Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Szukasz sprawcy szkody? Administrator nie może odmówić udostępnienia nagrania z monitoringu

DATA: 20.03.2019


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Szkody na parkingu zdarzają się bardzo często. Najczęstszym problemem wtedy jest ustalenie sprawcy szkody. Dobrym sposobem wydaje się uzyskanie nagrania z monitoringu. Co jednak zrobić, jeśli administrator nie chce nagrania udostępnić?

Od czasu wejścia w życie RODO coraz częściej można spotkać się odmową udostępnienia danych osobowych. Nawet kiedy wydaje się oczywiste, że odmowa ta jest bezzasadna, ze względu na nieznajomość przepisów, administratorzy wolą chuchać na zimne i nie udostępniać żadnych danych, w tym nagrań z monitoringu.

Kiedy dojdzie do stłuczki na osiedlowym parkingu administrator danych (np. ochrona parkingu lub wspólnota budynku) jest zobowiązany do udostępnienia nagrania z monitoringu poszkodowanemu. Niezależnie od tego, czy poszkodowanym jest mieszkaniec osiedla czy też osoba postronna. Nagranie jednak powinno służyć wyłącznie ustaleniu danych sprawcy szkody.

W pierwszej kolejności warto powołać się na art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO). Z zapisu tego wyniku, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. „Stroną trzecią” w opisywanej sytuacji będzie poszkodowany, któremu uszkodzono samochód.

Jeśli administrator mimo to nie chce udostępnić nagrania z monitoringu, istnieje jeszcze jeden przydatny przepis. Mowa o art. 18 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym osoba, której dane dotyczą (w tym przypadku poszkodowany), ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

odszkodowania, Xaltum

Innymi słowy, poszkodowany może zwrócić się do administratora o zabezpieczenie nagrania z monitoringu. Należy bowiem pamiętać, że administrator nie ma obowiązku w nieskończoność przechowywać nagrań. Praktyką jest regularne kasowanie. Aby temu zapobiec konieczne jest złożenie wniosku o zabezpieczenie nagrania z konkretnego dnia, na czas postępowania. W dalszej kolejności poszkodowany powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie dowodu w postaci nagrania albo zgłasza zdarzenie policji, informując o zabezpieczonym nagraniu.

Nawet gdy z powodu nieprawidłowego zachowania administratora danych nie udało się ustalić sprawcy szkody, a nagranie zostało już skasowane, sytuacja nie jest beznadziejna. Poszkodowany może wnieść pozew przeciwko administratorowi o naprawienie szkody w samochodzie. Warto pamiętać, że RODO daje możliwość dochodzenia odszkodowania, jeśli szkoda powstała z powodu naruszenia jego postanowień.

Newsy

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...