Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Marta Pniewska-Kaczmarek

Sprawca nie miał OC, zbiegł z miejsca wypadku – kto wypłaci odszkodowanie?

Marta Pniewska-Kaczmarek

AUTOR: Marta Pniewska-Kaczmarek


DATA: 16.05.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków, w przypadku części z nich sprawca nie posiada ważnego ubezpieczenia OC lub ucieka z miejsca zdarzenia. W takich sytuacjach żaden ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacić odszkodowania za spowodowaną przez nich szkodę. Czy w związku z tym poszkodowani zostają pozbawieni prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia?

Odszkodowanie, OC, Xaltum

Brak OC a odszkodowanie

Brak OC nie oznacza braku odszkodowania za szkodę w pojeździe czy świadczeń za szkodę na osobie. Jeśli sprawca wypadku jest znany, ale w chwili zdarzenia nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, to UFG jest podmiotem zobowiązanym do wypłacenia należnych poszkodowanemu świadczeń.

Po zakończeniu tzw. postępowania likwidacyjnego UFG ma prawo regresu do sprawcy wypadku i właściciela pojazdu, celem uzyskania zwrotu wypłaconych na rzecz poszkodowanego świadczeń. Więcej informacji na temat regresu znajdziesz tutaj: http://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl/kiedy-ubezpieczyciel-ma-regres-kierowcy/2014/12/17/

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, również UFG będzie zobowiązany do naprawienia szkody, w pełnej wysokości za szkody na osobie a z pewnymi ograniczeniami w przypadku szkody w pojeździe. Odszkodowanie za szkody majątkowe zostanie wypłacone bowiem tylko wtedy, jeżeli wypadek pociąga za sobą śmierć poszkodowanego bądź rozstrój zdrowia poszkodowanego dłuższy niż 14 dni. Nawet, gdy powyższy warunek jest spełniony, wypłacone świadczenie za szkody majątkowe zostanie pomniejszone o równowartość 300 euro. Ograniczenie to wynika z faktu, iż sprawca wypadku nie jest znany, a tym samym UFG nie ma do kogo zwrócić się o regres wypłaconego świadczenia.

odszkodowania, Xaltum

 

Jak uzyskać odszkodowanie z UFG i jakich formalności dopełnić?

Jeżeli znalazłeś się  w jednej z wyżej wymienionych sytuacji, aby otrzymać odszkodowanie od UFG musisz dokonać zgłoszenia szkody za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. (Pamiętaj, że żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.) Wybrane towarzystwo przeprowadza postępowanie likwidacyjne, w ramach którego ustala: odpowiedzialność cywilną sprawcy, rozmiar szkody oraz zasadność wniesionych roszczeń. Po ustaleniu powyższych informacji towarzystwo ubezpieczeń przesyła dane do UFG, który ma z kolei 30 dni na wydanie decyzji, licząc od daty otrzymania akt szkody. Jeżeli jednak w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności UFG lub wysokości świadczenia decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty powinna zostać wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

Jeżeli chcemy zgłosić do UFG szkodę na mieniu np. uszkodzenie samochodu ale jednocześnie posiadamy polisę AC, to odszkodowanie zostanie wypłacone właśnie polisy AC. UFG zrekompensuje natomiast dodatkowe koszty, takie jak zniżki utracone z AC czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Dzięki temu wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC, nie będzie miał wpływu na waszą historię ubezpieczeniową.

Newsy

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie