Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Pęknięta opona – co z odszkodowaniem

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 15.03.2016


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Głośna sprawa pękniętej opony w limuzynie prezydenckiej skłania do refleksji nad problemem odszkodowania za skutki tego rodzaju nietypowych zdarzeń komunikacyjnych. Do kogo powinien kierować roszczenia pasażer pojazdu, gdy w takich okolicznościach doznaje szkody na osobie?

Czy kierowca zawinił

Szkoda powstała w wyniku pęknięcia opony bez wątpienia pozostaje w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Co do zasady podlega zatem naprawieniu z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza tego pojazdu. Pojawia się jednak pytanie czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, gdy posiadaczowi nie będzie można przypisać winy za spowodowanie wypadku. Pęknięcie opony jest z reguły zdarzeniem niezawinionym przez kierowcę. Dochodzi do niego nagle i niespodziewanie, a kierowca nie ma wpływu na jego powstanie. Oczywiście w pewnych przypadkach można kierowcy przypisać winę organizacyjną, polegającą na braku należytej dbałości o stan opony czy też niedokonaniu jej wymiany na nową po długim czasie eksploatacji (co podnosi się w przypadku limuzyny prezydenckiej). Udowodnienie takich okoliczności wiąże się jednak z dużymi trudnościami, a poszkodowany – z uwagi np. na znaczne obrażenia ciała – może nie mieć czasu na oczekiwanie na wynik ekspertyzy dotyczącej przyczyn wypadku. Czy mimo to może skutecznie zgłosić roszczenia z ubezpieczenia OC?

Uprzywilejowanie pasażera

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, odszkodowanie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem. Posiadacz pojazdu mechanicznego ponosi zaś odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że nawet brak winy po jego stronie nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku naprawienia szkody. Pasażer może zatem domagać się odszkodowania bez względu na przyczynę pęknięcia opony, w tym istnienie jakichkolwiek zaniedbań po stronie kierowcy. Obowiązek wykazania winy zostaje przywrócony tylko w razie tzw. przewozu z grzeczności, czyli przewożenia innej osoby w całości bezinteresownie, nieodpłatnie, bez wynagrodzenia w żadnej postaci. Dopiero wówczas – gdy przewóz nie realizuje interesu posiadacza pojazdu mechanicznego – pasażer jest obowiązany wykazać jego winę w spowodowaniu szkody.

Co gdy auto jest wspólne

W dotychczasowym orzecznictwie sądów pojawiły się wątpliwości czy odszkodowanie dla pasażera przysługuje również wtedy, gdy razem z kierowcą był współposiadaczem tego pojazdu. Najczęściej dotyczy to wypadków z udziałem małżonków, którzy posiadają auto w majątku wspólnym. Czy można domagać się naprawienia szkody z własnej polisy OC, nawet jeśli kierowca nie zawinił? Problemem tym zajął się Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 22 stycznia 2008 r. (I ACa 1208/07), dotyczącym wypadku spowodowanego odpadnięciem koła w samochodzie. Mąż stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo, w efekcie samemu ponosząc śmierć, a żona siedząca na miejscu pasażera doznała bardzo poważnych obrażeń ciała. Prokuratura ustaliła, że przyczyną wypadku było nieprawidłowe przykręcenie koła, a zatem zdarzenie niezawinione przez kierowcę. Mimo to sąd zasądził na rzecz żony odszkodowanie uznając, że współposiadanie przez nią pojazdu nie może mieć wpływu na odpowiedzialność ubezpieczyciela, która nadal kształtuje się na zasadzie ryzyka, a nie winy.

Podsumowując, nietypowe wypadki związane z samoistnym uszkodzeniem opony lub koła co do zasady nie wykluczają prawa pasażera do odszkodowania. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest na tyle szerokie, że obejmuje swoim zakresem również skutki takich zdarzeń.

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

13.11.2019

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...