Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Filip Stefanowicz

Odszkodowanie przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie

Filip Stefanowicz

AUTOR: Filip Stefanowicz


DATA: 16.08.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Z przewłaszczeniem na zabezpieczenie zazwyczaj można spotkać się w sytuacji zawierania umowy kredytu. Biorąc kredyt, mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje wywołuje zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia takiego pojazdu np. w następstwie wypadku komunikacyjnego. Jak dochodzić w takiej sytuacji roszczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku? Komu przysługuje roszczenie o odszkodowanie?

Kredyt zabezpieczony przewłaszczeniem

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą zabezpieczenia wierzytelności, poprzez którą dłużnik przenosi czasowo na rzecz wierzyciela własność swojej rzeczy.

Zawierając umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, przewłaszczający (dotychczasowy właściciel) nie musi wyzbywać się na rzecz banku władztwa nad pojazdem, dzięki czemu przewłaszczający będzie mógł nadal korzystać z przewłaszczonego pojazdu. Użytkowanie pojazdu wiąże się jednak z możliwością uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, na skutek którego pojazd ulega uszkodzeniu.

Co więc się stanie w sytuacji, gdy samochód będący przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie ulegnie uszkodzeniu wskutek stłuczki?

Fakt ustanowienia na uszkodzonym pojeździe zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie powoduje szereg konsekwencji w przypadku wystąpienia szkody w pojeździe. Jeżeli w wyniku stłuczki doszło do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń sprawcy z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, to rodzi to potrzebę ustalenia komu należy wypłacić odszkodowanie z tego tytułu. Czy uprawnionym będzie właściciel pojazdu, czy może bank, na rzecz którego dokonano przewłaszczenia?

W takiej sytuacji to bank jest formalnie uprawnionym do odebrania odszkodowania w całości (lub w należnej mu części przypadającej stosownie do swojego udziału w własności pojazdu).

 

odszkodowania, Xaltum

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że to przewłaszczający używający uszkodzonego pojazdu jest de facto „poszkodowanym” w sprawie, niezbędne jest, podobnie jak w przypadku odszkodowania za pojazd w leasingu, pozyskanie od banku uprawnienia do dochodzenia tego roszczenia. Oznacza to konieczność zawarcia z bankiem umowy przelewu wierzytelności przeciwko zakładowi ubezpieczeń z tytułu odszkodowania za szkodę w pojeździe.

Warto podkreślić, że powyżej opisana sytuacja nie będzie miała miejsca, kiedy przed wystąpieniem szkody dojdzie do powrotnego przejścia wierzytelności na rzecz dłużnika poprzez umowę zwrotnego przeniesienia własności pojazdy, np.: wskutek spłaty kredytu. W takim stanie rzeczy, to poszkodowany jako właściciel będzie jedyną uprawnioną osobą do odbioru odszkodowania.

Pamiętaj o  przelewie wierzytelności

Występując na drogę sądową przeciwko zakładowi ubezpieczeń sprawcy kolizji, pamiętaj o uprzednim pozyskaniu od banku umowy przelewu wierzytelności do dochodzenia roszczenia. W razie wniesienia pozwu, zaniedbanie w tym zakresie spowoduje oddalenie twojego powództwa, ze względu na brak legitymacji procesowej czynnej. Taki stan rzeczy skutkować będzie, oprócz oczywistej niemożności dochodzenia twojego roszczenia także konsekwencjami w postaci obarczenia cię jako strony przegrywającej, bo nie mającej legitymacji w sprawie, kosztami procesowymi.

Newsy

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Pasażer taksówki wyrządził szkodę, odpowiedzialność ponosi taksówkarz

21.08.2019

A to dlatego, że taksówkarz zatrzymał się na chodniku wbrew obowiązującemu w tym miejscu zakazowi zatrzymywania się i postoju, nie ostrzegając nadto pasażera, aby przy wysiadaniu uważał na inne pojazdy, a przede wszystkim by wysiadł z samochodu od strony chodnika, a nie od strony ulicy. Pasażer wysiadając od strony ulic, otworzył szeroko drzwi, co ...
A to dlatego, że taksówkarz zatrzymał się na chodniku wbrew obowiązującemu w tym miejscu zakazowi zatrzymywania się i postoju, nie ostrzegając nadto pasażera, aby przy wysiadaniu uważał na inne pojazdy, a przede wszystkim by wysiadł z samochodu od strony chodnika, a nie od strony ulicy. Pasażer wysiadając od strony ulic, otworzył szeroko drzwi, co ...

Miejsce zamieszkania nie decyduje o wysokości zadośćuczynienia

20.08.2019

To nie miejsce zamieszkania poszkodowanego, a w tym wysokość wynagrodzenia w danym miejscu, ale koszty utrzymania i poziom cen mogą być pomocniczo brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (z dnia 24.04.2019r., sygn. akt: IV CSK 45/18). Sąd Najwyższy podkreślił bowiem, że aprobata odmiennego roz...
To nie miejsce zamieszkania poszkodowanego, a w tym wysokość wynagrodzenia w danym miejscu, ale koszty utrzymania i poziom cen mogą być pomocniczo brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (z dnia 24.04.2019r., sygn. akt: IV CSK 45/18). Sąd Najwyższy podkreślił bowiem, że aprobata odmiennego roz...

Wymusił pierwszeństwo, dostał zadośćuczynienie, ale o 70% umniejszone

12.08.2019

Sąd Najwyższy potwierdził, że wymuszenie pierwszeństwa w przypadku jednocześnie nadmiernej prędkości drugiego uczestnika wypadku skutkuje 70% przyczynieniem się do powstania szkody. Fakt, że gdyby drugi uczestnik poruszał się z administracyjnie dopuszczalną prędkością, do wypadku by nie doszło, nie umniejsza przyczynienia poszkodowanego, bowiem to ...
Sąd Najwyższy potwierdził, że wymuszenie pierwszeństwa w przypadku jednocześnie nadmiernej prędkości drugiego uczestnika wypadku skutkuje 70% przyczynieniem się do powstania szkody. Fakt, że gdyby drugi uczestnik poruszał się z administracyjnie dopuszczalną prędkością, do wypadku by nie doszło, nie umniejsza przyczynienia poszkodowanego, bowiem to ...

Wnuk też cierpi po śmierci babci. Nawet kilkanaście lat po zdarzeniu.

6.08.2019

Śmierć babci niewątpliwie jest dla wnuków przeżyciem traumatycznym, ponieważ tracą oni cząstkę swojego dziedzictwa. Śmierć taka w warunkach nagłych (np. wypadku drogowego) zakłóca więzy i relacje rodzinne, które podlegają ochronie w randze konstytucyjnej. Powoduje ona naruszenie dóbr osobistych, a wystąpienie z powództwem po 14 latach nie umniejsza...
Śmierć babci niewątpliwie jest dla wnuków przeżyciem traumatycznym, ponieważ tracą oni cząstkę swojego dziedzictwa. Śmierć taka w warunkach nagłych (np. wypadku drogowego) zakłóca więzy i relacje rodzinne, które podlegają ochronie w randze konstytucyjnej. Powoduje ona naruszenie dóbr osobistych, a wystąpienie z powództwem po 14 latach nie umniejsza...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...