Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Filip Stefanowicz

Odszkodowanie przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie

Filip Stefanowicz

AUTOR: Filip Stefanowicz


DATA: 16.08.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Z przewłaszczeniem na zabezpieczenie zazwyczaj można spotkać się w sytuacji zawierania umowy kredytu. Biorąc kredyt, mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje wywołuje zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia takiego pojazdu np. w następstwie wypadku komunikacyjnego. Jak dochodzić w takiej sytuacji roszczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku? Komu przysługuje roszczenie o odszkodowanie?

Kredyt zabezpieczony przewłaszczeniem

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą zabezpieczenia wierzytelności, poprzez którą dłużnik przenosi czasowo na rzecz wierzyciela własność swojej rzeczy.

Zawierając umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, przewłaszczający (dotychczasowy właściciel) nie musi wyzbywać się na rzecz banku władztwa nad pojazdem, dzięki czemu przewłaszczający będzie mógł nadal korzystać z przewłaszczonego pojazdu. Użytkowanie pojazdu wiąże się jednak z możliwością uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, na skutek którego pojazd ulega uszkodzeniu.

Co więc się stanie w sytuacji, gdy samochód będący przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie ulegnie uszkodzeniu wskutek stłuczki?

Fakt ustanowienia na uszkodzonym pojeździe zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie powoduje szereg konsekwencji w przypadku wystąpienia szkody w pojeździe. Jeżeli w wyniku stłuczki doszło do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń sprawcy z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, to rodzi to potrzebę ustalenia komu należy wypłacić odszkodowanie z tego tytułu. Czy uprawnionym będzie właściciel pojazdu, czy może bank, na rzecz którego dokonano przewłaszczenia?

W takiej sytuacji to bank jest formalnie uprawnionym do odebrania odszkodowania w całości (lub w należnej mu części przypadającej stosownie do swojego udziału w własności pojazdu).

 

odszkodowania, Xaltum

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że to przewłaszczający używający uszkodzonego pojazdu jest de facto „poszkodowanym” w sprawie, niezbędne jest, podobnie jak w przypadku odszkodowania za pojazd w leasingu, pozyskanie od banku uprawnienia do dochodzenia tego roszczenia. Oznacza to konieczność zawarcia z bankiem umowy przelewu wierzytelności przeciwko zakładowi ubezpieczeń z tytułu odszkodowania za szkodę w pojeździe.

Warto podkreślić, że powyżej opisana sytuacja nie będzie miała miejsca, kiedy przed wystąpieniem szkody dojdzie do powrotnego przejścia wierzytelności na rzecz dłużnika poprzez umowę zwrotnego przeniesienia własności pojazdy, np.: wskutek spłaty kredytu. W takim stanie rzeczy, to poszkodowany jako właściciel będzie jedyną uprawnioną osobą do odbioru odszkodowania.

Pamiętaj o  przelewie wierzytelności

Występując na drogę sądową przeciwko zakładowi ubezpieczeń sprawcy kolizji, pamiętaj o uprzednim pozyskaniu od banku umowy przelewu wierzytelności do dochodzenia roszczenia. W razie wniesienia pozwu, zaniedbanie w tym zakresie spowoduje oddalenie twojego powództwa, ze względu na brak legitymacji procesowej czynnej. Taki stan rzeczy skutkować będzie, oprócz oczywistej niemożności dochodzenia twojego roszczenia także konsekwencjami w postaci obarczenia cię jako strony przegrywającej, bo nie mającej legitymacji w sprawie, kosztami procesowymi.

Newsy

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...