Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Szukasz sprawcy szkody? Administrator nie może odmówić udostępnienia nagrania z monitoringu

DATA: 20.03.2019


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Szkody na parkingu zdarzają się bardzo często. Najczęstszym problemem wtedy jest ustalenie sprawcy szkody. Dobrym sposobem wydaje się uzyskanie nagrania z monitoringu. Co jednak zrobić, jeśli administrator nie chce nagrania udostępnić?

Od czasu wejścia w życie RODO coraz częściej można spotkać się odmową udostępnienia danych osobowych. Nawet kiedy wydaje się oczywiste, że odmowa ta jest bezzasadna, ze względu na nieznajomość przepisów, administratorzy wolą chuchać na zimne i nie udostępniać żadnych danych, w tym nagrań z monitoringu.

Kiedy dojdzie do stłuczki na osiedlowym parkingu administrator danych (np. ochrona parkingu lub wspólnota budynku) jest zobowiązany do udostępnienia nagrania z monitoringu poszkodowanemu. Niezależnie od tego, czy poszkodowanym jest mieszkaniec osiedla czy też osoba postronna. Nagranie jednak powinno służyć wyłącznie ustaleniu danych sprawcy szkody.

W pierwszej kolejności warto powołać się na art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO). Z zapisu tego wyniku, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. „Stroną trzecią” w opisywanej sytuacji będzie poszkodowany, któremu uszkodzono samochód.

Jeśli administrator mimo to nie chce udostępnić nagrania z monitoringu, istnieje jeszcze jeden przydatny przepis. Mowa o art. 18 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym osoba, której dane dotyczą (w tym przypadku poszkodowany), ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

odszkodowania, Xaltum

Innymi słowy, poszkodowany może zwrócić się do administratora o zabezpieczenie nagrania z monitoringu. Należy bowiem pamiętać, że administrator nie ma obowiązku w nieskończoność przechowywać nagrań. Praktyką jest regularne kasowanie. Aby temu zapobiec konieczne jest złożenie wniosku o zabezpieczenie nagrania z konkretnego dnia, na czas postępowania. W dalszej kolejności poszkodowany powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie dowodu w postaci nagrania albo zgłasza zdarzenie policji, informując o zabezpieczonym nagraniu.

Nawet gdy z powodu nieprawidłowego zachowania administratora danych nie udało się ustalić sprawcy szkody, a nagranie zostało już skasowane, sytuacja nie jest beznadziejna. Poszkodowany może wnieść pozew przeciwko administratorowi o naprawienie szkody w samochodzie. Warto pamiętać, że RODO daje możliwość dochodzenia odszkodowania, jeśli szkoda powstała z powodu naruszenia jego postanowień.

Newsy

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Pasażer taksówki wyrządził szkodę, odpowiedzialność ponosi taksówkarz

21.08.2019

A to dlatego, że taksówkarz zatrzymał się na chodniku wbrew obowiązującemu w tym miejscu zakazowi zatrzymywania się i postoju, nie ostrzegając nadto pasażera, aby przy wysiadaniu uważał na inne pojazdy, a przede wszystkim by wysiadł z samochodu od strony chodnika, a nie od strony ulicy. Pasażer wysiadając od strony ulic, otworzył szeroko drzwi, co ...
A to dlatego, że taksówkarz zatrzymał się na chodniku wbrew obowiązującemu w tym miejscu zakazowi zatrzymywania się i postoju, nie ostrzegając nadto pasażera, aby przy wysiadaniu uważał na inne pojazdy, a przede wszystkim by wysiadł z samochodu od strony chodnika, a nie od strony ulicy. Pasażer wysiadając od strony ulic, otworzył szeroko drzwi, co ...

Miejsce zamieszkania nie decyduje o wysokości zadośćuczynienia

20.08.2019

To nie miejsce zamieszkania poszkodowanego, a w tym wysokość wynagrodzenia w danym miejscu, ale koszty utrzymania i poziom cen mogą być pomocniczo brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (z dnia 24.04.2019r., sygn. akt: IV CSK 45/18). Sąd Najwyższy podkreślił bowiem, że aprobata odmiennego roz...
To nie miejsce zamieszkania poszkodowanego, a w tym wysokość wynagrodzenia w danym miejscu, ale koszty utrzymania i poziom cen mogą być pomocniczo brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (z dnia 24.04.2019r., sygn. akt: IV CSK 45/18). Sąd Najwyższy podkreślił bowiem, że aprobata odmiennego roz...

Wymusił pierwszeństwo, dostał zadośćuczynienie, ale o 70% umniejszone

12.08.2019

Sąd Najwyższy potwierdził, że wymuszenie pierwszeństwa w przypadku jednocześnie nadmiernej prędkości drugiego uczestnika wypadku skutkuje 70% przyczynieniem się do powstania szkody. Fakt, że gdyby drugi uczestnik poruszał się z administracyjnie dopuszczalną prędkością, do wypadku by nie doszło, nie umniejsza przyczynienia poszkodowanego, bowiem to ...
Sąd Najwyższy potwierdził, że wymuszenie pierwszeństwa w przypadku jednocześnie nadmiernej prędkości drugiego uczestnika wypadku skutkuje 70% przyczynieniem się do powstania szkody. Fakt, że gdyby drugi uczestnik poruszał się z administracyjnie dopuszczalną prędkością, do wypadku by nie doszło, nie umniejsza przyczynienia poszkodowanego, bowiem to ...

Wnuk też cierpi po śmierci babci. Nawet kilkanaście lat po zdarzeniu.

6.08.2019

Śmierć babci niewątpliwie jest dla wnuków przeżyciem traumatycznym, ponieważ tracą oni cząstkę swojego dziedzictwa. Śmierć taka w warunkach nagłych (np. wypadku drogowego) zakłóca więzy i relacje rodzinne, które podlegają ochronie w randze konstytucyjnej. Powoduje ona naruszenie dóbr osobistych, a wystąpienie z powództwem po 14 latach nie umniejsza...
Śmierć babci niewątpliwie jest dla wnuków przeżyciem traumatycznym, ponieważ tracą oni cząstkę swojego dziedzictwa. Śmierć taka w warunkach nagłych (np. wypadku drogowego) zakłóca więzy i relacje rodzinne, które podlegają ochronie w randze konstytucyjnej. Powoduje ona naruszenie dóbr osobistych, a wystąpienie z powództwem po 14 latach nie umniejsza...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...