Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Marta Pniewska-Kaczmarek

Sprawca nie miał OC, zbiegł z miejsca wypadku – kto wypłaci odszkodowanie?

Marta Pniewska-Kaczmarek

AUTOR: Marta Pniewska-Kaczmarek


DATA: 16.05.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków, w przypadku części z nich sprawca nie posiada ważnego ubezpieczenia OC lub ucieka z miejsca zdarzenia. W takich sytuacjach żaden ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacić odszkodowania za spowodowaną przez nich szkodę. Czy w związku z tym poszkodowani zostają pozbawieni prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia?

Odszkodowanie, OC, Xaltum

Brak OC a odszkodowanie

Brak OC nie oznacza braku odszkodowania za szkodę w pojeździe czy świadczeń za szkodę na osobie. Jeśli sprawca wypadku jest znany, ale w chwili zdarzenia nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, to UFG jest podmiotem zobowiązanym do wypłacenia należnych poszkodowanemu świadczeń.

Po zakończeniu tzw. postępowania likwidacyjnego UFG ma prawo regresu do sprawcy wypadku i właściciela pojazdu, celem uzyskania zwrotu wypłaconych na rzecz poszkodowanego świadczeń. Więcej informacji na temat regresu znajdziesz tutaj: http://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl/kiedy-ubezpieczyciel-ma-regres-kierowcy/2014/12/17/

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, również UFG będzie zobowiązany do naprawienia szkody, w pełnej wysokości za szkody na osobie a z pewnymi ograniczeniami w przypadku szkody w pojeździe. Odszkodowanie za szkody majątkowe zostanie wypłacone bowiem tylko wtedy, jeżeli wypadek pociąga za sobą śmierć poszkodowanego bądź rozstrój zdrowia poszkodowanego dłuższy niż 14 dni. Nawet, gdy powyższy warunek jest spełniony, wypłacone świadczenie za szkody majątkowe zostanie pomniejszone o równowartość 300 euro. Ograniczenie to wynika z faktu, iż sprawca wypadku nie jest znany, a tym samym UFG nie ma do kogo zwrócić się o regres wypłaconego świadczenia.

odszkodowania, Xaltum

 

Jak uzyskać odszkodowanie z UFG i jakich formalności dopełnić?

Jeżeli znalazłeś się  w jednej z wyżej wymienionych sytuacji, aby otrzymać odszkodowanie od UFG musisz dokonać zgłoszenia szkody za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. (Pamiętaj, że żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.) Wybrane towarzystwo przeprowadza postępowanie likwidacyjne, w ramach którego ustala: odpowiedzialność cywilną sprawcy, rozmiar szkody oraz zasadność wniesionych roszczeń. Po ustaleniu powyższych informacji towarzystwo ubezpieczeń przesyła dane do UFG, który ma z kolei 30 dni na wydanie decyzji, licząc od daty otrzymania akt szkody. Jeżeli jednak w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności UFG lub wysokości świadczenia decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty powinna zostać wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

Jeżeli chcemy zgłosić do UFG szkodę na mieniu np. uszkodzenie samochodu ale jednocześnie posiadamy polisę AC, to odszkodowanie zostanie wypłacone właśnie polisy AC. UFG zrekompensuje natomiast dodatkowe koszty, takie jak zniżki utracone z AC czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Dzięki temu wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC, nie będzie miał wpływu na waszą historię ubezpieczeniową.

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

~2 godziny temu

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie