Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Odszkodowanie za telefon lub tablet uszkodzony podczas wypadku

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 31.07.2017


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Jeśli na skutek wypadku komunikacyjnego uszkodzeniu uległ sprzęt przewożony w pojeździe – np. telefon, komputer lub tablet, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za te przedmioty, pod warunkiem właściwego udokumentowania szkody.

Zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania wyrażoną w art. 361 § 2 k.c., naprawienie szkody obejmuje wszelkie straty poniesione przez poszkodowanego. Oznacza to, że po wypadku komunikacyjnym możemy ubiegać się nie tylko o odszkodowanie za zniszczony pojazd, ale także za uszkodzony sprzęt przewożony w tym pojeździe w chwili zdarzenia.

Zniszczony sprzęt – co dalej?

Kiedy już minie pierwszy szok związany z wypadkiem, zaczynamy zauważać jakie ponieśliśmy straty – również te, które dotyczą przewożonego sprzętu. Ważne jest, abyśmy pamiętali o ich odpowiednim udokumentowaniu.

Przede wszystkim należy zadbać o potwierdzenie samego faktu przewozu sprzętu i obecności określonych urządzeń w aucie w chwili zdarzenia. Powinniśmy zadbać, by informacja o telefonie, tablecie lub komputerze znalazła się w notatce policyjnej o wypadku drogowym albo oświadczeniu spisanym ze sprawcą wypadku.

Następnie, powinniśmy wykonać fotografie uszkodzonego sprzętu oraz odebrać oświadczenia od ewentualnych świadków zdarzenia. Warto tego dokonać nawet, gdy urządzenie nie nosi widocznych śladów szkody – może się bowiem okazać, że uszkodzenia na pierwszy rzut oka są niewidoczne i wyjdą na jaw dopiero po uruchomieniu komputera lub tabletu.

Kolejnym krokiem jest odszukanie dokumentu zakupu urządzenia (np. faktury, rachunku), aby móc ustalić jego wartość oraz osobę właściciela. Należy bowiem pamiętać, że odszkodowanie za uszkodzony sprzęt nie przysługuje kierowcy pojazdu, ale temu, do kogo telefon lub tablet rzeczywiście należał. Nie zawsze jest to osoba kierująca pojazdem.

W dalszej kolejności, warto też pozyskać ekspertyzę z wyspecjalizowanego serwisu, który zajmuje się naprawą uszkodzonych urządzeń. Serwis udzieli nam informacji, w jakim zakresie sprzęt został uszkodzony, czy jest możliwość jego naprawienia i ile wyniosą koszty naprawy.

odszkodowania, Xaltum

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Ważne, by dopóki sprawa się nie zakończy, zachować sprzęt w swoim posiadaniu. Wyrzucając go lub sprzedając, uniemożliwiamy ubezpieczycielowi dokonanie ewentualnych oględzin, a tym samym narażamy się na zarzut niemożności ustalenia rozmiaru szkody.

Wysokość szkody

Odszkodowanie za zniszczony sprzęt z reguły nie będzie odpowiadać cenie widocznej na fakturze za zakup urządzenia. Sprzęt elektroniczny bardzo szybko traci bowiem na wartości i już po kilku miesiącach od zakupu wart jest o wiele mniej, niż za niego zapłaciliśmy. Zgodnie zaś z regułą zawartą w art. 363 § 2 k.c., jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania (a nie cen z daty zakupu sprzętu). Ubezpieczyciel może więc zastosować amortyzację i obniżyć wartość telefonu lub tabletu o określony procent. Inaczej jest w przypadku naprawy – jeśli zostanie stwierdzone, że sprzęt nadaje się do naprawienia, poszkodowany powinien otrzymać pełne koszty przywrócenia go do stanu sprzed szkody zgodnie z technologią producenta.

Uważaj na przyczynienie

W toku likwidacji szkody możemy być pytani nie tylko o sam fakt przewozu sprzętu, ale również sposób jego transportu i usytuowanie w pojeździe. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że urządzenie nie było odpowiednio zabezpieczone, może obniżyć nam odszkodowanie. Przedmioty wartościowe zawsze warto lokalizować w schowkach czy kieszeniach lub przewozić je w dedykowanej obudowie albo torbie. Taki sposób przewozu zagwarantuje nam wypłatę odszkodowania w pełnej wysokości, gdyż ubezpieczyciel nie będzie mógł powołać się na zarzut przyczynienia.

Podsumowując, jeśli podczas kolizji drogowej doszło do uszkodzenia przewożonego sprzętu, poszkodowanemu należy się odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy – pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Dlatego nie warto rezygnować z dochodzenia roszczeń również z tego tytułu.

Newsy

Sąd Najwyższy nie chce się powtarzać

~21 godzin temu

Sąd Najwyższy po raz kolejny dał wyraz, że następcze postępowanie z pojazdem po szkodzie nie wpływa na wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. Sąd ten odmówił bowiem podjęcia uchwały, która odpowiadałaby na pytanie, czy poszkodowany, pomimo tego, że sprzedał pojazd nie naprawiając go, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wraz z ...
Sąd Najwyższy po raz kolejny dał wyraz, że następcze postępowanie z pojazdem po szkodzie nie wpływa na wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. Sąd ten odmówił bowiem podjęcia uchwały, która odpowiadałaby na pytanie, czy poszkodowany, pomimo tego, że sprzedał pojazd nie naprawiając go, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wraz z ...

Sąd Najwyższy zajmie się kwestią roszczeń w zakresie opieki nad poszkodowanym

9.05.2019

Przez lata nie budziło wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu tzw. kosztów opieki osób trzecich, pomimo tego, że poszkodowany kosztów takich nie poniósł, a opiekę sprawowali najbliżsi poszkodowanego. W ostatnim czasie ubezpieczyciele zmienili jednak front i nagminnie odmawiają wypłaty ww. odszkodowania. Dlate...
Przez lata nie budziło wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu tzw. kosztów opieki osób trzecich, pomimo tego, że poszkodowany kosztów takich nie poniósł, a opiekę sprawowali najbliżsi poszkodowanego. W ostatnim czasie ubezpieczyciele zmienili jednak front i nagminnie odmawiają wypłaty ww. odszkodowania. Dlate...

Nie zapłacimy już za kopię dokumentacji medycznej

24.04.2019

Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.
Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.

Kary za brak OC takie same dla wszystkich

23.04.2019

Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...
Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...

Hulajnogi zalewają miasta, a regulacji nadal brak

10.04.2019

Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...
Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...