Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Filip Stefanowicz

Odszkodowanie przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie

Filip Stefanowicz

AUTOR: Filip Stefanowicz


DATA: 16.08.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Z przewłaszczeniem na zabezpieczenie zazwyczaj można spotkać się w sytuacji zawierania umowy kredytu. Biorąc kredyt, mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje wywołuje zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia takiego pojazdu np. w następstwie wypadku komunikacyjnego. Jak dochodzić w takiej sytuacji roszczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku? Komu przysługuje roszczenie o odszkodowanie?

Kredyt zabezpieczony przewłaszczeniem

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą zabezpieczenia wierzytelności, poprzez którą dłużnik przenosi czasowo na rzecz wierzyciela własność swojej rzeczy.

Zawierając umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, przewłaszczający (dotychczasowy właściciel) nie musi wyzbywać się na rzecz banku władztwa nad pojazdem, dzięki czemu przewłaszczający będzie mógł nadal korzystać z przewłaszczonego pojazdu. Użytkowanie pojazdu wiąże się jednak z możliwością uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, na skutek którego pojazd ulega uszkodzeniu.

Co więc się stanie w sytuacji, gdy samochód będący przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie ulegnie uszkodzeniu wskutek stłuczki?

Fakt ustanowienia na uszkodzonym pojeździe zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie powoduje szereg konsekwencji w przypadku wystąpienia szkody w pojeździe. Jeżeli w wyniku stłuczki doszło do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń sprawcy z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, to rodzi to potrzebę ustalenia komu należy wypłacić odszkodowanie z tego tytułu. Czy uprawnionym będzie właściciel pojazdu, czy może bank, na rzecz którego dokonano przewłaszczenia?

W takiej sytuacji to bank jest formalnie uprawnionym do odebrania odszkodowania w całości (lub w należnej mu części przypadającej stosownie do swojego udziału w własności pojazdu).

 

odszkodowania, Xaltum

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że to przewłaszczający używający uszkodzonego pojazdu jest de facto „poszkodowanym” w sprawie, niezbędne jest, podobnie jak w przypadku odszkodowania za pojazd w leasingu, pozyskanie od banku uprawnienia do dochodzenia tego roszczenia. Oznacza to konieczność zawarcia z bankiem umowy przelewu wierzytelności przeciwko zakładowi ubezpieczeń z tytułu odszkodowania za szkodę w pojeździe.

Warto podkreślić, że powyżej opisana sytuacja nie będzie miała miejsca, kiedy przed wystąpieniem szkody dojdzie do powrotnego przejścia wierzytelności na rzecz dłużnika poprzez umowę zwrotnego przeniesienia własności pojazdy, np.: wskutek spłaty kredytu. W takim stanie rzeczy, to poszkodowany jako właściciel będzie jedyną uprawnioną osobą do odbioru odszkodowania.

Pamiętaj o  przelewie wierzytelności

Występując na drogę sądową przeciwko zakładowi ubezpieczeń sprawcy kolizji, pamiętaj o uprzednim pozyskaniu od banku umowy przelewu wierzytelności do dochodzenia roszczenia. W razie wniesienia pozwu, zaniedbanie w tym zakresie spowoduje oddalenie twojego powództwa, ze względu na brak legitymacji procesowej czynnej. Taki stan rzeczy skutkować będzie, oprócz oczywistej niemożności dochodzenia twojego roszczenia także konsekwencjami w postaci obarczenia cię jako strony przegrywającej, bo nie mającej legitymacji w sprawie, kosztami procesowymi.

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

13.11.2019

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...