Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Odszkodowanie za przestój uszkodzonego pojazdu

DATA: 24.07.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Ubezpieczenie OC sprawcy nie tylko umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z naprawą uszkodzonego pojazdu. Jeżeli na skutek wypadku utraciliśmy możliwość osiągnięcia potencjalnego dochodu, również możemy zażądać zwrotu tego typu kosztów.

Dwojaki charakter uszczerbku w majątku przedsiębiorcy
Uszczerbek majątkowy przedsiębiorcy, który poniósł szkodę w wypadku drogowym może mieć różny charakter. Może obejmować damnum emergens, a więc rzeczywistą stratę, czyli koszty poniesione np. w związku z naprawą pojazdu, ale także tzw. lucrum cessans – utracone korzyści.

Utracone korzyści
Z lucrum cessans mamy do czynienia wówczas, gdy w związku z wyrządzeniem szkody jako poszkodowani, nie powiększymy swojego majątku, mimo że mogliśmy się tego z dużym prawdopodobieństwem spodziewać. Podmioty świadczące usługi spedycyjne czy taksówkarskie niezaprzeczalnie czerpią swój dochód właśnie z ruchu pojazdu. Nawet najmniejsza stłuczka może wiązać się z koniecznością zawieszenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie – z przerwaniem ciągłości zarobkowania.

Czym jest przestój pojazdu?
Jest to odszkodowanie za niekorzystanie z pojazdu uszkodzonego w kolizji czy wypadku drogowym, dotyczące obszaru działalności, w której samochód wykorzystuje się do celów zarobkowych, w szczególności odnosi się to do branży taksówkarskiej oraz transportowej. Przedsiębiorcy, których pojazd uległ uszkodzeniu często muszą zmierzyć się z koniecznością okresowego zaniechania prowadzenia swojej działalności. Nie oznacza to jednak, że nie mogą wyegzekwować chociaż części utraconego potencjalnego zarobku za czas nieużytkowania swojego pojazdu, który w normalnych okolicznościach generowałby dochód.

Wypadek. I co dalej?
Kiedy już okaże się, że nasz pojazd nie może być dalej użytkowany, a okres oczekiwania na oględziny pojazdu i jego naprawę może powodować straty w naszym majątku, pojawia się pytanie: „co dalej mam zrobić? Przecież to narzędzie mojej pracy.” Jeśli tylko prawidłowo udokumentujemy swoją stratę, możemy pokryć utracony dochód z ubezpieczenia OC sprawcy.

Przede wszystkim musimy jednak pamiętać, iż to na nas ciąży obowiązek wykazania, że gdyby nie nastąpił przestój pojazdu, uzyskalibyśmy wynagrodzenie w określonej wysokości. Co więcej, musimy udowodnić nie tylko stratę, którą ponieśliśmy, ale również fakt użytkowania uszkodzonego pojazdu w celach zarobkowych.
Należy obliczyć potencjalny dochód, jaki przedsiębiorca mógłby uzyskać, gdyby pojazd nie uległ uszkodzeniu. Jako dowód można przedłożyć likwidatorowi szkody otrzymane zlecenie, którego nie można było zrealizować ze względu na uszkodzenia pojazdu, albo po prostu wykazując dochody, jakie w poprzednich miesiącach uzyskaliśmy w związku z nieprzerwanie prowadzoną działalnością. Może się również okazać, że w celu realizacji zleconych zadań konieczny był najem pojazdu, a to znowu generuje dodatkowe koszty. I ten przypadek jest objęty ubezpieczeniem OC sprawcy zdarzenia. Wówczas należy jednak pamiętać, aby najmowany pojazd posiadał parametry zbliżone do tego, który został uszkodzony.
Warto również pozyskać ekspertyzę sporządzoną przez profesjonalistę, aby ograniczyć ryzyko ustalenia nadmiernego roszczenia, a co za tym idzie – jego nieuwzględnienia. Musimy mieć świadomość, że zarówno obliczenie okresu przestoju pojazdu, jak i stawki dziennej wymaga precyzji dokonywanych obliczeń oraz ukazania oczywistych zależności między żądaną kwotą a tą, którą byśmy uzyskali, gdyby nie doszło do wypadku.
Należy również pamiętać, że jeśli w posiadaniu przedsiębiorstwa jest więcej niż jeden pojazd, wówczas konieczne będzie wykazanie, że nie było możliwości zastąpienia tego, który uległ uszkodzeniu innym.
Podsumowując, wypadek nie musi powodować negatywnych skutków dla naszego zarobku, więc nie warto rezygnować z możliwości żądania odzyskania utraconego dochodu za okres, w którym nie użytkowaliśmy naszego pojazdu.

Newsy

O sprzedaży pojazdu, musisz zawiadomić ubezpieczyciela

~wczoraj

Osoba, która sprzedaje samochód ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Przepisy nakazują też, żeby powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu trzeba też podać dane nabywcy samochodu.
Osoba, która sprzedaje samochód ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Przepisy nakazują też, żeby powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu trzeba też podać dane nabywcy samochodu.

Kierowca zatrzymany przez drogówkę dostanie max. do 10 pkt karnych

18.01.2018

Od czerwca 2018r. podczas jednej kontroli drogówka będzie mogła ukarać kierowcę najwyżej 10 punktami karnymi, dzisiaj takiego limitu nie ma. Zniknie problem sumowania punktów za wykroczenia o podobnym charakterze.  Przykładowo, kierowca przekraczający prędkość na danym odcinku drogi, ze znakami różnych ograniczeń, dostanie punkty tylko za największ...
Od czerwca 2018r. podczas jednej kontroli drogówka będzie mogła ukarać kierowcę najwyżej 10 punktami karnymi, dzisiaj takiego limitu nie ma. Zniknie problem sumowania punktów za wykroczenia o podobnym charakterze.  Przykładowo, kierowca przekraczający prędkość na danym odcinku drogi, ze znakami różnych ograniczeń, dostanie punkty tylko za największ...

Kary za cofanie liczników również dla właściciela pojazdu

16.01.2018

Projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu drogowego przewiduje zaostrzenie kar za cofanie liczników w pojazdach - od trzech miesięcy do pięciu lat. Sankcja grozić ma zarówno osobie, która dokonała takiej ingerencji, jak też i właścicielowi pojazdu, który nie zawiadomi Stacji Kontroli Pojazdów o wymianie licznika. ...
Projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu drogowego przewiduje zaostrzenie kar za cofanie liczników w pojazdach - od trzech miesięcy do pięciu lat. Sankcja grozić ma zarówno osobie, która dokonała takiej ingerencji, jak też i właścicielowi pojazdu, który nie zawiadomi Stacji Kontroli Pojazdów o wymianie licznika. ...

Kierowca po przekroczeniu 24 punktów karnych, nie straci prawa jazdy

15.01.2018

Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Sam kurs będzie trwać 28 godzin i ma być prowadzony odpłatnie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jeśli osoba, która przekroczyła 24 punkty karne od dnia doręczenia decyzji administracyj...
Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Sam kurs będzie trwać 28 godzin i ma być prowadzony odpłatnie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jeśli osoba, która przekroczyła 24 punkty karne od dnia doręczenia decyzji administracyj...

Kary finanasowe dla ubezpieczycieli za spóźne odszkodowania

11.01.2018

TUiR Warta oraz Gothaer TU zostali ukarani przez Komisję Nadzoru Finansowego z powodu stwierdzenia przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Kara dla TUiR Warta to 390 tys. zł, a dla Gothaer TU – 57 tys. zł.
TUiR Warta oraz Gothaer TU zostali ukarani przez Komisję Nadzoru Finansowego z powodu stwierdzenia przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Kara dla TUiR Warta to 390 tys. zł, a dla Gothaer TU – 57 tys. zł.

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Unijny sąd ograniczy prawo do odszkodowań z OC PPM?

Kamery w samochodzie coraz popularniejsze

Faktyczna naprawa a odszkodowanie