Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

PBUK – czym jest i czym się zajmuje?

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 12.01.2015


KATEGORIA: Szkoda zagraniczna


Drukuj

Warto wiedzieć, czym zajmuje się Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). W wielu wypadkach pomoże to szybko i sprawnie zlikwidować szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji.

Czym jest PBUK?

Jest to organizacja skupiająca zakłady ubezpieczeń, wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. PBUK to instytucja pozarządowa, która pełni ważną rolę w Systemie Zielonej Karty, w procesie likwidacji szkód powstałych za granicą oraz szkód powstałych w Polsce na skutek ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą.

Jaką pomoc można uzyskać w PBUK?

W wypadku szkody wyrządzonej przez obcokrajowca PBUK może pomóc w ustaleniu danych osobowych sprawcy szkody, wskazać numer rejestracyjny jego pojazdu albo udzielić informacji dotyczących dokumentu potwierdzającego zawarcie przez niego umowy ubezpieczenia OC. Dzięki zwróceniu się do PBUK możemy również zidentyfikować zakład ubezpieczeń obcokrajowca oraz ustanowionego przez niego w Polsce tzw. reprezentanta do spraw roszczeń. W niektórych wypadkach PBUK prowadzi również bezpośrednią likwidację szkody – zobacz: Wypadek za granicą, gdzie zgłosić szkodę?

Kiedy można pozwać PBUK?

Jeżeli do wypadku doszło na terenie Polski, a poszkodowanym jest obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, to odszkodowania można dochodzić bezpośrednio od PBUK, gdy pojazd sprawcy był zarejestrowany:

  1. w kraju członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, bądź Szwajcarii;
  2. w kraju, którego odpowiednia instytucja zawarła z PBUK stosowne porozumienie – informację na ten temat można uzyskać w PBUK.

Z kolei jeżeli do wypadku doszło za granicą, a poszkodowany ma miejsce zamieszkania, bądź siedzibę na terenie Polski, to odszkodowania można dochodzić bezpośrednio od PBUK, gdy:

  1. sprawca zawarł umowę ubezpieczenia z działającym w Polsce zakładem ubezpieczeń, który uległ likwidacji albo którego upadłość ogłoszono – jeżeli do wypadku doszło na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, bądź Szwajcarii;
  2. sprawca posiadał Zieloną Kartę wystawioną przez ubezpieczyciela działającego w Polsce, który uległ likwidacji albo którego upadłość ogłoszono – jeżeli do wypadku doszło na terenie kraju którego odpowiednia instytucja zawarła z PBUK stosowne porozumienie.

Newsy

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Szkoda w pojeździe powstała w Niemczech

Wypadek w Polsce z obcokrajowcem – gdzie zgłosić szkodę?

Nielegalna wyższa składka OC za podróże po krajach UE