Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Odsetki od zadośćuczynienia – przed czy po wyroku sądu?

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 7.07.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Terminem, od którego liczy się odsetki za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia, może być zarówno dzień poprzedzający wyrok sądu, jak i dzień tego wyrokowania. Wszystko zależy od tego, jak zmieniał się stan zdrowia poszkodowanego po wypadku.

Zakład ubezpieczeń ma co do zasady 30 dni na rozpatrzenie roszczeń zgłoszonych z tytułu wypadku komunikacyjnego. Jeżeli w tym terminie nie spełni świadczenia, dopuszcza się opóźnienia, co uzasadnia przyznanie na rzecz poszkodowanego odsetek ustawowych. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia nawet wówczas, gdy nie poniósł żadnej szkody. Odsetki za opóźnienie mają bowiem przede wszystkim charakter stymulujący i służą wywarciu na dłużnika presji, by bezwzględnie spełnił świadczenie.

Szkoda wynikająca z obrażeń ciała i rozstroju zdrowia może zmieniać się w czasie. Kluczowe znaczenie przy ustaleniu daty wymagalności zadośćuczynienia ma moment ustabilizowania się stanu zdrowia poszkodowanego po wypadku. Ubezpieczyciele twierdzą, że poszkodowany powinien otrzymać odsetki dopiero od daty wydania wyroku przez sąd rozpatrujący sprawę, gdyż dopiero wówczas ustalona jest wysokość krzywdy. Czy na pewno mają rację?

Zasądzenie odsetek od daty wyrokowania

W orzecznictwie sądów wskazuje się, że zasądzenie odsetek od daty wyrokowania uzasadnione jest tylko wtedy, gdy w dacie wcześniejszego wezwania proces leczenia poszkodowanego nie został zakończony. Chodzi tu o przypadki, gdy przed wytoczeniem powództwa nie było wiadomo czy poszkodowany wyzdrowieje, a stan jego zdrowia ustabilizował się dopiero w toku procesu. W takim przypadku podstawą ustalania przez sąd zadośćuczynienia jest stan zdrowia uprawnionego z daty wydania wyroku, odmienny od stanu z daty wezwania do zapłaty.

Zasądzenie odsetek sprzed daty wyrokowania

Inaczej wygląda sprawa, gdy przed wytoczeniem powództwa proces leczenia został zakończony i w toku postępowania sądowego rozmiar trwałego uszczerbku na zdrowiu nie uległ zmianie. Wówczas odsetki należą się już od 31. dnia po zawiadomieniu ubezpieczyciela o wypadku. Ustabilizowanie się stanu zdrowia oznacza bowiem, że zakład ubezpieczeń mógł poznać w całości zakres obrażeń ciała i rozstroju zdrowia poszkodowanego na etapie likwidacji szkody, a tym samym miał pełny obraz krzywdy, którą zobowiązany był zrekompensować (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. akt I PK 145/10).

Zasądzenie odsetek częściowo sprzed i częściowo od daty wyrokowania

Niekiedy może również dojść do sytuacji, że w dochodzonej przez poszkodowanego sumie część może odpowiadać zadośćuczynieniu należnemu w terminie poprzedzających dzień wyrokowania, a część – zadośćuczynieniu należnemu dopiero od dnia wyrokowania. Chodzi tu o przypadki, gdy na etapie przedprocesowym dało się ustalić tzw. bezsporną część trwałego uszczerbku na zdrowiu, natomiast w toku procesu wychodzą na jaw nowe okoliczności zwiększające rozmiar krzywdy. W takim przypadku odsetki za opóźnienie w zapłacie co do jednej części należnego zadośćuczynienia mogą być zasądzone od terminu poprzedzającego dzień wydania wyroku, a co do nowo ujawnionej krzywdy – od dnia wyrokowania.

Newsy

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...