Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Marta Pniewska-Kaczmarek

Sprawca nie miał OC, zbiegł z miejsca wypadku – kto wypłaci odszkodowanie?

Marta Pniewska-Kaczmarek

AUTOR: Marta Pniewska-Kaczmarek


DATA: 16.05.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków, w przypadku części z nich sprawca nie posiada ważnego ubezpieczenia OC lub ucieka z miejsca zdarzenia. W takich sytuacjach żaden ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacić odszkodowania za spowodowaną przez nich szkodę. Czy w związku z tym poszkodowani zostają pozbawieni prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia?

Odszkodowanie, OC, Xaltum

Brak OC a odszkodowanie

Brak OC nie oznacza braku odszkodowania za szkodę w pojeździe czy świadczeń za szkodę na osobie. Jeśli sprawca wypadku jest znany, ale w chwili zdarzenia nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, to UFG jest podmiotem zobowiązanym do wypłacenia należnych poszkodowanemu świadczeń.

Po zakończeniu tzw. postępowania likwidacyjnego UFG ma prawo regresu do sprawcy wypadku i właściciela pojazdu, celem uzyskania zwrotu wypłaconych na rzecz poszkodowanego świadczeń. Więcej informacji na temat regresu znajdziesz tutaj: http://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl/kiedy-ubezpieczyciel-ma-regres-kierowcy/2014/12/17/

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, również UFG będzie zobowiązany do naprawienia szkody, w pełnej wysokości za szkody na osobie a z pewnymi ograniczeniami w przypadku szkody w pojeździe. Odszkodowanie za szkody majątkowe zostanie wypłacone bowiem tylko wtedy, jeżeli wypadek pociąga za sobą śmierć poszkodowanego bądź rozstrój zdrowia poszkodowanego dłuższy niż 14 dni. Nawet, gdy powyższy warunek jest spełniony, wypłacone świadczenie za szkody majątkowe zostanie pomniejszone o równowartość 300 euro. Ograniczenie to wynika z faktu, iż sprawca wypadku nie jest znany, a tym samym UFG nie ma do kogo zwrócić się o regres wypłaconego świadczenia.

odszkodowania, Xaltum

 

Jak uzyskać odszkodowanie z UFG i jakich formalności dopełnić?

Jeżeli znalazłeś się  w jednej z wyżej wymienionych sytuacji, aby otrzymać odszkodowanie od UFG musisz dokonać zgłoszenia szkody za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. (Pamiętaj, że żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.) Wybrane towarzystwo przeprowadza postępowanie likwidacyjne, w ramach którego ustala: odpowiedzialność cywilną sprawcy, rozmiar szkody oraz zasadność wniesionych roszczeń. Po ustaleniu powyższych informacji towarzystwo ubezpieczeń przesyła dane do UFG, który ma z kolei 30 dni na wydanie decyzji, licząc od daty otrzymania akt szkody. Jeżeli jednak w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności UFG lub wysokości świadczenia decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty powinna zostać wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

Jeżeli chcemy zgłosić do UFG szkodę na mieniu np. uszkodzenie samochodu ale jednocześnie posiadamy polisę AC, to odszkodowanie zostanie wypłacone właśnie polisy AC. UFG zrekompensuje natomiast dodatkowe koszty, takie jak zniżki utracone z AC czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Dzięki temu wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC, nie będzie miał wpływu na waszą historię ubezpieczeniową.

Newsy

Od 11.07. na drogach można spotkać zielone tablice rejestracyjne

12.07.2019

To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...
To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...

Piesi muszą zachować czujność na przejściach dla pieszych

10.07.2019

Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.
Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.

Zażądanie przez ubezpieczyciela zwrotu pojazdu zastępczego nie oznacza braku prawa poszkodowanego do najmu pojazdu

3.07.2019

Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...
Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...

Wypłata dla poszkodowanego pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej

3.07.2019

W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...
W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...

Niezweryfikowana informacja od policji o przekroczeniu prędkości jest wystarczająca do zatrzymania prawa jazdy

2.07.2019

To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...
To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie