Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Marta Pniewska-Kaczmarek

Sprawca nie miał OC, zbiegł z miejsca wypadku – kto wypłaci odszkodowanie?

Marta Pniewska-Kaczmarek

AUTOR: Marta Pniewska-Kaczmarek


DATA: 16.05.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków, w przypadku części z nich sprawca nie posiada ważnego ubezpieczenia OC lub ucieka z miejsca zdarzenia. W takich sytuacjach żaden ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacić odszkodowania za spowodowaną przez nich szkodę. Czy w związku z tym poszkodowani zostają pozbawieni prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia?

Odszkodowanie, OC, Xaltum

Brak OC a odszkodowanie

Brak OC nie oznacza braku odszkodowania za szkodę w pojeździe czy świadczeń za szkodę na osobie. Jeśli sprawca wypadku jest znany, ale w chwili zdarzenia nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, to UFG jest podmiotem zobowiązanym do wypłacenia należnych poszkodowanemu świadczeń.

Po zakończeniu tzw. postępowania likwidacyjnego UFG ma prawo regresu do sprawcy wypadku i właściciela pojazdu, celem uzyskania zwrotu wypłaconych na rzecz poszkodowanego świadczeń. Więcej informacji na temat regresu znajdziesz tutaj: http://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl/kiedy-ubezpieczyciel-ma-regres-kierowcy/2014/12/17/

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, również UFG będzie zobowiązany do naprawienia szkody, w pełnej wysokości za szkody na osobie a z pewnymi ograniczeniami w przypadku szkody w pojeździe. Odszkodowanie za szkody majątkowe zostanie wypłacone bowiem tylko wtedy, jeżeli wypadek pociąga za sobą śmierć poszkodowanego bądź rozstrój zdrowia poszkodowanego dłuższy niż 14 dni. Nawet, gdy powyższy warunek jest spełniony, wypłacone świadczenie za szkody majątkowe zostanie pomniejszone o równowartość 300 euro. Ograniczenie to wynika z faktu, iż sprawca wypadku nie jest znany, a tym samym UFG nie ma do kogo zwrócić się o regres wypłaconego świadczenia.

odszkodowania, Xaltum

 

Jak uzyskać odszkodowanie z UFG i jakich formalności dopełnić?

Jeżeli znalazłeś się  w jednej z wyżej wymienionych sytuacji, aby otrzymać odszkodowanie od UFG musisz dokonać zgłoszenia szkody za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. (Pamiętaj, że żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.) Wybrane towarzystwo przeprowadza postępowanie likwidacyjne, w ramach którego ustala: odpowiedzialność cywilną sprawcy, rozmiar szkody oraz zasadność wniesionych roszczeń. Po ustaleniu powyższych informacji towarzystwo ubezpieczeń przesyła dane do UFG, który ma z kolei 30 dni na wydanie decyzji, licząc od daty otrzymania akt szkody. Jeżeli jednak w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności UFG lub wysokości świadczenia decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty powinna zostać wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

Jeżeli chcemy zgłosić do UFG szkodę na mieniu np. uszkodzenie samochodu ale jednocześnie posiadamy polisę AC, to odszkodowanie zostanie wypłacone właśnie polisy AC. UFG zrekompensuje natomiast dodatkowe koszty, takie jak zniżki utracone z AC czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Dzięki temu wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC, nie będzie miał wpływu na waszą historię ubezpieczeniową.

Newsy

Sąd Najwyższy nie chce się powtarzać

~20 godzin temu

Sąd Najwyższy po raz kolejny dał wyraz, że następcze postępowanie z pojazdem po szkodzie nie wpływa na wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. Sąd ten odmówił bowiem podjęcia uchwały, która odpowiadałaby na pytanie, czy poszkodowany, pomimo tego, że sprzedał pojazd nie naprawiając go, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wraz z ...
Sąd Najwyższy po raz kolejny dał wyraz, że następcze postępowanie z pojazdem po szkodzie nie wpływa na wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. Sąd ten odmówił bowiem podjęcia uchwały, która odpowiadałaby na pytanie, czy poszkodowany, pomimo tego, że sprzedał pojazd nie naprawiając go, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wraz z ...

Sąd Najwyższy zajmie się kwestią roszczeń w zakresie opieki nad poszkodowanym

9.05.2019

Przez lata nie budziło wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu tzw. kosztów opieki osób trzecich, pomimo tego, że poszkodowany kosztów takich nie poniósł, a opiekę sprawowali najbliżsi poszkodowanego. W ostatnim czasie ubezpieczyciele zmienili jednak front i nagminnie odmawiają wypłaty ww. odszkodowania. Dlate...
Przez lata nie budziło wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu tzw. kosztów opieki osób trzecich, pomimo tego, że poszkodowany kosztów takich nie poniósł, a opiekę sprawowali najbliżsi poszkodowanego. W ostatnim czasie ubezpieczyciele zmienili jednak front i nagminnie odmawiają wypłaty ww. odszkodowania. Dlate...

Nie zapłacimy już za kopię dokumentacji medycznej

24.04.2019

Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.
Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.

Kary za brak OC takie same dla wszystkich

23.04.2019

Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...
Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...

Hulajnogi zalewają miasta, a regulacji nadal brak

10.04.2019

Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...
Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie