeciwko administratorowi o naprawienie szkody w samochodzie. Warto pamiętać, że RODO daje możliwość dochodzenia odszkodowania, jeśli szkoda powstała z powodu naruszenia jego postanowień.

Newsy

Zasądzenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu nowego powództwa o zadośćuczynienie

~wczoraj

Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...
Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi również firma dekarska

~2 dni temu

Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...
Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...

Niedopuszczalne dwukrotne zaniżanie odszkodowania

3.06.2019

Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...
Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...

Co 12 wypadek jest wypadkiem śmiertelnym

31.05.2019

Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.
Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.

Odsetki zasądzone przez sąd za opóźnienie w zapłacie odszkodowania nie są zwolnione z opodatkowania

31.05.2019

Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...
Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...