Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Odszkodowanie za przestój uszkodzonego pojazdu

DATA: 24.07.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Ubezpieczenie OC sprawcy nie tylko umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z naprawą uszkodzonego pojazdu. Jeżeli na skutek wypadku utraciliśmy możliwość osiągnięcia potencjalnego dochodu, również możemy zażądać zwrotu tego typu kosztów.

Dwojaki charakter uszczerbku w majątku przedsiębiorcy
Uszczerbek majątkowy przedsiębiorcy, który poniósł szkodę w wypadku drogowym może mieć różny charakter. Może obejmować damnum emergens, a więc rzeczywistą stratę, czyli koszty poniesione np. w związku z naprawą pojazdu, ale także tzw. lucrum cessans – utracone korzyści.

Utracone korzyści
Z lucrum cessans mamy do czynienia wówczas, gdy w związku z wyrządzeniem szkody jako poszkodowani, nie powiększymy swojego majątku, mimo że mogliśmy się tego z dużym prawdopodobieństwem spodziewać. Podmioty świadczące usługi spedycyjne czy taksówkarskie niezaprzeczalnie czerpią swój dochód właśnie z ruchu pojazdu. Nawet najmniejsza stłuczka może wiązać się z koniecznością zawieszenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie – z przerwaniem ciągłości zarobkowania.

Czym jest przestój pojazdu?
Jest to odszkodowanie za niekorzystanie z pojazdu uszkodzonego w kolizji czy wypadku drogowym, dotyczące obszaru działalności, w której samochód wykorzystuje się do celów zarobkowych, w szczególności odnosi się to do branży taksówkarskiej oraz transportowej. Przedsiębiorcy, których pojazd uległ uszkodzeniu często muszą zmierzyć się z koniecznością okresowego zaniechania prowadzenia swojej działalności. Nie oznacza to jednak, że nie mogą wyegzekwować chociaż części utraconego potencjalnego zarobku za czas nieużytkowania swojego pojazdu, który w normalnych okolicznościach generowałby dochód.

Wypadek. I co dalej?
Kiedy już okaże się, że nasz pojazd nie może być dalej użytkowany, a okres oczekiwania na oględziny pojazdu i jego naprawę może powodować straty w naszym majątku, pojawia się pytanie: „co dalej mam zrobić? Przecież to narzędzie mojej pracy.” Jeśli tylko prawidłowo udokumentujemy swoją stratę, możemy pokryć utracony dochód z ubezpieczenia OC sprawcy.

Przede wszystkim musimy jednak pamiętać, iż to na nas ciąży obowiązek wykazania, że gdyby nie nastąpił przestój pojazdu, uzyskalibyśmy wynagrodzenie w określonej wysokości. Co więcej, musimy udowodnić nie tylko stratę, którą ponieśliśmy, ale również fakt użytkowania uszkodzonego pojazdu w celach zarobkowych.
Należy obliczyć potencjalny dochód, jaki przedsiębiorca mógłby uzyskać, gdyby pojazd nie uległ uszkodzeniu. Jako dowód można przedłożyć likwidatorowi szkody otrzymane zlecenie, którego nie można było zrealizować ze względu na uszkodzenia pojazdu, albo po prostu wykazując dochody, jakie w poprzednich miesiącach uzyskaliśmy w związku z nieprzerwanie prowadzoną działalnością. Może się również okazać, że w celu realizacji zleconych zadań konieczny był najem pojazdu, a to znowu generuje dodatkowe koszty. I ten przypadek jest objęty ubezpieczeniem OC sprawcy zdarzenia. Wówczas należy jednak pamiętać, aby najmowany pojazd posiadał parametry zbliżone do tego, który został uszkodzony.
Warto również pozyskać ekspertyzę sporządzoną przez profesjonalistę, aby ograniczyć ryzyko ustalenia nadmiernego roszczenia, a co za tym idzie – jego nieuwzględnienia. Musimy mieć świadomość, że zarówno obliczenie okresu przestoju pojazdu, jak i stawki dziennej wymaga precyzji dokonywanych obliczeń oraz ukazania oczywistych zależności między żądaną kwotą a tą, którą byśmy uzyskali, gdyby nie doszło do wypadku.
Należy również pamiętać, że jeśli w posiadaniu przedsiębiorstwa jest więcej niż jeden pojazd, wówczas konieczne będzie wykazanie, że nie było możliwości zastąpienia tego, który uległ uszkodzeniu innym.
Podsumowując, wypadek nie musi powodować negatywnych skutków dla naszego zarobku, więc nie warto rezygnować z możliwości żądania odzyskania utraconego dochodu za okres, w którym nie użytkowaliśmy naszego pojazdu.

Newsy

Bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu ubezpieczenia na polskich drogach

14.05.2018

Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...
Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...

Obowiązkowe badania dla seniorów – czy będą obowiązywać w Polsce?

18.04.2018

Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...
Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...

Potwierdzenie zakupu OC już niepotrzebne?

9.04.2018

Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...
Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...

Stawki za holowanie niezgodne z prawem

14.03.2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...

Wjazd na rondo bez kierunkowskazu

12.03.2018

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...
Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Przegrałeś sprawę sądową o odszkodowanie, sąd zapłaci je zamiast zakładu ubezpiecz...

OC przypisane do kierowcy?

Unijny sąd ograniczy prawo do odszkodowań z OC PPM?