Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Tomasz Karlikowski

Szkoda wyrządzona przez pasażera przy wysiadaniu

Tomasz Karlikowski

AUTOR: Tomasz Karlikowski


DATA: 9.01.2019


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Właścicielowi pojazdu przysługuje odszkodowanie z OC posiadacza pojazdu mechanicznego, jeżeli pasażer innego pojazdu wyrządzi szkodę podczas wysiadania. Tak wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Xaltum, Odszkodowania

Niejednokrotnie zdarza się, że na parkingu pod supermarketem czy na osiedlu, podczas wysiadania z pojazdu przez pasażera dochodzi do zarysowania drzwiami sąsiedniego pojazdu. Ubezpieczyciele w takiej sytuacji często odmawiają wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Uznają, że pasażer jest „osobą trzecią” i szkody wyrządzone przez niego nie są objęte tym ubezpieczeniem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 15.11.2018 r. w sprawie C-648/17 orzekł, że nie mają racji.

Szkoda przy wysiadaniu

Sprawa dotyczyła sytuacji, która wydarzyła się na Łotwie. Na parkingu przed supermarketem, pasażer przy wysiadaniu uderzył drzwiami o zaparkowany obok pojazd, powodując jego uszkodzenie. Kierowcy obu pojazdów podpisali wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Kierowca pojazdu, z którego w niefortunny sposób wysiadał  pasażer, uznał swoją winę, jednocześnie wskazując, że szkodę spowodował ów pasażer. Właściciel uszkodzonego pojazdu zgłosił więc szkodę z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela tego pojazdu.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Uznał, że szkoda powstała bez związku z „ruchem pojazdu mechanicznego”, a nadto nie ponosi odpowiedzialności za działania osoby będącej jedynie pasażerem pojazdu, a nie jego kierowcą.

W zaistniałej sytuacji, właściciel pojazdu, którego pasażer spowodował uszkodzenie, sam zapłacił odszkodowanie, po czym pozwał ubezpieczyciela o jego zwrot. Sprawa w pierwszej instancji zakończyła się wygraną właściciela, ale sąd odwoławczy zmienił wyrok i oddalił powództwo, przyjmując argumenty podnoszone przez ubezpieczyciela. Właściciel nie dał za wygraną i odwołał się do łotewskiego Sądu Najwyższego.

Ponieważ odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych jest regulowana przez prawo Unii Europejskiej, a konkretnie przez przepisy dyrektywy nr 72/166/EWG, Sąd Najwyższy Łotwy zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym. W szczególności chodziło mu o ustalenie, czy badana sytuacja, tj. wysiadanie z pojazdu podczas postoju, mieści się w używanym przez dyrektywę pojęciu „ruchu pojazdu mechanicznego”.

Szkoda wyrządzona przez pasażera – odszkodowanie z OC ppm

Odpowiedź Trybunału jest jednoznaczna i korzystna dla poszkodowanych. Trybunał uznał, że pojęcie „ruchu pojazdu mechanicznego” należy rozumieć szeroko i jest nim każde użytkowanie pojazdu zgodne z jego funkcją jako środka transportu. Wsiadanie czy wysiadanie z pojazdu należy niewątpliwie do korzystania z niego jako środka transportu.

odszkodowania, Xaltum

Trybunał stwierdził także, że przepisy dyrektywy nr 72/166/EWG nie pozwalają na ograniczenie odpowiedzialności z ubezpieczenia OC pojazdu tylko do szkód wyrządzonych przez kierowcę tego pojazdu. Skoro czynności takie jak wsiadanie czy wysiadanie z pojazdu stanowią  użytkowanie pojazdu jako środka transportu, to oczywistym jest, że osobą użytkującą pojazd jest nie tylko kierowca, ale także pasażer. Oznacza to, że szkoda wyrządzona przez pasażera podczas wysiadania z pojazdu co do zasady także jest objęta ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu. Trybunał podkreślił, że przepisy krajowe oraz postanowienia umowne, które wyłączałyby lub ograniczały w takich sytuacjach odpowiedzialność ubezpieczyciela, są nieskuteczne ze względu na ich sprzeczność z dyrektywą nr 72/166/EWG.

Komentarz

Wyrok TSUE, choć stanowił odpowiedź na pytanie sądu łotewskiego, dotyczy przepisów obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ma więc ogromne znaczenie także dla Polaków. Wprawdzie przepis art. 34 ust. 2 polskiej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jednoznacznie przesądza, że ubezpieczenie OC komunikacyjne obejmuje także szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, jednak dotychczas ubezpieczyciele przeważnie stali na stanowisku, że odnosi się to tylko do szkody wyrządzonej przez kierowcę lub posiadacza pojazdu. Wyrok TSUE pozbawia ich możliwości podnoszenia takiego argumentu i odmawiania na tej podstawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w ten sposób przez pasażerów. Pozwala także poszkodowanym na złożenie skutecznych reklamacji w takich sprawach, w których decyzje odmowne już zapadły.

Z drugiej strony, jeśli to nam się zdarzy niefortunnie wysiąść z samochodu, nie będziemy już musieli obawiać się konieczności naprawienia szkody z własnej kieszeni.

Wyrok TSUE może mieć znaczenie także dla innych sytuacji, w których szkoda została wywołana działaniem pasażera. Choć nie jest to częste, zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do spowodowania wypadku wyłącznie wskutek działań pasażera, np. poprzez szturchnięcie kierowcy, zaciągnięcie hamulca ręcznego, czy wręcz szarpnięcie przez pasażera kierownicą. W świetle powyższego wyroku, ubezpieczyciele nie będą mogli w takich sytuacjach z góry uznawać pasażera za osobę trzecią, której działań ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie obejmuje.

Newsy

Sąd Najwyższy nie chce się powtarzać

~20 godzin temu

Sąd Najwyższy po raz kolejny dał wyraz, że następcze postępowanie z pojazdem po szkodzie nie wpływa na wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. Sąd ten odmówił bowiem podjęcia uchwały, która odpowiadałaby na pytanie, czy poszkodowany, pomimo tego, że sprzedał pojazd nie naprawiając go, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wraz z ...
Sąd Najwyższy po raz kolejny dał wyraz, że następcze postępowanie z pojazdem po szkodzie nie wpływa na wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. Sąd ten odmówił bowiem podjęcia uchwały, która odpowiadałaby na pytanie, czy poszkodowany, pomimo tego, że sprzedał pojazd nie naprawiając go, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wraz z ...

Sąd Najwyższy zajmie się kwestią roszczeń w zakresie opieki nad poszkodowanym

9.05.2019

Przez lata nie budziło wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu tzw. kosztów opieki osób trzecich, pomimo tego, że poszkodowany kosztów takich nie poniósł, a opiekę sprawowali najbliżsi poszkodowanego. W ostatnim czasie ubezpieczyciele zmienili jednak front i nagminnie odmawiają wypłaty ww. odszkodowania. Dlate...
Przez lata nie budziło wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu tzw. kosztów opieki osób trzecich, pomimo tego, że poszkodowany kosztów takich nie poniósł, a opiekę sprawowali najbliżsi poszkodowanego. W ostatnim czasie ubezpieczyciele zmienili jednak front i nagminnie odmawiają wypłaty ww. odszkodowania. Dlate...

Nie zapłacimy już za kopię dokumentacji medycznej

24.04.2019

Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.
Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.

Kary za brak OC takie same dla wszystkich

23.04.2019

Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...
Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...

Hulajnogi zalewają miasta, a regulacji nadal brak

10.04.2019

Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...
Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...