Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Pęknięta opona – co z odszkodowaniem

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 15.03.2016


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Głośna sprawa pękniętej opony w limuzynie prezydenckiej skłania do refleksji nad problemem odszkodowania za skutki tego rodzaju nietypowych zdarzeń komunikacyjnych. Do kogo powinien kierować roszczenia pasażer pojazdu, gdy w takich okolicznościach doznaje szkody na osobie?

Czy kierowca zawinił

Szkoda powstała w wyniku pęknięcia opony bez wątpienia pozostaje w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Co do zasady podlega zatem naprawieniu z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza tego pojazdu. Pojawia się jednak pytanie czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, gdy posiadaczowi nie będzie można przypisać winy za spowodowanie wypadku. Pęknięcie opony jest z reguły zdarzeniem niezawinionym przez kierowcę. Dochodzi do niego nagle i niespodziewanie, a kierowca nie ma wpływu na jego powstanie. Oczywiście w pewnych przypadkach można kierowcy przypisać winę organizacyjną, polegającą na braku należytej dbałości o stan opony czy też niedokonaniu jej wymiany na nową po długim czasie eksploatacji (co podnosi się w przypadku limuzyny prezydenckiej). Udowodnienie takich okoliczności wiąże się jednak z dużymi trudnościami, a poszkodowany – z uwagi np. na znaczne obrażenia ciała – może nie mieć czasu na oczekiwanie na wynik ekspertyzy dotyczącej przyczyn wypadku. Czy mimo to może skutecznie zgłosić roszczenia z ubezpieczenia OC?

Uprzywilejowanie pasażera

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, odszkodowanie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem. Posiadacz pojazdu mechanicznego ponosi zaś odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że nawet brak winy po jego stronie nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku naprawienia szkody. Pasażer może zatem domagać się odszkodowania bez względu na przyczynę pęknięcia opony, w tym istnienie jakichkolwiek zaniedbań po stronie kierowcy. Obowiązek wykazania winy zostaje przywrócony tylko w razie tzw. przewozu z grzeczności, czyli przewożenia innej osoby w całości bezinteresownie, nieodpłatnie, bez wynagrodzenia w żadnej postaci. Dopiero wówczas – gdy przewóz nie realizuje interesu posiadacza pojazdu mechanicznego – pasażer jest obowiązany wykazać jego winę w spowodowaniu szkody.

Co gdy auto jest wspólne

W dotychczasowym orzecznictwie sądów pojawiły się wątpliwości czy odszkodowanie dla pasażera przysługuje również wtedy, gdy razem z kierowcą był współposiadaczem tego pojazdu. Najczęściej dotyczy to wypadków z udziałem małżonków, którzy posiadają auto w majątku wspólnym. Czy można domagać się naprawienia szkody z własnej polisy OC, nawet jeśli kierowca nie zawinił? Problemem tym zajął się Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 22 stycznia 2008 r. (I ACa 1208/07), dotyczącym wypadku spowodowanego odpadnięciem koła w samochodzie. Mąż stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo, w efekcie samemu ponosząc śmierć, a żona siedząca na miejscu pasażera doznała bardzo poważnych obrażeń ciała. Prokuratura ustaliła, że przyczyną wypadku było nieprawidłowe przykręcenie koła, a zatem zdarzenie niezawinione przez kierowcę. Mimo to sąd zasądził na rzecz żony odszkodowanie uznając, że współposiadanie przez nią pojazdu nie może mieć wpływu na odpowiedzialność ubezpieczyciela, która nadal kształtuje się na zasadzie ryzyka, a nie winy.

Podsumowując, nietypowe wypadki związane z samoistnym uszkodzeniem opony lub koła co do zasady nie wykluczają prawa pasażera do odszkodowania. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest na tyle szerokie, że obejmuje swoim zakresem również skutki takich zdarzeń.

Newsy

Od 11.07. na drogach można spotkać zielone tablice rejestracyjne

12.07.2019

To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...
To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...

Piesi muszą zachować czujność na przejściach dla pieszych

10.07.2019

Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.
Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.

Zażądanie przez ubezpieczyciela zwrotu pojazdu zastępczego nie oznacza braku prawa poszkodowanego do najmu pojazdu

3.07.2019

Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...
Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...

Wypłata dla poszkodowanego pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej

3.07.2019

W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...
W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...

Niezweryfikowana informacja od policji o przekroczeniu prędkości jest wystarczająca do zatrzymania prawa jazdy

2.07.2019

To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...
To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...