Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Odszkodowanie dla kibica żużla – jeden kamień, dwa wyroki

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 22.02.2016


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Klub sportowy odpowie za niezachowanie odpowiedniego stopnia staranności w trakcie meczu żużlowego, podczas którego jeden z kibiców został trafiony kamieniem i omal nie stracił oka.

Tak orzekł Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, który zasądził odszkodowanie dla poszkodowanego w wysokości 40.500,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Sąd Okręgowy zmienił tym samym Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 lutego 2015 r. (sygn. akt I C 720/13), który oddalił powództwo kibica.

Sprawa dotyczyła wypadku, który miał miejsce w lipcu 2012 r., kiedy to poszkodowany wraz z rodziną wybrał się na mecz rozgrywany w ramach Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu. Poszkodowany zajął miejsce daleko od toru, na tzw. koronie stadionu, ale pomimo tego, kamień, który wypadł spod koła jednego z motocykli, uderzył w soczewkę jego okularów, zbił ją, a następnie wraz z jej pozostałościami dostał się do oka. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł zabieg zszycia rogówki i twardówki. Zdarzenie wywołało silne dolegliwości bólowe, co wiązało się z koniecznością zakrapiania oka kroplami znieczulającymi. Pomimo leczenia, pole widzenia rannego oka jest niewielkie, a w dodatku jest ono nadwrażliwe na światło. Rokowania co do poprawy są zaś negatywne, gdyż oka nie da się zoperować.

Po wypadku poszkodowany zgłosił się do klubu, który przekazał sprawę swojemu ubezpieczycielowi. Kibic spotkał się jednak z odmową wypłaty odszkodowania, albowiem zdarzenie zakwalifikowano jako nieszczęśliwy wypadek.

Bardzo wysoki stopień staranności

Kibic skierował sprawę do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, który przychylił się do stanowiska ubezpieczyciela. Oddalając powództwo, sąd wskazał, że odpowiedzialność organizatora imprezy masowej opiera się na zasadzie winy, a w jego ocenie klub sportowy spełnił wszelkie regulaminowe i ustawowe normy. W ocenie sądu, zdarzenie z lipca 2012 r. było nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności.

Innego zdania był Sąd Okręgowy, który, na skutek apelacji wniesionej przez poszkodowanego, zmienił wyrok Sądu I instancji przyjmując, że Klub Stal Gorzów nie zachował odpowiedniego stopnia staranności przy organizacji zawodów sportowych i zasądził na rzecz kibica kwotę ponad 40.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że jednym z podstawowych obowiązków, jakie spoczywają na organizatorze imprezy sportowej, jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zawodnikom, jak i kibicom. Posiadacze używanych podczas meczów żużlowych pojazdów, ponoszą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc niezależną od winy. Dlatego organizator takiego meczu winien dochować  bardzo wysokiego stopnia staranności.

Wyrok precedensowy i zarazem kontrowersyjny

Wyrok Sądu Okręgowego ma charakter precedensowy i stanowi donośny głos w toczącej się od lat dyskusji  dotyczącej odpowiedzialności organizatora imprez masowych. Początkowo sądy przyjmowały, że organizator odpowiada na zasadzie ryzyka. Z biegiem czasu tendencja ta uległa odwróceniu i zaczęto przyjmować odpowiedzialność na zasadzie winy.  Wydaje się, że komentowany wyrok nie oznacza powrotu do poprzedniej linii orzeczniczej, niemniej wskazuje na bardzo wysokie standardy staranności obowiązujące organizatora imprezy masowej, co powinno „ułatwić” przypisanie mu winy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Odwoławczego staranność ta ma być większa niż przeciętnego specjalisty czy też profesjonalisty. Pojawia się jednak pytanie, co to oznacza w praktyce? Czy konieczna będzie zmiana zabezpieczenia trybun, czy też zainstalowanie szyb pleksi znanych z aren hokejowych. Być może niezbędne stanie się zamknięcie dolnych sektorów albo nawet przebudowanie stadionów. Kluby sportowe z pewnością muszą zrewidować sposób organizacji imprez masowych, a także zakres zawieranych umów ubezpieczenia OC.

Czy poszkodowany mógł wybrać łatwiejszą drogę dochodzenia swoich roszczeń? 

Sytuacja poszkodowanego mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby miał możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Niezależnie bowiem od tego, czy posiadaczem motocykla żużlowego byłby zawodnik, czy też klub sportowy, odpowiedzialność ta kształtowałaby się na zasadzie ryzyka. Poszkodowany nie musiałby zatem wykazywać winy sprawcy, co zdecydowanie ułatwiłoby mu drogę do uzyskania odszkodowania.

Niestety, motocykle żużlowe nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC PPM. Obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia powstaje bowiem z chwilą  wprowadzenia pojazdu do ruchu – najpóźniej w dniu jego rejestracji. Tymczasem, motocykle te są przeznaczone wyłącznie do celów sportowych i nie są dopuszczone do ruchu na drogach publicznych.  Zgodnie więc  z przepisami prawnymi dotyczącymi rejestracji pojazdów, posiadacze motocykli żużlowych nie mają obowiązku ich rejestracji. W konsekwencji nie podlegają one również obowiązkowi ubezpieczeniowemu. W tej sytuacji, poszkodowany mógłby jedynie rozważyć wystąpienie z roszczeniami bezpośrednio przeciwko posiadaczowi motocykla.

Newsy

Do 5 lat więzienia za cofanie liczników samochodowych

~2 dni temu

Za fakt sfałszowania licznika, cofnięcia licznika, bądź wymiany licznika na inny będzie grozić odpowiedzialność karna od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, takie sankcje zakłada projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, o którym w czwartek poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Za fakt sfałszowania licznika, cofnięcia licznika, bądź wymiany licznika na inny będzie grozić odpowiedzialność karna od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, takie sankcje zakłada projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, o którym w czwartek poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Badanie techniczne auta – od dziś płacimy z góry

13.11.2017

Zgodnie z nowymi przepisami okresowe badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów będzie można przeprowadzić jedynie po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie wprowadzać dane do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  Ma to na celu eliminację sy...
Zgodnie z nowymi przepisami okresowe badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów będzie można przeprowadzić jedynie po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie wprowadzać dane do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  Ma to na celu eliminację sy...

Za wypadek na przystanku autobusowym odpowie gmina

9.11.2017

Sąd Najwyższy wskazał, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na gminy obowiązek budowy i remontu wiat przystankowych ustawionych w miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegającym do tego miejsca bez względu na kategorie drogi. Do obowiązku gmin należy również remont istniejących już wiat przystankowych, w...
Sąd Najwyższy wskazał, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na gminy obowiązek budowy i remontu wiat przystankowych ustawionych w miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegającym do tego miejsca bez względu na kategorie drogi. Do obowiązku gmin należy również remont istniejących już wiat przystankowych, w...

Miesiąc na wypłatę odszkodowania po kolizji drogowej

7.11.2017

Odszkodowanie z polisy OC powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Ubezpieczyciela z przestrzegania tego terminu nie zwalnia fakt braku informacji lub dokumentów, o ile sam mógł je zdobyć. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie, poszkodowany może żądać ustawowych odsetek za o...
Odszkodowanie z polisy OC powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Ubezpieczyciela z przestrzegania tego terminu nie zwalnia fakt braku informacji lub dokumentów, o ile sam mógł je zdobyć. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie, poszkodowany może żądać ustawowych odsetek za o...

Składki OC nie przestaną rosnąć

6.11.2017

Powód? Ubezpieczyciele wypłacają więcej odszkodowań. Pierwsze półrocze przyniosło towarzystwom ubezpieczeniowym długo wyczekiwany zysk ze sprzedaży polis komunikacyjnego OC, wypracowanie zysku odbyło się kosztem bardzo dużego wzrostu składki zebranej od kierowców, gdyż średnio urosła ona o 41 proc. Nadal niepokojący jest jednak wzrost odszkodowań w...
Powód? Ubezpieczyciele wypłacają więcej odszkodowań. Pierwsze półrocze przyniosło towarzystwom ubezpieczeniowym długo wyczekiwany zysk ze sprzedaży polis komunikacyjnego OC, wypracowanie zysku odbyło się kosztem bardzo dużego wzrostu składki zebranej od kierowców, gdyż średnio urosła ona o 41 proc. Nadal niepokojący jest jednak wzrost odszkodowań w...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie

Ubezpieczenie autocasco a uderzenie w wiadukt