Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Krzysztof Kasprzak

Odszkodowanie za opóźnienie w przewozie autokarowym w Unii Europejskiej

Krzysztof Kasprzak

AUTOR: Krzysztof Kasprzak


DATA: 5.03.2020


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W odróżnieniu od odszkodowania za opóźniony autobus w komunikacji miejskiej, zasady postepowania przewoźnika autokarowego oraz kolejowego w przypadku opóźnień w transporcie są w sposób szczegółowy uregulowane przez prawo Unii Europejskiej. Co ważne, znajdą one zastosowanie tylko wówczas, gdy transport zaczyna się i kończy w kraju Unii Europejskiej, na trasie o długości co najmniej 250 km.

Pomoc w przypadku odwołania lub opóźnienia odjazdu    

W pierwszej kolejność należy wskazać, że w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogę spowodować odwołanie przewozu bądź jego opóźnienie powyżej 90 minut, przewoźnik powinien zaoferować nieodpłatnie:

  1. przekąski, posiłki lub napoje odpowiednio do czasu oczekiwania lub opóźnienia – przy założeniu, są dostępne w terminalu lub autobusie bądź mogą zostać dostać dostarczone;
  2. pokój w hotelu albo inne zakwaterowanie, jak również pomoc w transporcie pomiędzy terminalem a miejscem zakwaterowanie – jeżeli sytuacja wymaga pobytu przez jedną lub więcej nocy. Maksymalny okres zakwaterowania to dwie noce, a przewoźnik może ograniczyć swoją odpowiedzialność do kwoty 80 EUR za noc.

Jednocześnie przewoźnik powinienem mieć na uwadze szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej przy organizowaniu zakwaterowania. Wskazane powyżej uprawnienia pozwalają uniknąć konieczności opłacenia posiłku czy noclegu z własnych środków.

O odwołaniu lub opóźnieniu, jak również o przypuszczalnym terminie rozpoczęcia podróży,  przewoźnik powinien poinformować niezwłocznie, ale nie później niż 30 minut po planowanym czasie rozpoczęcia przejazdu.

 

Zwrot kosztów, zmiana trasy albo kontynuacja podróży   

Natomiast jeżeli z okoliczności wynika, że  istnieje ryzyko odwołania lub opóźnienia o co najmniej 120 minut przejazdu regularnie realizowanego na danej trasie, a także w przypadku gdyby ilość sprzedanych biletów przekraczała dostępne miejsca, pasażer ma prawo do wyboru pomiędzy:

  1. kontynuacją podróży lub zmianą trasy do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie – bez dodatkowych kosztów  i na warunkach porównywalnych do wcześniej ustalonych, albo
  2. zwrotem ceny biletu, a w uzasadnionych przypadkach nieodpłatną powrotną usługą przewozu do miejsca rozpoczęcia podróży, w najwcześniejszym możliwym terminie.

Jeżeli mimo opóźnienia bądź odwołania przejazdu przewoźnik nie zaproponuje pasażerowi, wyboru pomiędzy wskazanymi wyżej uprawnieniami, wówczas pasażer jest uprawniony do dochodzenia – oprócz ceny biletu z wyżej wskazanego pkt 2 – dodatkowo 50 % wartości zakupionego biletu, płatanych w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania. Te same uprawnienia przysługują pasażerowi w przypadku, gdy przejazd zostanie odwołany lub opóźniony o ponad 120 minut.

Co ważne zwrot ceny biletu obejmuje cenę za niewykonaną część podróży, a także za tą już odbytą, jeżeli wskutek jej przerwania nie będzie już możliwa realizacje celu, dla którego pasażer zdecydował się na podróż.

Newsy

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...