Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Krzysztof Kasprzak

Odszkodowanie za opóźnienie w przewozie autokarowym w Unii Europejskiej

Krzysztof Kasprzak

AUTOR: Krzysztof Kasprzak


DATA: 5.03.2020


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W odróżnieniu od odszkodowania za opóźniony autobus w komunikacji miejskiej, zasady postepowania przewoźnika autokarowego oraz kolejowego w przypadku opóźnień w transporcie są w sposób szczegółowy uregulowane przez prawo Unii Europejskiej. Co ważne, znajdą one zastosowanie tylko wówczas, gdy transport zaczyna się i kończy w kraju Unii Europejskiej, na trasie o długości co najmniej 250 km.

Pomoc w przypadku odwołania lub opóźnienia odjazdu    

W pierwszej kolejność należy wskazać, że w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogę spowodować odwołanie przewozu bądź jego opóźnienie powyżej 90 minut, przewoźnik powinien zaoferować nieodpłatnie:

  1. przekąski, posiłki lub napoje odpowiednio do czasu oczekiwania lub opóźnienia – przy założeniu, są dostępne w terminalu lub autobusie bądź mogą zostać dostać dostarczone;
  2. pokój w hotelu albo inne zakwaterowanie, jak również pomoc w transporcie pomiędzy terminalem a miejscem zakwaterowanie – jeżeli sytuacja wymaga pobytu przez jedną lub więcej nocy. Maksymalny okres zakwaterowania to dwie noce, a przewoźnik może ograniczyć swoją odpowiedzialność do kwoty 80 EUR za noc.

Jednocześnie przewoźnik powinienem mieć na uwadze szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej przy organizowaniu zakwaterowania. Wskazane powyżej uprawnienia pozwalają uniknąć konieczności opłacenia posiłku czy noclegu z własnych środków.

O odwołaniu lub opóźnieniu, jak również o przypuszczalnym terminie rozpoczęcia podróży,  przewoźnik powinien poinformować niezwłocznie, ale nie później niż 30 minut po planowanym czasie rozpoczęcia przejazdu.

 

Zwrot kosztów, zmiana trasy albo kontynuacja podróży   

Natomiast jeżeli z okoliczności wynika, że  istnieje ryzyko odwołania lub opóźnienia o co najmniej 120 minut przejazdu regularnie realizowanego na danej trasie, a także w przypadku gdyby ilość sprzedanych biletów przekraczała dostępne miejsca, pasażer ma prawo do wyboru pomiędzy:

  1. kontynuacją podróży lub zmianą trasy do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie – bez dodatkowych kosztów  i na warunkach porównywalnych do wcześniej ustalonych, albo
  2. zwrotem ceny biletu, a w uzasadnionych przypadkach nieodpłatną powrotną usługą przewozu do miejsca rozpoczęcia podróży, w najwcześniejszym możliwym terminie.

Jeżeli mimo opóźnienia bądź odwołania przejazdu przewoźnik nie zaproponuje pasażerowi, wyboru pomiędzy wskazanymi wyżej uprawnieniami, wówczas pasażer jest uprawniony do dochodzenia – oprócz ceny biletu z wyżej wskazanego pkt 2 – dodatkowo 50 % wartości zakupionego biletu, płatanych w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania. Te same uprawnienia przysługują pasażerowi w przypadku, gdy przejazd zostanie odwołany lub opóźniony o ponad 120 minut.

Co ważne zwrot ceny biletu obejmuje cenę za niewykonaną część podróży, a także za tą już odbytą, jeżeli wskutek jej przerwania nie będzie już możliwa realizacje celu, dla którego pasażer zdecydował się na podróż.

Newsy

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...